Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Aakerhus, sosionom, Klinikk for rehabilitering, Sykehuset Levanger, H NT Gro Toldnes, fung. daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Aakerhus, sosionom, Klinikk for rehabilitering, Sykehuset Levanger, H NT Gro Toldnes, fung. daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Aakerhus, sosionom, Klinikk for rehabilitering, Sykehuset Levanger, H NT Gro Toldnes, fung. daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune Verdal, 05.06.2012

2 Øving ”Ekte-spill” – en forandring Tenk på en forandring som kanskje kunne vært aktuell for deg, noe som angår helse, livsstil eller trivsel - og som du kan snakke med en annen om. To og to setter seg sammen En forteller om en aktuell endring han kan tenke seg å gjøre, forteller om dette i ca 2-3 minutter. Den som er rådgiver oppsummerer nøyaktig hva den andre har sagt. Bytt på oppgaven.

3 ” Empatisk, aksepterende lytting innebærer ikke at lytteren er enig eller sympatiserer med klientens perspektiv. Empatisk lytting viser i stedet at lytteren kan ta klientens perspektiv uten verken å dømme eller legitimere, og at hun gjør det med en reflekterende distanse. Dette gjør det enklere for klienten å se seg selv litt utenfra, kanskje med samme grunnleggende aksept og respekt. Empatisk lytting kan på den måten invitere til selvrefleksjon og danne modell for hvordan klienten kan se seg selv” ( Tom Barth&Christina Næsholm, 2006) Empatisk lytting

4 Refleksjoner - Sentral kommunikasjonsferdighet i MI Enkel refleksjon  Den enkleste formen for reflekterende lytting, gir tilbake/gjentar, enten ordrett eller med litt andre ord, det samme som pasienten sier til oss. (papegøye) Kompleks refleksjon  Hypoteser om hva som kan være underliggende følelser eller mening. Det som ligger ”mellom linjene”  Påstander –ikke et spørsmål  Kontinuerlig gjennom hele samtalen

5 Refleksjoner- Enkel ”Jeg tror jeg må gjøre noe med dette problemet.” Gjøre noe.. Gjøre noe med det.. …problemet… Ordne opp i det..

6 Refleksjoner- kompleks ”Jeg tror jeg må gjøre noe med dette problemet.” (du) kan ikke ha det sånn lenger du har bestemt deg Du er bekymret Du er fortvilet

7 Spørsmål Styringsredskaper i en samtale – bestemmer hva vi skal snakke om  Lukkete spørsmål: presise svar (ja/nei) begynner ofte med verb, svaralternativene avgrenset  Åpne spørsmål: invitasjoner til å dele tanker, vi vet ikke svaret, svareren definerer, begynner ofte med ”spørreord” (hva….)

8 Øvelse - ”De tre beste grunnene”  Hva er de tre beste grunnene for deg for å gjøre denne endringen?  Utforsk gjennom åpne spørsmål, reflekter og oppsummer til slutt.

9 Øvelse – ”Viktighet og tro på”  På en skala fra 1-10, hvor viktig er det for deg å gjøre denne endringen?  «Hva gjør at du sier 8 og ikke 6 ?»  På en skala fra 1-10, hvor stor tro har du på at du kan få til denne endringen?  «Hva gjør at du sier 8 og ikke 6 ?»

10 Øvelse – ”Planlegging”  Hvis du bestemte deg for å gjøre denne endringen, hvordan ville du gå fram?  Oppsummer og avslutt med spørsmålet: ”Så hva tror du at du vil gjøre?”

11 Hva er MI?  En modell for forandring – endringsfokus  Hva de vil endre  Hvorfor de vil endre  Hvor viktig det er for dem  Og når vil de gjøre det  Høyne den indre motivasjonen  Et sett verdier - En holdning  En teknikk  En samling strategier

12 Teknikk  Åpne spørsmål  Refleksjoner  Enkel refleksjon  Kompleks refleksjon  Oppsummeringer  Bekreftelser  ”MI-dansen”

13 Verdisystem/Holdning – ”The spirit of MI”  Klientsentrert  Ressurser til endring ligger i klienten  Ha tro på at mennesket kan endre seg  Autonomi  Selvbestemmelse/brukermedvirkning  Spør om lov  Samhandling  S amarbeid mellom to likestilte parter  Utforske/Utløse  Hente fram og styrke klientens egen motivasjon, styrker etc.  Empati

14 SLUTT  Lykke til!

15 Øvelse – Bill Millers lytteteknikk Tenk på en endring du kunne tenke deg å gjøre, noe du ikke har gjort enda?  Hvorfor vil du gjøre denne forandringen?  Hvis du bestemte deg for å gjøre denne endringen, hvordan ville du gå fram?  Hva er de tre beste grunnene for deg for å gjøre denne endringen?  På en skala fra 1-10, hvor viktig er det for deg å gjøre denne endringen?  Hva gjør at du sier 8 og ikke 6 ?  Gi en kort oppsummering av det personen har sagt om sin motivasjon for endring  Avslutt med spørsmålet: ”Så hva tror du at du vil gjøre?”

16 Øving 1: Forklare  forklar hvorfor personen bør gjøre forandringen  vis til minst tre goder med å gjøre forandring  forklar hvordan forandringen kan skje  understrek hvor viktig det vil være for personen å gjøre en forandring  be henne/ham gjennomføre det

17 Øving 2: Utforske  hvorfor kan du tenke deg å gjøre denne forandringen ?  hva er de tre beste grunnen til å forsøke ?  hvordan kunne du gjøre det for å nå målet ditt ?  hvor viktig tenker du det er for deg å gjøre denne forandringen ?  lytt støttende og oppmerksomt til svarene

18 Øving 3: Oppsummere forandringsmotivasjon  lag en kort oppsummering av personens motivasjon for forandring:  grunner til forandring  ønsker om forandring  evne til forandring  - spør deretter: Hva tror du at du vil gjøre ? - og lytt med interesse

19 Pasient/klientsentrering Essensen i en klientsentrert kommunikasjons-teknikk er at det er det pasienten sier (tenker, mener) som er i målet. Det er ikke viktig at hjelperen får sagt det hun/han tenker eller mener. Det er ikke viktig at hjelperen får sagt det som er riktig eller klokt eller stilig eller… Det hjelperen sier er bare interessant i lys av hva det legger til rette for at pasienten skal si.


Laste ned ppt "Kristin Aakerhus, sosionom, Klinikk for rehabilitering, Sykehuset Levanger, H NT Gro Toldnes, fung. daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google