Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLASSELEDELSE. Kristin Østvik, PPT-Ofoten Sjangerkunnskap •Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang •Elever og lærere går inn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLASSELEDELSE. Kristin Østvik, PPT-Ofoten Sjangerkunnskap •Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang •Elever og lærere går inn."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLASSELEDELSE

2 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Sjangerkunnskap •Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang •Elever og lærere går inn og ut av ulike sjangre hele dagen •Læreren er iscenesetteren i alle disse hverdagssjangrene

3 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Aktører på en scene? På scenen: •Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling •Ofte oppdiktede forhold •Skuespillere og publikum I klassen: •Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling •Handlingen en del av det virkelige livet •Lærer og elev både aktør og publikum for hverandre

4 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Den inkluderende skole •Skolen der alle elever, uansett bakgrunn og forutsetninger, kan føle tilhørighet og få faglig og sosiale utviklingsmuligheter. •Skolen som rommer mangfoldet blant elever •Basert på idealer om demokrati og fellesskap

5 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Kvalitetsskolen Terje Ogden: Kvalitet bygger på grunnleggende gode relasjoner mellom lærere og elever, og lærerollen blir derfor sentral.

6 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Læringsresultat •Tidligere pedagogisk forskning: –Sammenheng mellom undervisningsmetode og læreresultat •I nyere teorier om læring – sentralt: –Relasjoner –Samhandling –Dialog •Elevens læring i sentrum, ikke faget eller læreboka

7 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE •Elaine Munthe •Terje Ogden •Terje Overland •Thomas Nordahl •Elever

8 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE, Elaine Munthe

9 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE •Terje Ogden (2004): •Læring i skolen bygger på et sosialt fundament som beskrives med stikkord som trygghet, struktur og gode arbeidsvilkår. Det er ingen grunn til å tro at det er noe motsetningsforhold mellom lærere og elever når det gjelder behovet for å ha et trygt og ordnet læringsmiljø. •Effektiv ledelse forutsetter et høyt bevissthetsnivå hos læreren om hva som skjer i klassen, men også gode relasjoner mellom elevene, og mellom læreren og elevgruppen

10 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE •Terje Overland: •Læreren må skaffe seg sosial innflytelse og arbeide for at skolens mål oppnås. –For å oppnå sosial innflytelse må læreren få tillit hos elevene –Han/hun må fremstå som en tydelig voksen. –Elevene må akseptere læreren som leder

11 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE Thomas Nordahl (2002): •Klasseledelse forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima i klassen gjennom å bygge gode relasjoner til alle elever og elevene i mellom. I lederoppgaven ligger også evnen til å etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. •Relasjonsbygging, struktur og fokus på oppgaven synes å være viktig for utvikling av et godt læringsmiljø

12 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE Nøkkelord: •Emosjonell støtte, organisering, læringsstøtte •Sosialt fundament (trygghet, struktur, gode arbeidsvilkår, respekt og tillit) •Sosial innflytelse, tydelig voksen, ha aksept hos elevene

13 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Refleksjonsoppgave Tenk tilbake på en lærer du hadde selv og som du likte godt. •Hva var det som gjorde at du likte han/henne så godt? •Hvordan likte du faget/fagene han/hun underviste i? Skriv ned dine refleksjoner knyttet til punktene ovenfor. 3-5 minutter.

14 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE •Elever: •Det viktigste funnet er at de menneskelige relasjonene oppleves sterkest og har størst betydning. •Læring skjer best når man trives, og at skolens oppgave er å bidra til at dette skjer. •Lærerens forhold til elevene er krumtappen for at skoledagen skal oppfattes som konstruktiv og meningsfull

15 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE, elever forts. •Måten læreren: –Underviser, kommuniserer og organiserer på er faktorer elevene er opptatt av. •At læreren ”bryr” seg er viktig for at elevene skal trives: –Se elevenes behov –Formidle fagstoff i en språkdrakt som alle skjønner •Viktigst av alt: –Læreren må blande seg inn i elevenes forhold til hverandre

16 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE, elever forts. •Læreren ses som den viktigste enkeltfaktoren som påvirker elevenes motivasjon, læring og atferd i skolen. –Lærerens handlinger i klasserommet –Kommunikasjonsform –Personlighet –Faglige kunnskaper

17 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE, elever forts. •Elevene ser ikke lærerens –Situasjon –De organisasjonsmessige betingelsene læreren har –Hvilke kollegiale forhold som råder –Hvordan skolens ledelse hjelper eller hindrer –Alle de andre arbeidsoppgavene –osv

18 Kristin Østvik, PPT-Ofoten KLASSELEDELSE, elever forts. •Elevene ser læreren slik han/hun fremstår hver dag i klasserommet: –Bryr han/hun seg om oss? –Kan vi stole på han/henne? –Skjønner vi hva han/hun sier? –Liker vi han/henne?

19 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Generell atferd Tillit Dialogferdigheter individ Tilbakemeldinger Dialogferdigheter gruppe Relasjonsbygging Synlig ledelse Utvikling/motivasjon Kreativitet Konflikt- håndtering Følelsesmessig modenhet Humor Prestasjons- hjelp Resultatorientering Kilde: Jan Spurkeland

20 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Relasjonskompetanse •Tillit •Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe •Konflikthåndtering •Synlig ledelse •Relasjonsbygging

21 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Tillit •Tillit er en overordnet dimensjon i en relasjon. •Alle relasjoner starter og stanses ved tillitsdimensjonen •Tillit skapes når kontakt etableres •Det handler om å bli akseptert, verdsatt, respektert og få positive tilbakemeldinger •Det handler om å bli sett og bli annerkjent •Det skjer gjennom ros, støtte, tilbakemeldinger og oppmuntring

22 Kristin Østvik, PPT-Ofoten Tillit •Kan sammenlignes med en bro som skal bygges i relasjonen. –Det må gjøres skikkelig arbeid med brofestet for at broen skal tåle belastninger –Broens videre byggeelementer er handlinger som bekrefter pålitelighet og respekt –Ledere/lærere er avhengig av broer som bærer –Det å lede noen er å arbeide med tillit hver dag


Laste ned ppt "KLASSELEDELSE. Kristin Østvik, PPT-Ofoten Sjangerkunnskap •Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang •Elever og lærere går inn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google