Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MI – Motiverende intervju som hjelpemiddel ved livsstilsendring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MI – Motiverende intervju som hjelpemiddel ved livsstilsendring"— Utskrift av presentasjonen:

1 MI – Motiverende intervju som hjelpemiddel ved livsstilsendring
Kristin Aakerhus, sosionom, Klinikk for rehabilitering, Sykehuset Levanger, H NT Gro Toldnes, fung. daglig leder, Frisklivssentralen, Levanger kommune Verdal,

2 Øving ”Ekte-spill” – en forandring
Tenk på en forandring som kanskje kunne vært aktuell for deg, noe som angår helse, livsstil eller trivsel - og som du kan snakke med en annen om. To og to setter seg sammen En forteller om en aktuell endring han kan tenke seg å gjøre, forteller om dette i ca 2-3 minutter. Den som er rådgiver oppsummerer nøyaktig hva den andre har sagt. Bytt på oppgaven.

3 Empatisk lytting ” Empatisk, aksepterende lytting innebærer ikke at lytteren er enig eller sympatiserer med klientens perspektiv. Empatisk lytting viser i stedet at lytteren kan ta klientens perspektiv uten verken å dømme eller legitimere, og at hun gjør det med en reflekterende distanse. Dette gjør det enklere for klienten å se seg selv litt utenfra, kanskje med samme grunnleggende aksept og respekt. Empatisk lytting kan på den måten invitere til selvrefleksjon og danne modell for hvordan klienten kan se seg selv” ( Tom Barth&Christina Næsholm, 2006) Kristin

4 Refleksjoner Enkel refleksjon
- Sentral kommunikasjonsferdighet i MI Enkel refleksjon Den enkleste formen for reflekterende lytting, gir tilbake/gjentar, enten ordrett eller med litt andre ord, det samme som pasienten sier til oss. (papegøye) Kompleks refleksjon Hypoteser om hva som kan være underliggende følelser eller mening. Det som ligger ”mellom linjene” Påstander –ikke et spørsmål Kontinuerlig gjennom hele samtalen Ikke tonefal, Kan oppleves som kunstig og fremmed.

5 ”Jeg tror jeg må gjøre noe med dette problemet.”
Refleksjoner- Enkel ”Jeg tror jeg må gjøre noe med dette problemet.” Gjøre noe.. Gjøre noe med det.. …problemet… Ordne opp i det..

6 Refleksjoner- kompleks
”Jeg tror jeg må gjøre noe med dette problemet.” (du) kan ikke ha det sånn lenger du har bestemt deg Du er bekymret Du er fortvilet

7 Spørsmål Styringsredskaper i en samtale – bestemmer hva vi skal snakke om Lukkete spørsmål: presise svar (ja/nei) begynner ofte med verb, svaralternativene avgrenset Åpne spørsmål: invitasjoner til å dele tanker, vi vet ikke svaret, svareren definerer, begynner ofte med ”spørreord” (hva….)

8 Øvelse - ”De tre beste grunnene”
Hva er de tre beste grunnene for deg for å gjøre denne endringen? Utforsk gjennom åpne spørsmål , reflekter og oppsummer til slutt.

9 Øvelse – ”Viktighet og tro på”
På en skala fra 1-10, hvor viktig er det for deg å gjøre denne endringen? «Hva gjør at du sier 8 og ikke 6 ?» På en skala fra 1-10, hvor stor tro har du på at du kan få til denne endringen?

10 Øvelse – ”Planlegging”
Hvis du bestemte deg for å gjøre denne endringen, hvordan ville du gå fram? Oppsummer og avslutt med spørsmålet: ”Så hva tror du at du vil gjøre?”

11 Hva er MI? En modell for forandring – endringsfokus
Hva de vil endre Hvorfor de vil endre Hvor viktig det er for dem Og når vil de gjøre det Høyne den indre motivasjonen Et sett verdier - En holdning En teknikk En samling strategier Gro

12 Teknikk Åpne spørsmål Refleksjoner Oppsummeringer Bekreftelser
Enkel refleksjon Kompleks refleksjon Oppsummeringer Bekreftelser ”MI-dansen” Lytteteknikk og empati i praksis, kommunikkasjonsferdigheter

13 Verdisystem/Holdning – ”The spirit of MI”
Klientsentrert Ressurser til endring ligger i klienten Ha tro på at mennesket kan endre seg Autonomi Selvbestemmelse/brukermedvirkning Spør om lov Samhandling Samarbeid mellom to likestilte parter Utforske/Utløse Hente fram og styrke klientens egen motivasjon, styrker etc. Empati Gro

14 SLUTT Lykke til!

15 Øvelse – Bill Millers lytteteknikk
Tenk på en endring du kunne tenke deg å gjøre, noe du ikke har gjort enda? Hvorfor vil du gjøre denne forandringen? Hvis du bestemte deg for å gjøre denne endringen, hvordan ville du gå fram? Hva er de tre beste grunnene for deg for å gjøre denne endringen? På en skala fra 1-10, hvor viktig er det for deg å gjøre denne endringen? Hva gjør at du sier 8 og ikke 6 ? Gi en kort oppsummering av det personen har sagt om sin motivasjon for endring Avslutt med spørsmålet: ”Så hva tror du at du vil gjøre?”

16 Øving 1: Forklare forklar hvorfor personen bør gjøre forandringen
vis til minst tre goder med å gjøre forandring forklar hvordan forandringen kan skje understrek hvor viktig det vil være for personen å gjøre en forandring be henne/ham gjennomføre det

17 Øving 2: Utforske hvorfor kan du tenke deg å gjøre denne forandringen ? hva er de tre beste grunnen til å forsøke ? hvordan kunne du gjøre det for å nå målet ditt ? hvor viktig tenker du det er for deg å gjøre denne forandringen ? lytt støttende og oppmerksomt til svarene

18 Øving 3: Oppsummere forandringsmotivasjon
lag en kort oppsummering av personens motivasjon for forandring: grunner til forandring ønsker om forandring evne til forandring - spør deretter: Hva tror du at du vil gjøre ? - og lytt med interesse

19 Pasient/klientsentrering
Essensen i en klientsentrert kommunikasjons-teknikk er at det er det pasienten sier (tenker, mener) som er i målet. Det er ikke viktig at hjelperen får sagt det hun/han tenker eller mener. Det er ikke viktig at hjelperen får sagt det som er riktig eller klokt eller stilig eller… Det hjelperen sier er bare interessant i lys av hva det legger til rette for at pasienten skal si.


Laste ned ppt "MI – Motiverende intervju som hjelpemiddel ved livsstilsendring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google