Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon ”Møte med sinte og aggressive personer”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon ”Møte med sinte og aggressive personer”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kommunikasjon ”Møte med sinte og aggressive personer”

3 KONFLIKT HÅNDTERING Arild Stangeland God dag! Sikkerhet og omsorg

4 Kommunikasjon

5 Kommunikasjonsmodell Sender Mottaker Budskap 2 Budskap 1 ”Feedback” Forstyrrelser

6 Konfliktsyklus Selv- bilde Følelser Atferd Pasient Personale Selv- bilde

7 KOMMUNIKASJON H VERBAL H NON-VERBAL

8 Nonverbal kommunikasjon  Stemmebruk  Følelsesuttrykk  Kroppsspråk  Plassering

9 Aktiv lytting  Reflekter og fortolk  Se verden gjennom den andres øyne  Gi uttrykk for din forståelse  Gjenta eller omformuler den andres uttrykk

10 Møte med affektiv aggresjon • Dempe • vinne tid • Lytte/empati • vise interesse for den andres tanker og følelser • Tydelige, bestemte og vennlige uttrykksmåter

11 Selvhevding Selvhevding i konfliktsituasjoner • Vennlig fremtreden • Lavt angstnivå • Lavt sinnenivå • Enkelt budskap • Gjentakelse • Utholdenhet

12 Forhandling i truende og ubehagelige situasjoner • Snakk • Vinn tid! • Øk forhandlingsrommet • Hjelp motpart til å redde ansikt • Få inn mekler

13 Hvordan reagerer JEG på å bli utsatt for aggresjon…..?

14 KOMMUNIKASJON Spenningsreduserende teknikker

15 Teknikker - FERDIGHETER 4 Hakk i platen 4 Kompromiss 4 Negativ selvhevding 4 ”Talking up- talking down”

16 NB! Teknikkene kan virke provoserende og kan dermed forsterke konflikter HUMOR kan være et tveegget sverd

17 Kommunikasjonsregler  FOKUSER PÅ ATFERD ( IKKE HVA DU TROR )  UTTRYKK EGEN OPPLEVELSE  DIREKTE OG ÆRLIG  NØKTERN OG SAKLIG UTTRYKKSMÅTE  SJEKK AT DU FORSTÅR DEN ANDRE KORREKT  SJEKK AT DEN ANDRE FORSTÅR DEG KORREKT  VÆR OPPMERKSOM PÅ KROPPSSPRÅKET

18 “Hva er lurt å gjøre?” Vær empatisk Klargjør budskapet Respekter den andres personlige rom Vær bevisst kroppsspråket Tillat verbal utblåsing hvis mulig Sett grenser Ikke overreager Ignorer utfordrende kommentarer Fysiske teknikker brukes som siste utvei

19 Kunsten å sette grenser Forklar HVA som er uakseptabel atferd Forklar vedkommende HVORFOR atferden ikke er akseptabel Gi ALTERNATIV til fornuftige valg Gi vedkommende TID til å tenke Sett i verk TILTAK

20 De 5 sokratiske spørsmål  Hva tenkte du når…?  Hva bygger du det på…?  Er det noe som taler i mot…?  Kan denne situasjonen oppfattes på en annen måte…?  Dersom det er andre grunner…?


Laste ned ppt "Kommunikasjon ”Møte med sinte og aggressive personer”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google