Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer ”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo 03.05.07 Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer ”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo 03.05.07 Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer ”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo 03.05.07 Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson

2 Verktøy som gir legen mulighet til å stimulere til løsninger på arbeidsplassen før det gripes til sykmeldingVerktøy som gir legen mulighet til å stimulere til løsninger på arbeidsplassen før det gripes til sykmelding

3 Oppfølging og kommunikasjon Pasient/ansatt Lege Arbeidsleder

4 Legen trekker konklusjonen – ”Medisinsk vurdering…” Medisinske muligheter: Aktivitet er ikke kontraindisert Arbeidsplassens muligheter: Finnes ingen + ”Medisinsk vurdering… 100 % sykmelding

5 Arbeidsplassdialog etter – ”Medisinsk vurdering…” Arbeidsplassens muligheter: Vi kan jo gjøre slik…, men siden legen mener.. Ingen aktive tiltak, selv om aktivitet var medisinsk mulig og arbeidsplassen kunne tilrettelegge + ”Medisinsk vurdering… 100 % sykmelding

6 Legen ser muligheter Legen ser ikke muligheter Pasienten ser ikke muligheter Pasienten ser i hvertfall ikke muligheter nå Arbeidsgiver ser ikke muligheter Negative sløyfer

7 Legens vurdering ved Gult kort Legens vurdering av medisinske muligheter: Aktivitet er ikke kontraindisert, råd om hva som ikke kan eller kan gjøres – noen vilkår ( pauser, tempo, tilstede- værelse og tidsaspekt) Pasientens oppfatning av arbeidsplassens muligheter: Finnes ingen + Tilretteleggingsplan Ingen sykmelding i arb.g.perioden, grunnlag for en mer presis sykmelding etter a.g. perioden Finner ingen tilretteleggings- muligheter, bekreftes etter kvalitetssikret dialog - signeres Løses inn i sykmelding

8 TJA Vanlig arbeid Passiv Sykm. AS Gradert sykm. Arbeidsgiverperioden

9 Prosjekt ”Gult kort”Prosjekt ”Gult kort” Samarbeid mellom NAV trygd Florø – legegruppa SMSSamarbeid mellom NAV trygd Florø – legegruppa SMS Forsøks- virksomheten FARVEForsøks- virksomheten FARVE VestlandsforskingVestlandsforsking 09.04-12.0509.04-12.05

10

11

12

13

14 Til resultater…

15 Hvem var de? Databasen 109 intervensjon vs 109 kontroll 85 strukturerte intervju av 100. 15 ”lost” 10 dybdeintervju – pasient 10 dybdeintervju – leder Gruppeintervju leger

16 Hvem var de ?

17

18 Både pasienter og bedrifter ser på gult kort som et positivt tiltak som understøtter tilrettelegging og gjør arbeidsplassdialogen lettere

19 Arbeidsplassene finner nesten alltid tilrettelegging, og det skjer raskt.

20 Følges legens råd? Analyse av skjema

21 2 av 3 unngår sykmelding i det hele tatt

22

23 Gult kort fører til økt og mer variert tilstedeværelse på jobb

24 Det er stort sett egne arbeidsoppgaver som benyttes under tilrettelegging (ikke nødsarbeid)

25 Færre er sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden – andelen av aktive løsninger er større

26 Hva har vi lært? Noen kvalitative drøftinger Nye roller – nye utfordringer

27 Nye roller nye utfordringer Et eget skjema er nyttig i arbeidsplassdialogen, men en barriere for legene. Utfordrer pasienten/den ansatte på egen innsats, fra brikke til aktør Krever rask handling fra arbeidsgiver, handlingsplan samme dag!

28 Hva har vi lært? Noen kvalitative drøftinger Nye roller – nye utfordringer Om å bry seg i hverdagen – ikke bare i festtalen Eget arbeid er den viktigste jobb - bank Å ta ansvar for egen tilrettelegging - ikke alle kan ha frie tøyler ”Å Hente tyngde til arbeidsplassdialogen.” Hvorfor skal en tilrettelagt aktivitet egentlig slutte? Navnet skjemmer ingen? Det er alltid noe spesielt. Alle tilfeller er unike

29 Veien videre… Stoltenbergutvalget, Konferanse juni 2007? Integrering i sykmeldingsblanketten - RNB Metodikken som gir kvalitetssikret tilbakemelding fra arbeidsplassen til lege må videreutvikles

30 Gult kort arbeidsmetoden må inn som en del av det ordinære sykmeldingssystemet, ikke som eget skjema Legene kan være døråpnere, støttespillere og pådrivere for aktivitet gitt de riktige redskaper Arbeidslivet er i stand til å ta utfordringen Pasientene/ansatte mer positive enn man kunne vente??

31 Klar melding: Aktivitet er medisinsk sett mulig, forutsatt at…. Utfordring av arbeidsplassdialog og kvalitetssikret svar Sløyfer av kommunikasjon med pasienten i sentrum og i respekt for taushetsplikt

32 Ny logikk i sykmeldingen Vanlig arbeid Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom

33 Ny logikk i sykmeldingen Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Ja Nei Vanlig arbeid Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom

34 Ny logikk i sykmeldingen Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Beskrivelse til arbeidsgiver (Gult kort) Ja Nei Full vanlig sykmelding Vanlig arbeid Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom

35 Ny logikk i sykmeldingen Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Beskrivelse til arbeidsgiver (Gult kort) Ja Nei Full vanlig sykmelding Gradert eller aktiv sykmelding Vanlig arbeid Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom

36 Omstilling – se muligheter Pasientens- ramme- betingelser Arbeidets- ramme- betingelser Legen ser muligheter Pasienten ser muligheter Arbeids- plassen ser muligheter

37 Utfordringene Pasientens- ramme- betingelser Arbeidets- ramme- betingelser Legen ser muligheter Pasienten ser muligheter Arbeids- plassen ser muligheter Øke mulighetsrommetØke mulighetsrommet Kommunikasjons- linjer, tilpasset situasjonKommunikasjons- linjer, tilpasset situasjon Verktøy som åpner, kvalitetssikrer og ansvarliggjørVerktøy som åpner, kvalitetssikrer og ansvarliggjør

38 Kommunikasjons- sløyfer Vurderinger på bedre grunnlag Veiledning – som prosess Samhandling differensiert Punktvurdering

39 Hva så med BHT i gult kort sammenheng?

40 Det er vanskeligere å vurdere til aktivitet enn å veilede og samhandle til aktivitet Når det man er god på er veiledning og samhandling – hvorfor så ivrig på vurdering?

41 Differensiering av kommunikasjon og samhandling Tung Lett Skriftlige kommunikasjonssløyfer Rydderom- BHT/NAV Møteplasser Spesialfunksjoner coaching konfliktløsning

42 Varige endringer? Alle sykmeldinger starter fra dag 1 uansett hvor lange de er Det ”gyldne øyeblikk” –innenfor arbeidsgiverperioden Hvorfor vente?

43 Arbeidsplass- dialog Lege- pasientforholdet Pasienten

44


Laste ned ppt "”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer ”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo 03.05.07 Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google