Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HALLINGDAL SJUKESTUGU Distriktsmedisinsk Senter i 25 år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HALLINGDAL SJUKESTUGU Distriktsmedisinsk Senter i 25 år"— Utskrift av presentasjonen:

1 HALLINGDAL SJUKESTUGU Distriktsmedisinsk Senter i 25 år
Otta 8-9 mars -2005 Reidar Aasheim Adm.sjef

2 Ringerike sykehus HF Psykiatrisk døgnavdeling Somatiske avdelinger -Kvinne /barn -Medisin -Kirurgi (ortopedi/generell) Henvisningspoliklinikk Hallingdal Sjukstugu - somatikk - psykiatri Psykiatrisk poliklinikk Barne- og ungdomspsyk

3 Ringerike sykehus HF (tall fra 2004)
Psykiatri 209 innleggelser (46 i 2001) 20435 pol.konsult ( i 2001) 119 dagbehandl. (45 i 2001) Somatikk 10662 innleggelser (9015 i 2001) 38562 pol.konsult. (29760 i 2001) Ca innbyggere Ca. 870 ansatte 180 senger 60 min fra Oslo Øk. overskudd fra – 2002 Balanse Kultur for endring

4 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Eieransvar: 1968 – Ål sjuke- og fødeheim Ål kommune 1979 – Hallingdal sjukestugu Buskerud F.K. 1995 – Hallingdal sjukestugu Ringerike s.h./BFK 2000 – Hallingdal sjukestugu Ringerike s.h FHF/BFK Hallingdal sjukestugu Ringerike s.h HF / Helse Sør RHF

5 Hallingdal sjukestugu
"Spesialisthelsetjeneste i ditt nærområde Hallingdal sjukestugu Oversiktsbilde Bilde viser bygningsmasse på hallingdal sjukestugu. Siste bygg som er oppført – Psykiatrisk poliklinikk – 2002. Hallingdal sjukestugu

6 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Historikk – etablering: 1968 – Ål sjuke og fødeheim bygges. 1990 – Nybygg : Psykiatrisk døgnavd og poliklinikk, somatisk pol., administrasjon, renovering av kjøkken 1998 – Nybygg : Luft og bilambulanse. - Undervisn.avd. 2002 – Nybygg – Psykiatrisk poliklinikkbygg. Avvikler Kjøkkendrift (etabl felleskj. med kommunene) 2004 – Digital rtg. lab. 2004 – Kommunal legevakt

7 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år.

8 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
NÆRHETSDIMENSJONER: Samlokalisering – bygningsmasse (Ål) HSS ansvar for drift - felles LV-sentral HSS drifter – Felles legevakt. Samdrift – Felleskjøkken m/ Hol og Ål Avtaler om utskriving av ferdigbehandlede pasienter Avtaler om hasteinnleggelser – somatikk og psykiatri (lavterskeltilbud)

9 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Nærhetsdimensjoner med kommunene forts. Samarbeidsavtale om jordmortjeneste Faste møter med ledere i kommunene Veiledning og faste samarbeidsmøter med fagpersonell - psykiatri Fellesprosjekter: - Kreftbehandling - Hofteopererte - Slagpasienter

10 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
HSS – Egne Spesialisthelsetjenester Somatisk sengeavdeling – 21 plasser Somatisk poliklinikk Somatisk dagbehandling Psykiatrisk døgnavdeling Psykiatrisk sengeavdeling – 12 plasser Lærings- og mesteringssenter

11 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Medisinske støttefunksjoner: Digital rtg. lab. Laboratorie

12 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Andre samarbeidspartnere Norsk Luftambulanse – Helse Sør Sykehuset Buskerud HF – Bilambulanse Sykehuset Buskerud – Helseekspress Høyskolen i Buskerud – Studentutplassering Videregående skole – Elevutplassering – helse og sos.

13 Hallingdal sjukestugu- Distriktsmedisinsk senter i 25 år.
Somatikk : Døgn – og dagbehandling Observasjonspasienter innl. fra kommunene (35 %) Onkologi – dagbehandling Dag-kirurgi - dagbehandling Palliativ behandling Føde-barsel – hastefødsler Kirurgiske og med. Pasienter overført fra RS. (65 %) Dialyse - dagbehandling

14 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år.
Somatikk - Poliklinikk Kirurgi Indremedisin Kardiologi Øre-Nese Hals Revmatologi Fysikalsk medisin Nevrologi Nefrologi Urologi Gynekologi Pediatri Onkologi Dermatologi Ortoped. ingeniør. 4.500 kons. pr. år 65 % -1. gangs kons.

15 Psykiatri – døgnbehandl.
Langtidspasienter –inntil 3 mnd. Schizofreni Personlighetsforstyrrelser Livskriser / samlivsproblematikk Angst / depresjoner. Lavterskeltilbud – inntil 3dg.-innl. fra kommunene. Ikke suicidale, alv.psykoser, utagerende, Tvangsinnleggelser

16 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år
Psykiatrisk poliklinikk – VOKS Måltall 3000 konsultasjoner –2005. Individuelle kons. og gruppebehandling. Psykiatrisk poliklinikk – BUP Måltall 1250 kons. – 2005. Poliklinikkene er samlokalisert med felles resepsjon- og kontorstøtte.

17 Hallingdal sjukestugu – Distriktsmedisinsk senter i 25 år.
Finansiering og drift: Forpliktelser i måltall overfor eier Psykiatri – rammefinansiert , trygderefusjoner og egenbetaling Somatisk sengeavdeling – ISF finansiert Somatisk poliklinikk: ISF finansiert dagbehandling, trygderefusjoner og egenbetaling


Laste ned ppt "HALLINGDAL SJUKESTUGU Distriktsmedisinsk Senter i 25 år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google