Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identifisere og tydeliggjøre kompetanse Petter Hoff Copyright Naviga Hva gjør jeg nå ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identifisere og tydeliggjøre kompetanse Petter Hoff Copyright Naviga Hva gjør jeg nå ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Identifisere og tydeliggjøre kompetanse Petter Hoff Copyright Naviga Hva gjør jeg nå ?

2 Hovedbudskap: Se enkeltmennesket! Et individ fokus er nøkkelen til utvikling i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn Copyright Naviga

3 Kunnskap Det jeg vet jeg kan Det jeg ikke vet, jeg kan EksplisittTaus Det jeg vet, at jeg ikke kanDet jeg ikke vet, jeg ikke Eksplisitt kan Taus Copyright Naviga

4 Kunnskap Taus kunnskap Eksplisitt kunnskap Det individuelle Det kollektive Copyright Naviga

5 Hva er kompetanse? •kunnskaper •ferdigheter •evner •holdninger •interesser •verdier •motivasjon Med bruksverdi i arbeidslivet. Copyright Naviga

6 E rfaring R esultater U tdannelse De fire suksessfaktorer 60 % 40 % Copyright Naviga P ersonlighet

7 Utfordringen er å få til kopling: KanLiker Stillingens Krav og behov Interesser Motivasjon Personlighet Utdanning Erfaring Kvalifikasjoner Copyright Naviga

8 Kompetansetrappen informasjon Krav og forventninger Feedback MINADFERDMINADFERD Mine Bidrag Kan Liker

9 Noen påstander: •De faktorene som mest påvirker ansattes motivasjon og trivsel har lederen og organisasjonen kontroll over. •Enhver virksomhet kan ”vinne” kampen om arbeidstagerne - bare de vet hva de gjør. •Det er få som har forstått det faktum at kunnskap er blitt den viktigste ressurs og læring den viktigste prosess •Ingen organisasjoner kan ikke lenger tilby ansettelsestrygghet Copyright Naviga

10 Jobberikelse Folk blir beriket av ulike ting - start med å spørre! •Vet du hvordan din jobb er viktig for vår virksomhet? •Hvilke ferdigheter bruker du i jobben? •Hvilke ferdigheter har du som du ikke får brukt for? •Hva er det med denne jobben som du finner utfordrende og som gir deg belønning? •På hvilke områder vil du ha mer, mindre eller annerledes ansvar? •Hva ville du like å gjøre de neste tre til fire årene? •DU MÅ VÆRE FORBEREDT PÅ SPØRSMÅL SOM GÅR PÅ: større autonomi, mer tilbakemeldinger, mulighet for teamarbeid, nye utfordringer og læringsmuligheter. Copyright Naviga

11 Hvordan få til jobberikelse? -noen innspill! •Endringer kan skje både på form og på innhold •Kombinere oppgaver på nye måter •Utvikle team og bruk prosjektarbeid •Kontinuerlig tilbakemeldinger •Oppmuntring og treningsmuligheter •Utfordre den enkelte på egne mål for berikelse •Involvering og bred deltakelse •Oppfordre til kreativitet •gi de ansatte mulighet for kundekontakt Copyright Naviga

12 Gode spørsmål: •Hva er det du virkelig har lyst til - nå eller senere? •Opplever du at du blir utfordret i ditt daglige arbeid? Hva skulle til for at du blir mer utfordret? •Hva ville gjort ditt liv bedre for deg? •får du tilstrekkelig tilbakemeldinger på det arbeidet du gjør? Er det noe annet jeg kan gjøre •Hva skal til for at du skal være her? •Hva er det som ”lokke” deg bort? Copyright Naviga

13 Flere spørsmål? •Hvem har ansvaret for medarbeidernes faglige og personlig utvikling? •Hva er det som faktisk påvirker om folk trives i arbeidslivet? •Hva er organisasjoners suksesskriterier i dag? •Hva kan eller bør organisasjoner tilby sine ansatte? •Hva er lojalitet i dagens arbeidsmarked? •Hva er det som påvirker individers motivasjon? Copyright Naviga

14 Selvtillit Selvbilde Idealbilder Hva andre tror, og sier om deg Copyright Naviga

15 Selvtillit I en situasjon du tror du ikke kan mestre Idealbilder Hva andre tror, og sier om deg Selvbilde Copyright Naviga

16 Selvtillit I en jobb du kan godt Selvbilde Idealbilder Hva andre tror, og sier om deg Copyright Naviga

17 Nedre prestasjonsgrense Øvre prestasjonsgrense Jobb Økonomi Samboer Barn familie Venner Negativt Copyright Naviga

18 Nedre prestasjonsgrense Øvre prestasjonsgrense Jobb Økonomi Samboer Barn familie Venner Positivt Copyright Naviga


Laste ned ppt "Identifisere og tydeliggjøre kompetanse Petter Hoff Copyright Naviga Hva gjør jeg nå ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google