Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg i Harstad kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg i Harstad kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg i Harstad kommune

2 Prosjekt elektronisk meldingsutveksling •En del av VHP 2010 - 2013 •Hensikt: elektronisk meldingsutveksling mellom fagsystem •Organisert med rådmann som prosjektansvarlig •Prosjektleder - Prosjektgruppe – Arbeidsgruppe •Ikke satt av spesifikk tid til prosjektledelse •Ledergruppen helse og omsorg er styringsgruppe •Mål om at omsorg, helsesøster og fastlege er aktivert i 2011 •Mål om at alle enheter/ledd er aktivert innen 2012

3 Utfordringer •Operativ bruk – ny info, nye muligheter –Fagpersonell må etterspørre informasjon –Hvordan ta i bruk informasjon og forstå info –Aktiv bruk av EPJ •Generering av melding •Mottak av melding •Dokumentasjon –Dokumentasjonskultur - få alle til å delta –Dokumentere tiltak/tilstand/undersøkelse •Forenkling av grensesnitt i Profil –Enkle valg for å dokumentere

4 Status i prosjektet april 2011 •Prosjektorganisasjon etablert og prosjektbeskrivelse vedtatt •Budsjett og finansiering i all hovedsak på plass •Tiltak og aktiviteter - beskrevet •Kartlegging, teknisk og operativ •Operative delplaner identifisert •Teknisk delplan implementering ferdig •Teknisk investeringsplan ferdig •Kontrakt med Visma •Oppgradering av fagsystem for helsesøster •Oppkobling til Norsk Helsenett

5 Tiltak og aktiviteter våren 2011 •Ansette prosjektmedarbeider i 3 mnd •Utarbeide opplæringsplan •Utarbeide prosedyrer og retningslinjer •Implementering teknisk •Veiledning av samarbeidskommuner •Pilotering og evaluering •Avtale med fastlege

6 Kartlegging teknisk •Tilkobling mot Norsk Helsenett •Linje kapasitet ekstern og intern •Nødvendig serverkapasitet •Valg av leverandør av kommunikasjonsløsning •Teknisk infrastruktur – gjøres av Visma

7 Budsjett teknisk - investering

8 Budsjett teknisk - drift

9 Innkjøpsrutiner •Interne innkjøpsrutiner og -regler •Ved valg av kommunikatorprogram hos andre enn Visma, anbud/tilbud •Ved valg av kommunikatorprogram hos Visma, ingen andre leverandører, regnes som oppgradering

10 Kontrakt innkjøp •Tilbud fra Visma •Vurdering av tilbud og tilbakemelding •Justert tilbud •Kontraktinngåelse •Avtale om oppstart

11


Laste ned ppt "PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg i Harstad kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google