Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet
«E-helse - hva skjer?» Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet

2 Nasjonale innsatsområder
Kvalitetsindikatorer Helseforvaltningsløsninger Administrative registre Kjernejournal E-resept helsenorge.no «En journal» Meldingsutbredelse Sikkert helsenett Standardisering Informasjonssikkerhet Statlige felleskomponenter (ID-porten, Folkeregisteret, Altinn osv)

3 Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
Mulighetene som ligger i moderne teknologi må utnyttes for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

4 Nasjonale «plattformer» - en forutsetning
En innbygger - èn journal Helsepersonell Kjernejournal E-resept Helseregistre En journal Innbyggere Helsenorge.no Telefonitjenester Helseforvaltningen Saksbehandling Selvbetjening Økonomi Administrative registre Felles datakilder i en helhetlig IKT arkitektur Kjernejournal er et steg på veien i retning mot «én journal»: -Kjernejournal gir erfaring med deling av informasjon gjennom pasientforløpet -Kjernejournal gir viktige erfaringer med å etablere og innføre sektorovergripende løsninger -Kjernejournal standardiserer innhold og funksjonalitet -Kjerne-journal hever kvaliteten på eksisterende infrastruktur og registre. Esak xxxx Felles datakilder i form av registre og annen helseinformasjon som er nødvendig for å ivareta et helhetlig pasientforløp Helseportalen helsenorge.no er iferd med å bli en nasjonal løsning for helsetjenestens digitale løsninger mot innbyggerne – klikk over til neste plansje…

5 (offentlige / private)
Helhetlig styring av IKT krever en nasjonal struktur med tydelige roller og ansvar Felles IT-strategi og målbilder (gevinster og effektmål) Styre (helseledere) Brukergrupper og bestillere organiseres slik at like behov kan dekkes ved felles IT løsninger Bestiller Utvikler Innføring Helse-personell Pasienter Innbyggere Administrasjon Forvaltning Nasjonale og lokale leverandører er parter i en helhet Leverandører (offentlige / private) Utvikling Vedlikehold Drift Felles nasjonal IKT strategi med målbilder Prinsippet er at de som har ansvaret for å levere helsetjenester også må styre IT utviklingen, eks Helse vest hvor HF direktørene sitter i styret for Helse vest IKT med tilhørende juridisk ansvar. Bestillere: Bakteppe: 408 bestillere innen PLO, lavere betalingsevne og ukoordinerte bestillere gir også svake leverandører NIKT – er en begynnende nasjonal bestillerrolle, fungerer regionalt. KommIT under oppseiling for kommunene Fastlegene – nasjonal bestillerrolle? Sterkere leverandører – Dips bra innen spesialist grunnet bedre bestillere

6 styring kultur

7 Oppsummering Moderne teknologi må utnyttes for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet Innbyggernes digitale atferd stiller nye krav Nasjonale plattformer etableres Helhetlig styring av IKT en forutsetning Kultur må endres

8 Takk for oppmerksomheten!
| 8


Laste ned ppt "Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google