Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen illustrasjoner til Svebaks foredrag (NB! Det hadde en muntlig og improviserende form med krav til mentalt nærvær)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen illustrasjoner til Svebaks foredrag (NB! Det hadde en muntlig og improviserende form med krav til mentalt nærvær)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen illustrasjoner til Svebaks foredrag (NB! Det hadde en muntlig og improviserende form med krav til mentalt nærvær)

2 Svebak NTNU Er det mulig å måle hvor artig folk har det? •Sett fra deg som tredjeperson: –Smil og latter –Lekent kroppsspråk –Artige innfall i replikker •Sett fra personen selv –Subjektive skårer i spørreskjema –Artige innfall som ikke alltid meddeles til andre •Kulturelle uttrykk om folks liv før i tida: –Bøker, revyer, sanger, historier (Martin Kvennavika, 500 Trønderskrøner, Vett og uvett, Leirfall´s soger, etc.)

3 Sven Svebak Humor er et sosialt fenomen Sans for humor er en personlig egenskap Sans for humor kan defineres som et begrep med tre dimensjoner: 1) Kognitiv (lek med tanker som vekker munterhet) 2) Sosial (positiv til mennesker og situasjoner som vekker munterhet) 3) Affektiv (en subjektiv tilstand som ikke alltid vises i smil og latter)

4 ”Tankens lek” betyr en leken holdning til mye i daglig liv Denne ”filosofiske” holdningen viser seg subjektivt i opplevelsen av: •Munterhet •Den er forankret i evnen til å oppfatte deg selv i større større sammenhenger: –selverkjennelse –se andre mennesker –se sosiale relasjoner –se de ytre fysiske realiteter Svebak, S. (2000). Forlenger en god latter livet? Humor, stress og helse. Bergen: Fagbokforlaget. Sven Svebak

5 Noen grunnleggende fakta om livets gang som det er bra å bli klar over tidlig •Ingen velger sine gener •Ingen velger sine foreldre •Ingen velger det sted der vi blir født (kulturen som fanger deg) •Ingen velger tid for når vi blir født inn i historien •Ingen velger hastigheten på klokka i sitt liv •Ingen unngår tilfeldige hendelser •Bare dine bevisste valg kan påvirke ditt liv slik at det blir litt slik du vil! Sven Svebak

6 Fem avgjørende forutsetninger for å kunne påvirke folk Du må ha evne til å se et menneske der det er i sin livssituasjon (empati) Du må kunne anerkjenne og ikke moralisere Du må kunne utfordre på en måte som personen selv vil sette som et mål Du må vise i handling at du vil hjelpe ditt mannskap gjennom utfordringene Du må respektere at noen mennesker ikke vil uansett hva du prøver å gjøre for dem Svebak NTNU

7 Det er ikke nok å følge disse fem grunnreglene om du skal lykkes best mulig i arbeid med mennesker Du må også kunne formidle din faglige og sosiale kompetanse med en vennlig sans for humor Men du spøker helst ikke med folk du ikke kjenner Og du spøker ikke med folk du ikke liker Svebak NTNU

8 God ledelse og sans for humor Kadetter ved US Military Academy bedømmer sine ledere: Gode ledere er mer 1. Omtenksomme 2. Intelligente 3. Fysisk og psykisk kompetente 4. Effektive (både faglig og som leder) 5. Humoristiske Resultatet er statistisk meget pålitelig (p<.0005) Resualtatet holder for humor som et selvstendig tegn på en god leder også etter at effekten av de fire første egenskapene er ”vasket vekk” (hierarkisk regresjonsanalyse) Kilde: Priest, R. F., & Swain, J. E. (2002). Humor and leadership effectiveness. Humor: Internationl Journal of Humor Research, 15, 169-189. F. eks. Bruk av vennlig humor for å få andre til å kjenne seg vel, eller for å bidra til samhold Sven Svebak

9 Hvilke egenskaper trengs? Ideelt bør ledere ha interesse for: Mennesker Samspill Økonomi Reelt har ledere i arbeidslivet interesse for: Økonomi (Se 27 dybdeintervjuer av ledere i norsk næringsliv: Jøri Gytre Horverak) Sven Svebak

10 Betydningen av omsorg i barns utvikling til et selvstendig liv som voksen (foreldre som ledere) Sven Svebak, Institutt for nevromedisin, NTNU, Trondheim Forventninger, krav, regler, utfordring Lave H ø ye Interesse, st ø tte, hjelp Liten Stor Klarer seg d å rligst ( ” La skure, la g å ! ” ” For lut og kaldt vann! ” ) Klarer seg brukbart frustrasjon, illojalitet, provokasjon, aggresjon) Klarer seg brukbart (snillisme, sentimentalitet, liten mestring) Klarer seg best (foreldre og foresatte er ” trenere ” og hjelpere) Svebak NTNU

11 Sven Svebak Svebak, S., Kristoffersen, B., & Aasarød, K. (2006). Sense of humor and survival among a county cohort of patients with end-stage renal failure: A two-year prospective study. International Journal of Psychiatry in Medicine, 36, 269-281.

12 Inhold: Tolv kapitler i fire deler Del 1: Om myter, smil, latter, kiling, rus, hjernens rolle Del 2: Hva er sans for humor, hvordan kan den m å les? Del 3: Stress, sans for humor, sykdom, d ø delighet, smerte Del 4: Humor i kommunikasjon, sans for humor i det gode samliv og arbeidsliv Svebak NTNU


Laste ned ppt "Noen illustrasjoner til Svebaks foredrag (NB! Det hadde en muntlig og improviserende form med krav til mentalt nærvær)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google