Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn

2 eKommune 2012

3

4 Om strategisk IKT-ledelse Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: •Utvikling av elektroniske tjenester og mulighetene dette gir •IKT-strategi og handlingsplaner •Utnytting av teknologiske muligheter •Realisering av gevinster ved IKT- investeringer

5 Strategisk fokus Mange kommuner mangler en eKommune strategi eller en IKT-strategi Helse og omsorg Elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene, fastlegene og helseforetakene er i startfasen IKT i grunnopp- læringen Pedagogisk bruk av IKT i grunnskolen står på stedet hvil, selv om det finnes mye datautstyr på skolene IKT-kompetanse Utilstrekkelig kompetanse gjelder både strategisk nivå, og brukernivå (ansatte). I mindre kommuner også IKT-personell Integrasjon Kommunene har gjennomgående et stort antall IKT-systemer, men de fleste er ikke integrert eller kan ikke integreres uten betydelig ressursinnsats og konsulentbistand Sikkerhet og personvern Kommunene håndterer store mengder sensitive personopplysninger og må ha fokus på sikre IKT-løsninger Kommunenes IKT-utfordringer er særlig knyttet til:

6 Rådmannsnettverk for Strategisk ledelse og IKT •Vekker stor interesse og oppmerksomhet i hele landet og ute i Europa •Pilotprosjekt gjennomført i Møre og Romsdal i 2009 •Flere nettverk er startet etter pilotprosjektet

7 Orkdals-regionen Hedmark/ Oppland 1 Nord-hordaland og Vest regionen Fosen og Værnes Strategisk ledelse og IKT Hedmark/ Oppland 2 Ålesunds regionen Sunnmøre regionen Ålesunds regionen Sunnmøre regionen Vest-Finnmark Indre Namdal Øvre Romerike Vest-Agder Nord møre (Pilot) Rogaland og Ryfylke ROR samarbeidet Molde 96 kommuner gjennomført 60 kommuner starter fra aug. 2011 Totalt: 156 kommuner 96 kommuner gjennomført 60 kommuner starter fra aug. 2011 Totalt: 156 kommuner

8 eKommune 2012 Samlingene Samling 1 – Innføring i eForvaltning i Norge, utfordringer og muligheter •Beskrive nasjonale rammevilkår, status i kommune norge og hvor kommunen bør være i fremtidig perspektiv •Gjennomgang av de viktigste tjenesteområdene i kommunen med bakgrunn i eKommune •Sosial inkludering i en elektronisk verden– utfordringer for samfunnet Samling 2 – Strategisk styring og forvaltning av IKT området •Styring og forvaltning av IKT området •Hva er Bestiller og hvilke krav stilles til kommunen •Krav til kompetanse og kapasitet i ledelsen •Effektivisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering •Informasjonssikkerhet Samling 3 – eKommune strategi, handlingsplaner og effektive arbeidsprosesser •Grunnleggende elementer og innføring i eKommune strategi •Handlingsplaner – Utvikling og innføring •Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av eKommune strategi •Hvordan gjennomføre strategiarbeidet i egen kommune/region? •Samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser •Suksessfaktorer og fallgruver Samling 4 – Status eKommune strategi, valgfritt tema samt veien videre •Oppfølging og gjennomgang eKommune strategi – status - workshop •Diskusjon og planlegging for veien videre for den/de enkelte kommune/region •Basert på innspill settes det opp skreddersydde tema

9 eKommune 2012 Agenda for samlingen – dag 1 1300-1400Lett mat 1400-1415Innledning  Bakgrunn  Orientering om gjennomføring Line Richardsen, KS 1415-1515Overordnede føringer og rammebetingelser  Nasjonale rammer og utfordringer  Status eKommune  Muligheter og potensiale for kommunal sektor Lars Tveit, KS 1515-1530Pause 1530-1645Elektroniske tjenester og nye muligheterLars Tveit, KS 1645-1700Pause 1700-1800Offentlig samhandling  Direktoratets rolle - med fokus på styring og veiledning  Samarbeid og samhandling – muligheter og utfordringer Jens Nørve, DIFI 1930-Felles middag

10 eKommune 2012 Agenda for samlingen – dag 2 0900-1000 Refleksjoner og status regionen/kommuneneAlle 1000-1100Samarbeid mellom kommuner på IKT  Betydningen av samarbeid  organisasjons- og prosessforståelse  Samhandling  eKommune-strategier Lars Tveit, KS 1100-1115Pause 1115-1215eKommune i praksis  Innovasjon  Tjenesteutvikling med IKT  Gjennomgang av noen av de viktigste tjenesteområdene i kommunen Line Richardsen,KS 1215-1230Avslutning  Neste samling Line Richardsen, KS 1230Lunsj

11 eKommune 2012 Competitiveness and innovtion framework Programme Civil-servants Empowerment for Multimedia Service Delivery ICT enabled Prosjektet i et europeisk perspektiv PILOTER: Portugal England Spania Italia Norge PILOTER: Portugal England Spania Italia Norge


Laste ned ppt "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google