Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN."— Utskrift av presentasjonen:

1 NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN

2 Innhold samling 4 – ledelse Grunnleggende begreper og innføring i organisasjon og ledelse - Hva er ledelse? - Ledelse og rollen som leder -Formannens rolle som leder – ansvar og myndighet -Lederstil -Kommunikasjon (veiledningsteknikker, den vanskelige samtalen) -Motivasjon (motivasjonsfaktorer, samarbeid og team) -Krisehåndtering -Endringsledelse - verktøy - Arbeid i grupper, rollespill og veiledningsøvelser

3 Lederrollen et tilbakeblikk og et fremtidsperspektiv

4 Medspiller, coach, kollega, Medarbeiderutvikling, involvering, aktiv rolle LederAnsatt Adlyde, makt, status,Ta imot ordre være lojal, utførende LederAnsatt Fortid Fremtid

5 Hva er ledelse? • Klassen kommer med forslag, noter på flipp

6 Ledere 1.Har ansvar for andres arbeid og ytelser 2.Har et mandat 3.Utøver funksjoner som er livsviktige for organisasjonen (Strand 2007)

7 Fra fagarbeider til ”sjef” Fagarbeider som leder seg selv Leder som skal lede andre

8 Individuell oppgave – 15 min Formannens rolle som leder • Er din rolle som leder klargjort i forhold til mandat og rammebetingelser? • Er dette kommunisert klart og tydelig til medarbeiderne og de andre lederne? Konsekvenser: • Hvis ikke, hvilke konsekvenser opplever du at dette kan få (negative, ev. positive) • Hvis ja, hvilke konsekvenser opplever du at dette får..

9 Ledelse - tre pilarer • Administrasjon - Analytisk lederskap • Kultur – Karismatisk og synlig lederskap • Relasjon – Inkluderende og ivaretaende lederskap (Tom Colbjørnsen)

10 Administrasjon og ledelse Både og eller to ulike tilnærminger AdministrasjonLedelse Orden og sammenhengKonstruktiv endring og tilpasning Styrer ved planer og budsjetterEr visjonær og arbeider for å realisere Organiserer og bemannerSamkjøre menneskene Overvåker og løser problemerInspirerer til handling, emosjonell appell Er distansert og rasjonellEr interessert i andre, gir dem myndighet Er reaktiv i forhold til omverdenenEr proaktiv i forhold til omverdenen

11 Operativ ledelse

12 Rollen som leder Individuell oppgave • Beskriv dine sterke og svake sider som leder Gruppeoppgave • Hvilke egenskaper kjennetegner en god byggeplassleder/formann?

13 Medarbeiderutvikling kan være utfordrende

14 Lederstil

15 Personlige egenskaper • Test

16 TrekkLav skårHøy skår Nevrotisisme (N) Følelsesmessig robust, tåler stress, avbalansert Sensitiv, bekymret, følelsesmessige svingninger, nedstemt Utadvendt (U) Sosial uavhengig, tilbaketrukket Sosial, liker variert aktivitet, liker spenning Åpenhet for erfaring (Å) Praktisk, jordnær, konservativ Fantasi, idérik, liberal Omgjengelighet (O) Kynisk, tøff, direkte, lite hensyntakende Føyer seg, vennlig, imøtekommende, omtenksom Planmessighet (P) ”Laid back”, rotete, lite gjennomtenkt Prestasjonsorientert, høy orden og selvdisiplin, grundig Femfaktormodellen

17

18 Situasjonsbestemt ledelse

19 Tre faktorer for å illustrere egenskaper ved situasjonen: Leder-medarbeider relasjoner (hvis disse er dårlige er det en ugunstig situasjon å lede i) Oppgavestruktur – velstrukturert eller velorganisert oppgave – vet hva man skal gjøre. Dårlig organisert - uklart. Stillingsmakt – Den formelle autoriteten lederen har – kontroll over verdifulle ressurser for gruppen (lønn, bonus, arbeidsoppgaver, ferie..) Gunstig for utøvelse av lederfunksjonen Situasjonsbestemt ledelse

20 Situasjonsbestemt – her må system og rutiner være i orden. En tydelig organisering som ivaretar sikkerheten..

21

22 Gruppeoppgave • Diskuter med gruppa hva som ligger i situasjonsbestemt ledelse og kom med eksempler fra egen arbeidsplass (30 min) • Sammenstilling - Presentasjon i plenum, 5 min. for hver gruppe.


Laste ned ppt "NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google