Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og relasjonskompetanse Hvordan trene ? Norsk sykepleierforbund 13.mai 2013 Lyngdal Samhandling i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og relasjonskompetanse Hvordan trene ? Norsk sykepleierforbund 13.mai 2013 Lyngdal Samhandling i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og relasjonskompetanse Hvordan trene ? Norsk sykepleierforbund 13.mai 2013 Lyngdal Samhandling i praksis

2 En trilogi om ledelse Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Relasjonspedagogikk: Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.

3 Jan Spurkeland leder Øyvind Røkenes partner Elin Gullesen Bratt partner Helga Bognø partner Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge  Alle er autorisert innen relasjonsledelse  Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi  Vi er alle sertifisert innen coaching  Ulik bakgrunn og utfyller hverandre  Vi tar oppdrag hver for oss eller sammen  Dekker hele Norge Marit O. Lysebo partner Lise Holsen partner Nina K. Fromreide partner Reinert Kamøy partner

4 Relasjonell livsmestring Relasjonskompetanse kan gjelde alle livets relasjonelle områder Jobben Vennskap Familien Fredelig sameksistens

5 Dimensjoner i Relasjoner Relasjonskvadranten Kjærlighet FredKonflikt Familie Vennskap Samhandling Slitasje Ubalanse Dilemma Frustrasjon Kamp Uforsonlighet Krig Krise Forsoning Kompromiss Hat Fredsprosess

6 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

7 Ny forskning på ledelse og helse Karolinska Institutet (2009) fant sterk forbindelse mellom dårlig lederskap og økt risiko(25 %) for hjerteproblemer. 10-årig studie på 3000 menn(19-70 år). Større risiko med varigheten av ansettelsesforholdet. Doktoravhandling (Anna Nyberg) utvidet undersøkelsen til 20 000 i Sverige,Finland,Tyskland,Polen og Italia. Dårlig ledelse fører til: Økt sykefravær,dårligere helse senere i livet,økt sjanse for at ansatte slutter. Dårlig ledelse: Følelse av å ikke være verdifull, liten støtte, dårlig dialog,lite tilbakemeldinger. Cathy Ross(British Heart Foundation): God og klar arbeids- relasjon til din leder kan forebygge hjertesykdommer.

8 Relasjonell lytting: Intensjonslytting Å lytte på: Å lytte på : Intensjonskanalen Feilsøkingskanalen Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene Intensjonslytting Korreksjonslytting Lytteren hører og oppfatter: Lytteren hører og oppfatter

9 Nyere norsk forskning BI: Buch,Kuvass,Dysvik) 2012.Undersøkelse. 3300 deltakere fra offentlig og privat sektor. Sosial tilknytning/relasjon til en organisasjon gir to tydelige resultater: 1.Høyere motivasjon 2.Bedre jobbprestasjoner 3.Skiller mellom økonomisk relasjon og sosial relasjon. Jo sterkere den økonomiske relasjonen er jo svakere er jobbinnsatsen,jobbtilfredsheten og deres emosjonelle tilknytning til organisasjonen. Jo sterkere den sosiale relasjonen er, jo bedre blir arbeidsprestasjonen Relasjoner lønner seg

10 Forming/Omforming Å gi seg selv rom til å formes/omformes Å tillate seg selv å eksperimentere -med egen atferd -egne handlinger -egne holdninger -egne vaner Fra fange til president

11 Hustavle for relasjoner Her skal du merke - at du blir sett - og verdsett

12 Ny relasjonell praksis Min relasjonelle praksis – hva er det ? Min nye relasjonelle praksis – hva blir det ? Hvilken relasjonskompetanse trenger jeg ? Hvordan skal jeg skaffe meg innsikt ?

13 ROS gir 4 gevinster 1.Mottakeren får 1: Anerkjennelse 2. Senderen får 3 : - følelse av å gjøre noe godt for andre - et positivt omdømme - en bedre relasjon til mottakeren Det lønner seg å gi ROS

14 Tilbakemeldingsvinduet Sterk anerkjennelse Sterk neglisjering Motivert/verdsatt Stolt Energisk Godt selvbilde Lojal Sliten/nedbrutt Redd/bekymret Illojal Svakt selvbilde Demotivert/ikke verdsatt Likegyldig Uengasjert Usikker Svekket selvbilde Forvirret Ubalansert Manipulert Utrygg SvakKorrektiv Ros

15 Tilbakemelding 4 delferdigheter Gi ros Gi korrektiv Ta imot ros Ta imot korrektiv Økende vanskegradStørre relasjonelt mot

16 Relasjonsbilde = identitet skapes av kontekstuelle relasjoner Selvbilde - selvoppfatning Klassen/min avdeling Kontaktlæreren Min leder Foreldrene Familie/venner/andre Meg selv Min A-faktor

17 Relasjonskompetanse i skolen Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk Review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo 2008 av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning v/ Universitetet i Aarhus, Danmark. Omfatter 70 ulike undersøkelser hentet fra de siste 10 års viktigste empiriske forskning på de viktigste lærerkompetansene som bidrar til elevers læring. Undersøkelsene er hentet fra USA,Storbritannia,andre europeiske land, nordiske land,Australia, New Zealand,Canada samt andre land. Undersøkelsene omfatter flere fag, men i hovedsak morsmål og matematikk(65%) Overhalvparten representerer grunnskolenivå, men videregående og barnehage er også representerte. 3 kompetanser bidrar mest: 1.Relasjonskompetanse 2.Regelledelseskompetanse 3.Didaktikkompetanse Forskerne mener dette bør få konsekvenser både for lærerutdanningen og for praksis i skolen.

18 Teoretisk grunnlag •Positiv psykologi – Martin Seligman •Positive følelser – og forsterkning •Styrker i mennesker- mine signaturstyrker •Lært optimisme – forebygge depresjon •Disputering av katastrofetanker- stille spørsmål ved egne negative tanker •Lært hjelpeløshet - av gjentatte feil - passiv- det nytter ikke: = flere nederlag

19 Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonelt mot Relasjonell energi

20 Relasjonskompetanse

21 Grunnlaget for å lede/samhandle Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

22 Hele mennesket Fag Familie Fritid/interesser Fortid Historie/biografi «Roman» Framtid 24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket.

23 Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske ”

24 Det usympatiske menneske Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å gjenskape ”det sympatiske menneske ”

25 Relasjonell kapital Kjærlighetsrelasjoner Vennskapsrelasjoner Vennlighetsrelasjoner Respektrelasjoner RELASJONELL KAPITAL: Det et menneske omgir seg med av kjærlighet, vennskap,vennlighet og respekt i livet sitt

26 Relasjonsskapende evner Kari er håndballtrener (+ + +) Nils spiller fiolin (+ + +) Mona er bunadsspesialist (+ + +) Siri kjører utforrenn (+ + +) Tom konkurrerer i roing (+ + +) Kjenner totalkompetansen – vet hva folk kan Kari har tre mindreårige barn – reisende mann Nils er enslig – tilsyn med syke foreldre Mona er skilt og har eneforsørgeransvar/gamle foreldre Siri er samboer – ser etter nye utfordringer Tom er enkemann med to skolebarn Kjenner totalsituasjonen – vet hva folk har av plikter og ansvar Kjenner motivasjonskraften i laget Leder Tom Kari Nils Mona Siri

27 Åpenhet og tilbakemelding ”Johari-vinduet” Kjent for andre Ukjent for andre Åpent/ offentlig Blindt Skjult/ privat Ukjent Kjent for megUkjent for meg

28 Relasjonslederens metode og menneskesyn: 1. Kjenne og forstå bedre. 2.Utvikle positiv relasjon Det åpne I 7 Det stengte Det ukjente Det andre vet Det jeg vet Det andre ikke vet Det jeg ikke vet Et tydelig og sympatisk menneske Forsterke det sympatiske Korrigere det uakseptable Biografi,erfaringer Roman, preg,sjarm Det uendelige mulige Kraftkilden i alle Det blinde Selvbilde

29 Anerkjennelse -holder ryggen rak -hodet optimistisk og hendene virksomme

30 Anerkjennelse Et grunnleggende behov Å bli verdsatt, kjenne seg akseptert og inkludert i et sosialt fellesskap.

31 Anerkjennelse Et samlebegrep for positiv respons fra andre/ omgivelsene. Viktig for selvfølelse, identitet, jobbtrivsel og jobbinnsats.

32 Anerkjennelse Ulike former: 1.Faglig anerkjennelse 2. Menneskelig anerkjennelse 3. Sosial anerkjennelse

33 Anerkjennelse Ulike uttrykk for anerkjennelse: Ros Ansvar Status/Lønn/Ære Tilbakemeldinger Karriere/forfremmelse Utvikling

34 Anerkjennelse Fravær av anerkjennelse er: Helsefarlig Årsak til mindre arbeidsinnsats Årsak til lavere motivasjon Årsak til høyere fravær

35 Prestasjonshjelp


Laste ned ppt "Kommunikasjon og relasjonskompetanse Hvordan trene ? Norsk sykepleierforbund 13.mai 2013 Lyngdal Samhandling i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google