Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse
Sykepleierforbundet 1. november 2012 Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere ? Hvordan trene ?

2 En trilogi om ledelse Jan Spurkeland
En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Relasjonspedagogikk: Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.

3 Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge
består av fire frittstående samarbeidspartnere som dekker hele Norge. Alle er vi erfarne konsulenter, har tatt tilleggsutdanning i relasjonsledelse og er autoriserte brukere av konseptet. Vi har alle coachingutdannelse. Elin Gullesen Bratt Jan Spurkeland Helga Bognø Øyvind Røkenes

4 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon
Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

5 Forming/Omforming Å gi seg selv rom til å formes/omformes
Å tillate seg selv å eksperimentere med egen atferd egne handlinger egne holdninger egne vaner Fra fange til president

6 Endringstrappa Vanskelighetsgrad Ny kultur Organisatorisk praksis
Gjøre noe nytt sammen med andre Organisatorisk praksis Emosjonelt nivå Gjøre noe nytt alene Individuell praksis Emosjonelt nivå Ønske/foretrekke noe nytt Holdninger Emosjonelt nivå Lære eller mestre noe nytt Ferdigheter Intellektuelt nivå Kunnskaper Forståelse Intellektuelt nivå Tid

7 Tilbakemeldingsvinduet
Sterk anerkjennelse Motivert/verdsatt Stolt Energisk Godt selvbilde Lojal Forvirret Ubalansert Manipulert Utrygg Sliten/nedbrutt Redd/bekymret Illojal Svakt selvbilde Demotivert/ikke verdsatt Ros Likegyldig Uengasjert Usikker Svekket selvbilde Svak Korrektiv Sterk neglisjering

8 Tilbakemelding 4 delferdigheter Gi ros Gi korrektiv Ta imot ros
Ta imot korrektiv Økende vanskegrad Større relasjonelt mot

9 RAUS-testen R A U S 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ja. Stemmer helt Nei.Stemmer ikke 1. Jeg føler meg velkommen på jobb hver dag = R(gode relasjoner) Jeg kjenner meg verdsatt på jobben = A (får anerkjennelse og ansvar) Jeg utvikler meg ved å være på jobb = U(blir mer kompetent) Jeg blir glad av å være på jobb= S ( opplever humor og jobbglede)

10 Hustavle for relasjoner Her skal du merke - at du blir sett - og verdsett

11 Humor og helse Utgangspunkt Varm humor – og – kald humor
Bare mennesker – og alle mennesker har sans for humor. En sosial lek der det skapes munterhet. Planlagt eller improvisert. Varm humor – og – kald humor Som vil noen vel Som kun vil glede Som ikke vil ramme noen Som vil bygge en relasjon Som vil såre/skade noen Som vil bryte en relasjon Som vil skape avstand

12 Hvordan jobber Daniel Dareus
med Relasjonsledelse i koret sitt ? Hvilken lærdom kan overføres til praktisk Relasjonsledelse ?

13 Relasjonell lytting: Intensjonslytting
Å lytte på: Å lytte på : Intensjonskanalen Feilsøkingskanalen Lytteren hører og oppfatter: Lytteren hører og oppfatter Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene Intensjonslytting Korreksjonslytting

14 Ny forskning 2012 Ukeavisen Ledelse 24.jan.2012
Prof. Bård Kuvaas, BI og førsteamanuensis Andres Dysvik , BI: Undersøkelse omkring støttende ledelse og resultater av den lederstilen: 550 ansatte ved 75 bensinstasjoner: Den fjerdedelen av bensinstasjoner som hadde høyest score på støttende ledelse hadde i gjennomsnitt 38 % bedre resultater enn den fjerdedelen som scoret lavest. Støttende ledelse ble definert som at lederen er opptatt av medarbeidernes bidrag til organisasjonens ve og vel, at lederen bryr seg om deres velvære og at de har det bra på jobb.

15 Forskning «Det studiet av mer enn en million
Bård Kuvaas: Professor ved Handelshøyskolen BI(DN 11.august 2012): «Det studiet av mer enn en million medarbeidere og ledere viser, er at forhold som tillit,gode relasjoner mellom medarbeider og leder, selvbestemmelse i jobben, støttende ledelse, rettferdige ledere o.s.v. gir bedre arbeidsprestasjoner og mer dedikerte medarbeidere.» Bård Kuvaas:Tillit lønner seg (DN, )

16 Vindu for ledelse Resultat Høy Krav Engasjement Press(og stress?)
Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig ? Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helsegod Medarbeiderfokus Resultatfokus Medarbeidersamtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikthåndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressursutnytting Prestasjonskrav Teknikk Økonomi Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Likegyldighet La-skure Meningsløshet Høy Lav Relasjon

17 Kunstig og naturlig autoritet
Kunstig autoritet: Posisjon og makt Naturlig autoritet: Relasjon og tillit Det oppstår lojalitet i forholdet

18 Relasjonsledelse ”Dei blæs i segla mine”

19 Avhengighetsmodellen
Medarbeiderne Lederlaget Miljøvoktere Tillitsvalgte Relasjonslederens avhengighet Kunder Leverandører Kontekst Lokalt/nasjonalt Myndigheter Samarbeidsorgan BU o.a. Eiere

20 Relasjonskompetanse Ferdigheter , evner og holdninger som etablerer, utvikler , og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonelt mot Relasjonell energi

21 Relasjonskompetanse

22 Grunnlaget for å lede Du kan ikke lede folk du ikke kjenner!
Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

23 Hele mennesket 24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket. Fag
Framtid Familie Fortid Historie/biografi «Roman» Fritid/interesser

24 Det sympatiske menneske
Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske”


Laste ned ppt "Lederskap 2012 Utvikling – og relasjonskompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google