Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram 19. juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram 19. juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram 19. juni 2009

2 Kilde: SSB 90 år og eldre Befolkningsutvikling vi blir stadig eldre 80-89 år 67-79 år

3 3 Kilde: FIN og SSB (2004) Flere å forsørge – færre som jobber Forsørgelsesbyrde – antall eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) prosent 2060

4 Sykdomsbildet endrer seg 1900 195020002050 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt Kreft Diabetes Kols Demens Rus Psykiske lidelser

5 5 Tre reformer for en bærekraftig utvikling Pensjonsreformen NAV reformen Samhandlingsreformen

6 Bra for pasienten Bærekraftig utvikling Hvorfor samhandlingsreform?

7 Antall dialyser 1980-2008 143000 2008 63 000 26 000 Kilde: Norsk Nefrologiregister 1998: 540 pas 2008: 1158 pas 2015: 3900 pas

8 Slik tenkte jeg… Hva må til for at rett samhandling kan skje på grunn av systemet? Det skjer mye bra på tross av systemet

9 Legetjenester Sykepl, fysio, psykol, ergo mfl Lavterskel Læring og mestring Før – istedenfor – etter sykehus Tverrfaglige team Styrke forebygging Kompetanse Bedre helsetjenester Forskning og utvikling Samarbeid frivillige Rett samhandling = kommunehelsereform langt på vei

10 Kommunesamarbeid Lovfestet avtale mellom kommuner og helseforetak Koordinator Virkemidler – pisk og gulrot

11 Fortsette som nå? Dagens nivå Litt mindre mer Sykehusene – best på det de kan

12 Virkemidler - økonomi Vekst i rammene til kommunene Egne midler til forebygging Nytt insentivsystem Utskrivingsklare pasienter

13 230 mill til kommunene 10 mill til veiledning og evaluering Forebygging fremfor reparasjon

14 Sykehus – system i dag 40 Spleiselag kommune og stat Rus og psykisk helse 60 Sykehus – nytt system 3070 20/10 80 20 70 Finansiering Stykkpris % Ramme % Nytt økonomisk insentivsystem

15 Kostnad for utskrivingsklare pasienter overføres til kommunen Kommunen har 100 % betalingsplikt fra første dag Utskrivingsklare pasienter

16 Virkemidler – IKT skal på plass Ny nasjonal enhet 2009

17 Forebygging Nasjonal helseplan Felles helse- og sosiallov Nytt økonomisk system ferdigstilles Iverksetting 2009 2010 IKT Nasjonal enhet 2011 2012 Framdrift

18 Rett samhandling skal skje på grunn av systemet Rett behandling Rett sted Rett tid


Laste ned ppt "St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram 19. juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google