Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR VELGER ELEVEN Å DELTA NÅ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR VELGER ELEVEN Å DELTA NÅ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR VELGER ELEVEN Å DELTA NÅ?
BEVEGELSESGLEDE del 2 HVORFOR VELGER ELEVEN Å DELTA NÅ?

2 GODE OVERGANGER «når jeg begynte på videregående var jeg livredd for gym» «jeg gruet meg skikkelig de første gangene med gym» «positivt å møte gymfaget på ny-giv dagene. jeg roet meg litt ned», «jeg lærte å gymme», «de har tilrettelegging hvis jeg spør»

3 TROEN PÅ AT DET ER MULIG «Jeg følte at jeg ble plassert i en karakter fra første stund… du kunne stå på så mye du ville, men læreren så deg lissom virkelig ikke» «Før så tenkte jeg at jeg ikke har anlegg for det, jeg er ikke noe gym person, men nå så tenker jeg mere at det har ikke med det å gjøre. Alle kan få en bra karakter i gym uavhengig av hvilke ferdigheter du har og sånn.»

4 TRYGT OG AKSEPTERENDE MILJØ
«du er ikke redd for å løpe og kanskje misse ballen eller no sånt. Sånn var det før, du torde ikke fordi du trodde at folk kom til å le nesten» «før hadde jeg prestasjonsangst når guttene var sånn veldig konkurranseinnstilte» «blir mye, mye mere sett og ikke sånn gjemt bort i et hjørne»

5 MEDBESTEMMELSE «det blir mer variert… at jeg får gjøre det jeg liker å gjøre… får mer motivasjon til å gjøre mitt beste… jeg blir mere aktiv… hvis vi gjør en aktivitet vi liker, som du kan holde på med så får du en bedre karakter». «så hørtes det ut som vi skulle gjøre, ikke bare de tingene som minnet meg litt mer om timene fra ungdomsskolen…gjøre litt mere ting som ikke var så ubehagelig»

6 POSITIVE PROSESSER «jeg fikk en bra karakter… og skal satse enda mer…. fikk mer lyst, kanskje kan jeg få enda bedre karakter» «jeg har mye mer gym, har doblet karakteren min og trener på fritiden, både mamma og pappa er stolte av meg… siden de blir stolte vil jeg vise at jeg kan mere, jeg vil få bedre karakter»

7 HELSE EFFEKT «jeg gleder meg til å starte dagen med gym for da er jeg i bedre humør resten av dagen» «jeg føler meg så bra etterpå… jeg får mer energi» «Jeg gleder meg til hver torsdag, det kan være slitsomt, men jeg har det veldig moro, jeg kjenner at jeg klarer å gjøre noe, at jeg lissom ikke blir så fort sliten, har blitt bedre fysisk da, jeg blir litt mer glad i min egen kropp på en måte»

8 Trygt og aksepterende miljø Følelsen av medbestemmelse
Gode overganger Troen på at det er mulig Trygt og aksepterende miljø Følelsen av medbestemmelse => Starter en positiv prosess som gir økt læringsutbytte og helseeffekt «Når du mestrer og har valgt det selv, i et miljø basert på trygghet og sosial tilhørighet vil den indre motivasjonen blomstre» (Deci & Ryan 1985)

9 FORKLARINGER TIL SITATENE

10 GODE OVERGANGER Overgangen til videregående medfører et nytt møte med faget. Møtet kan enten bekrefte en gammel historie med faget eller gi følelsen av nye muligheter. Skal møtet resultere i en nye muligheter er det viktig hvordan lærer møter eleven, og hvordan faget presenteres. * Ta eleven på alvor; se den enkelte elev * Hvordan presenterer du faget; ord og handling

11 TROEN PÅ AT DET ER MULIG Elevene kategoriserer seg i de idrettsflinke og de som ikke er flinke. De har en forståelse av at det er de idrettsflinke og de med «ferdigheter» som har fått gode karakterer. Selv har de opplevd å ikke bli sett, eller at det ikke nytter å gjøre noe for å bedre sin karakter. VGS har gitt de troen på at det er mulig for alle å få gode karakterer. De får tro på at de har en kompetanse som er av betydning, og som de kan gjøre noe med. Innsats. * Hvilke ferdigheter løfter du frem som viktige? * Hvilken kompetanse er innsats?

12 TRYGT OG AKSEPTERENDE MILJØ
Elevene trekker frem følgende miljøfaktorer: Aksept for å feile og dumme seg ut, uten at andre ler. Konkurranse mot seg selv er løftet, mot andre nedtonet. Lærer må sette rammene, hva slags atferd aksepterer lærer Alle må være synlige og «stjerneelever» Idrettsglede elevene ønsker seg spesialisering, fordypning og spill. At alle yter og er seriøse. Bevegelsesglede ønsker seg variasjon, lek, bare være i aktivitet. Og fravær av de som tar idretten seriøst og skaper konkurransemiljø, les: idrettsglede elever. Mange elever vil spille, ikke så nøye med teknikk og scoringer (kommer fra 3 uavhengige intervjuer)

13 MEDBESTEMMELSE Valg gir elevene frihet til å velge det de er mest komfortable med og de aktivitetene hvor de mestrer best. De føler at de får lov til å være med å bestemme over egen skolehverdag/eget liv. Gir eierforhold og de vil gjøre det bra når de har valgt det. Motivasjonen øker, deltagelsen øker, og så opplever de at karakterene øker i takt med deltagelsen. Byggfagslærerne ser noe av det samme; bedre deltagelse ved valgfrihet av aktiviteter. Elevene vil spille og ha det gøy. Det er stor deltagelse og de gir alt.

14 POSITIVE PROSESSER Eleven får tro på at det er mulig å få en god karakter ved å gjøre sitt beste. Eleven gjør sitt beste og opplever gode tilbakemeldinger fra lærer. Motivasjonen stiger og elevenes deltagelse øker. Økt deltagelse medfører mer bruk av kroppen og dermed bedre bevegelseskompetanse, noe som igjen medfører bedre kompetanse og bedre tilbakemeldinger fra lærer i form av gode karakterer. Foreldre blir stolte, elevene blir glade og får lyst til å yte enda mer og trene hjemme for å blir enda bedre i faget. En positiv prosess er satt i gang.

15 HELSEEFFEKT Kroppsøving har medført positive opplevelser. Elevene er blitt mer fysisk aktive i timene. De kjenner at formen har blitt bedre. De orker å yte mer og får lyst til å trene hjemme. De blir glade og føler seg bedre. Det er ikke bare den fysiske formen som har blitt bedre men også den psykiske!


Laste ned ppt "HVORFOR VELGER ELEVEN Å DELTA NÅ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google