Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns tilknytningsstrategier Betydning for opplevelse og annerkjennelse av sykdom okt 20131.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns tilknytningsstrategier Betydning for opplevelse og annerkjennelse av sykdom okt 20131."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns tilknytningsstrategier Betydning for opplevelse og annerkjennelse av sykdom okt 20131

2 2 A B C

3 Sykdom - ”Dis-ease” Attribuert sykdom – ’Sickness’ Opplevd sykdom – ’Illness’ Påvisbar sykdom type 1 & 2– ‘Disease/disorder’ Sykdomsutfordringer – ’Predicament’ Pasienter lider (fra Latin ’patior’) med sin opplevd sykdom (illness), ikke nødvendigvis av en påvisbar sykdom. okt 20133

4 Hukommelsessystemer Implisitt hukommelse Tidligste læring o Før fødselen Førbevissthet ◦Med reaktivering er det ingen opplevelse av erindring, ingen tidsaspekt eller selvopplevelse. Identifisere gjentagende mønster. Ideelt for raskt selvbeskyttende respons. Eksplisitt hukommelse Gjøre seg klart gjeldende fra 1,5 år Bidra til refleksjoner på handlinger og videre læring hvis bevisst ◦Nødvendig for strategiske handlinger ◦For å handle annerledes enn tidligere implisitt læring Gjenoppretting avhengig av kontekst Bevisst eller ubevisst okt 20134

5 Implisitt Eksplisitt Mønster i motorisk aktivering ◦’Atferdshukommelse’ dvs for hvordan bevegelsene har foregått Mønster i affektive signaler ◦Emosjonellhukommelse ◦Feks emosjonell betinging delvis Semantisk hukommelse ◦Ord vi har lært Episodisk hukommelse ◦Minner ◦Autobiografisk Semantisk hukommelse for fakta ◦Kildehukommelse okt 20135

6 Relasjonsarbeidsmodeller ’Forventninger’ i førbevissthet om - implisitt hukommelses nivå  Egen og andres atferd i gitte kontekst Andres aksept av den en er  Emosjonell tilgjengelighet av andre  Andres evne til å bidra til ◦modulering av egen spenning ◦beskytte Dannes i øyeblikket som en tilbøyelighet til å oppfatte eller handle med en bestemt trekk ◦= dispositional representation okt 20136

7 Trygg/balansert tilknytning (B) Avhengig av foreldre som: Samspiller med gjensidige ikke-verbale signaler Tar andres perspektiver, men mister ikke deres egne Tar ansvar for å regulere forhold Viser empati når andre er ulykkelige okt 20137

8 Verdens største Misanthropisk gruk At appelére Til fornuften Er verdens største Slag i luften. Piet Hein, 1940 Juni 2013Simon R Wilkinson8 Og hvordan mennesker forklarer sin atferd er ingen sannhet.

9 Type B spedbarn greier lengste perioder i alminnelig spenning og mens de er sosialt opptatt Type B spedbarn greier lengste perioder i alminnelig spenning og mens de er sosialt opptatt Type A spedbarn lærer seg å hemme høy negativ spenning  stille ’gode’ spedbarn Type C spedbarn opprettholder sine høy negativ spenning i lange perioder.  irritabel masete spedbarn okt 20139

10 Uro og bruk av VIP B B – det er forutsigbart at uro dempes A A – forutsigbart at tilnærminger øker uro  hemme affekt C C – uforutsigbare endringer i uro  vekket affekter okt 201310

11 Visning av affekt Type A: respons til gråt/neg affekt oppleves som frastøtende/straff. Lærer seg å holde tilbake visning av gråt/neg affekt. Relasjonen til VIP balanseres. Prosessen som fører til adskillelse av kroppslige opplevelser fra visning av følelser er påbegynt. Falsk positiv affekt. okt 201311

12 okt 201312 Type A Unngå negativ affekt - forutsigbar at den forstyrrer relasjon til andre Strategi Strategi: å gjøre de riktige tingene Trygg Trygg: ◦Gjøre de riktige tingene fra perspektivet til mektige andre  Ikke gjøre feil Farlig Farlig: ◦Gjøre hva du ønsker deg ◦Vis ekte affekt ◦Ta eget perspektiv

13 Type C VIP som overdriver sin respons eller kommer med minimal respons. Uforutsigbar periodisk belønning av gråt/negativ affekt – intermitterende belønning. Motstand til at atferden opphører. Blandet sinne, redsel og lyst på trøst  blandet motivering. Barnet forvirrer VIP. Barnet finner det vanskelig å falle til ro. okt 201313

14 okt 201314 Type C Overopptatt med negativ affekt, uforutsigbar Strategi Strategi: være lojal overfor dine følelser fordi de gjør fremtiden mest forutsigbar Trygg Trygg: ◦Bruk av delt og overdrevet affekt ◦Insistering på eget perspektiv, uten forhandling, kompromiss eller forsinkelse Farlig Farlig: ◦Ikke passe på forholdene ◦Tillate viktige mennesker å ikke passe på deg ◦Tro på at andre vil gjøre som de sier ◦Gå på akkord ◦Utsette tilfredstillelse

15 Tilknytnings atferd/strategier okt 201315

16 Språklig stil okt 201316

17 17 Juni 2013Simon R Wilkinson17 Feedback Amplifier Sykepleier eller foreldre som fanger opp ulyden Ulyden fra barn/ ungdom Hva er det som skrur opp forsterkeren hos sykepleiere eller foreldre?

18 Forklare egen atferd Akseptabelt til VIP ’Sannhet’ – mindre viktig ◦avhengig av kostnadene om å fortelle om sannheten Sier fra til VIP om det de ønsker å høre og forholdet forbedres En livshistorie lages aktuelt for personlig motivering Tilbøyeligheter til handlinger varierer etter hukommelsessystemer som aktiveres okt 201318

19 Ansvar for å gjøre deres nettverk i stand til å hjelpe dere Aksept Si hva du liker de gjøre Skill mellom det som er ditt og andres ansvar Tydelig ærlig fokus Ikke overse ’magen din’ okt 201319 De blir forskjellige typer utfordringer avhengig av sykepleirenes tilknytningsstrategi.

20 Referanser Wilkinson SR (1988/2006) The Child's World of Illness: the development of health and illness behaviour. Cambridge University Press. Wilkinson SR (2008) Lidelse og lindring: tilknytning og sykdomsspråk. Gyldendal akademisk. okt 201320


Laste ned ppt "Barns tilknytningsstrategier Betydning for opplevelse og annerkjennelse av sykdom okt 20131."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google