Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«E-helse - hva skjer?» Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«E-helse - hva skjer?» Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 «E-helse - hva skjer?» Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet

2 Nasjonale innsatsområder Meldingsutbredelse Sikkert helsenett Standardisering Informasjonssikkerhet Statlige felleskomponenter ( ID-porten, Folkeregisteret, Altinn osv) Administrative registre Kvalitetsindikatorer Kjernejournal helsenorge.no E-resept Helseforvaltningsløsninger «En journal»

3 Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal, digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Mulighetene som ligger i moderne teknologi må utnyttes for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet •Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger •Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester •Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

4 Nasjonale «plattformer» - en forutsetning Helsepersonell •Kjernejournal •E-resept •Helseregistre •En journal Innbyggere •Helsenorge.no •Telefonitjenester Helseforvaltningen •Saksbehandling •Selvbetjening •Økonomi •Administrative registre Felles datakilder i en helhetlig IKT arkitektur En innbygger - èn journal

5 Helhetlig styring av IKT krever en nasjonal struktur med tydelige roller og ansvar Brukergrupper og bestillere organiseres slik at like behov kan dekkes ved felles IT løsninger Nasjonale og lokale leverandører er parter i en helhet UtviklingVedlikeholdDrift Helse- personell Administrasjon Forvaltning Pasienter Innbyggere Styre (helseledere) Bestiller Utvikler Innføring Leverandører (offentlige / private) Felles IT-strategi og målbilder (gevinster og effektmål)

6 styring kultur

7 Oppsummering Moderne teknologi må utnyttes for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet og pasientsikkerhet •Innbyggernes digitale atferd stiller nye krav •Nasjonale plattformer etableres •Helhetlig styring av IKT en forutsetning •Kultur må endres

8 | 8 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "«E-helse - hva skjer?» Christine Bergland divisjonsdirektør e-helse og IT Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google