Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere ? Hvordan trene ? Sykepleierforbundet 1. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere ? Hvordan trene ? Sykepleierforbundet 1. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere ? Hvordan trene ? Sykepleierforbundet 1. november 2012

2 En trilogi om ledelse Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Relasjonspedagogikk: Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.

3 Jan Spurkeland Øyvind Røkenes Elin Gullesen Bratt Helga Bognø Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge består av fire frittstående samarbeidspartnere som dekker hele Norge.  Alle er vi erfarne konsulenter, har tatt tilleggsutdanning i relasjonsledelse og er autoriserte brukere av konseptet. Vi har alle coachingutdannelse.

4 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

5 Forming/Omforming Å gi seg selv rom til å formes/omformes Å tillate seg selv å eksperimentere -med egen atferd -egne handlinger -egne holdninger -egne vaner Fra fange til president

6 Endringstrappa Tid Vanskelighetsgrad Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Individuell praksis Organisatorisk praksis Forståelse Lære eller mestre noe nytt Ønske/foretrekke noe nytt Gjøre noe nytt alene Gjøre noe nytt sammen med andre Ny kultur Intellektuelt nivå Emosjonelt nivå

7 Tilbakemeldingsvinduet Sterk anerkjennelse Sterk neglisjering Motivert/verdsatt Stolt Energisk Godt selvbilde Lojal Sliten/nedbrutt Redd/bekymret Illojal Svakt selvbilde Demotivert/ikke verdsatt Likegyldig Uengasjert Usikker Svekket selvbilde Forvirret Ubalansert Manipulert Utrygg SvakKorrektiv Ros

8 Tilbakemelding 4 delferdigheter Gi ros Gi korrektiv Ta imot ros Ta imot korrektiv Økende vanskegradStørre relasjonelt mot

9 RAUS-testen RA U S Ja. Stemmer helt Nei.Stemmer ikke 1. Jeg føler meg velkommen på jobb hver dag = R( gode relasjoner) 2.Jeg kjenner meg verdsatt på jobben = A (får anerkjennelse og ansvar) 3.Jeg utvikler meg ved å være på jobb = U (blir mer kompetent) 4.Jeg blir glad av å være på jobb= S ( opplever humor og jobbglede)

10 Hustavle for relasjoner Her skal du merke - at du blir sett - og verdsett

11 Humor og helse Bare mennesker – og alle mennesker har sans for humor. En sosial lek der det skapes munterhet. Planlagt eller improvisert. Utgangspunkt Varm humor – og – kald humor Som vil noen vel Som kun vil glede Som ikke vil ramme noen Som vil bygge en relasjon Som vil såre/skade noen Som vil bryte en relasjon Som vil skape avstand

12 Hvordan jobber Daniel Dareus med Relasjonsledelse i koret sitt ? Hvilken lærdom kan overføres til praktisk Relasjonsledelse ?

13 Relasjonell lytting: Intensjonslytting Å lytte på: Å lytte på : Intensjonskanalen Feilsøkingskanalen Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene Intensjonslytting Korreksjonslytting Lytteren hører og oppfatter: Lytteren hører og oppfatter

14 Ny forskning 2012 Ukeavisen Ledelse 24.jan.2012 Prof. Bård Kuvaas, BI og førsteamanuensis Andres Dysvik, BI: Undersøkelse omkring støttende ledelse og resultater av den lederstilen: 550 ansatte ved 75 bensinstasjoner: Den fjerdedelen av bensinstasjoner som hadde høyest score på støttende ledelse hadde i gjennomsnitt 38 % bedre resultater enn den fjerdedelen som scoret lavest. Støttende ledelse ble definert som at lederen er opptatt av medarbeidernes bidrag til organisasjonens ve og vel, at lederen bryr seg om deres velvære og at de har det bra på jobb.

15 Forskning Bård Kuvaas: Professor ved Handelshøyskolen BI(DN 11.august 2012): «Det studiet av mer enn en million medarbeidere og ledere viser, er at forhold som tillit,gode relasjoner mellom medarbeider og leder, selvbestemmelse i jobben, støttende ledelse, rettferdige ledere o.s.v. gir bedre arbeidsprestasjoner og mer dedikerte medarbeidere.» Bård Kuvaas: Tillit lønner seg (DN, )

16 Vindu for ledelse Resultat Relasjon Lav Høy Krav Press(og stress?) Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig ? Likegyldighet La-skure Meningsløshet Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helsegod Medarbeiderfokus Resultatfokus Medarbeidersamtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikthåndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressursutnytting Prestasjonskrav Teknikk Økonomi

17 Kunstig og naturlig autoritet Kunstig autoritet: Posisjon og makt Naturlig autoritet: Relasjon og tillit Det oppstår lojalitet i forholdet

18 Relasjonsledelse ”Dei blæs i segla mine”

19 Avhengighetsmodellen Relasjonslederens avhengighet Medarbeiderne Lederlaget Tillitsvalgte Kunder Leverandører Myndigheter Eiere Samarbeidsorgan BU o.a. Kontekst Lokalt/nasjonalt Miljøvoktere

20 Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonelt mot Relasjonell energi

21 Relasjonskompetanse

22 Grunnlaget for å lede Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

23 Hele mennesket Fag Familie Fritid/interesser Fortid Historie/biografi «Roman» Framtid 24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket.

24 Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske ”


Laste ned ppt "Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere ? Hvordan trene ? Sykepleierforbundet 1. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google