Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

R I N G E R I K E K O M M U N E INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling Prosjektgruppens framlegg Status forut for rapport Karin Møller Magnus Nilholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "R I N G E R I K E K O M M U N E INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling Prosjektgruppens framlegg Status forut for rapport Karin Møller Magnus Nilholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 R I N G E R I K E K O M M U N E INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling Prosjektgruppens framlegg Status forut for rapport Karin Møller Magnus Nilholm

2 Ringerike kommune 2304092 Så her kan IMA tenkes : kommunehelsetjenestenspesialisthelsetjenesten Omsorgstjeneste Hjemme – Institusjon- Forsterkede senge Sykehus IMA Rehab.avd

3 Ringerike kommune 2304093 Og hvorfor bruke tid på dette her! •Gap – mellem spesialisthelsetj.og komm.helsetj. •Rett behandling (gjøre det viktigeste, innrette tjenesten etter behov) •Samhandling ! •Samfunnsøkonomi !

4 Ringerike kommune 2304094 Disposisjon for i dag •1. SWOT analyse – kort intro. Magnus •2. Pasient grunnlag – tal materiell. Karin •3. Momenter i mandatet – med utgangspunkt i risikovurdering (KogM) •4. Debatt

5 Ringerike kommune 2304095 Ønsket situasjon (hvordan fungerer samhandlingen (IMA) når det er som best?) Foretrukket rehabavdeling Avklare rett plass- sykehus, rehab, IMA, hjemmetj, IMA innleggelser må kunne skje når som helst på døgnet. Nå-situasjon Muligheter, styrker Hvem av de som er på Hallingdal sjukustugu kunne vært på en rehabenhet i for eksempel Hole kommune (forsteket enhet ) Kulturbyggende hvis både sykehus og kommunehelsetjpersonale jobber der og mer mulighet for kompetanseoverføring Tiltak Fylles ut i løpet av presentasjon og møte i dag og leveres til Sveinung Homme i dag. Takk!

6 Ringerike kommune 2304096 Momenter – at tenke på: Sandsynlighed – konsekvens! MomentKommentar Pasientgrunnlag og dimensjoneringOver/underbelegg Hvem skal ha plass Rette pasientgruppe KompetanseRekruttering Effekt OrganisasjonsmodellInterkommunal Samhandling Kultur. Implementering RammevilkårSykehus og kommune ØkonomiFinansieringsmodell

7 Ringerike kommune 2304097 Pasient grunnlag •Tall materiell fra Hallingdal sykestue 2008. •Unikt. •Liggetid 8 dg. •Liggedøgn fra ulike avd: Medisin: 45% (slag, onko), ort.kir. 33% (traume) •Diagn. : ortopedisk kir., slag, onkologi, indre med. (hjerte, lunge, gastro, infeksjon).

8 Ringerike kommune 2304098 Flow Chart Sengepost (Sykehus) Hjem Akutt- behand- ling Sengepost (Sykehus) Intermediær avdeling- Hj em Storetveit/halvannenlinjetjeneste (kommune) H jem Akutt- behand- ling Akutt- behand- ling Ordinært forløp : Forløp med kortere tid i sykehus og forsterket oppfølging i kommunen: Forløp med behandling/oppfølging overført til kommunen:

9 Ringerike kommune 2304099 Flow Chart

10 Ringerike kommune 23040910 Intermediær i interkommunal •Berekn.: 29 plasser, somatisk avdeling •Liggetid 8 dg •Prosess organisering •Diagnose spekter som HSS (unntatt obstetrik- barsel, demens). •Ikke tung rehabilitering

11 Ringerike kommune 23040911 Risikovurdering av pasientgrunnlag •Feil type pasienter – obs flow. •Over/underbelegg •Visitasjon inn og ut av avdelingen. •Endring i HF og KH.

12 Ringerike kommune 23040912 Organisasjons og lokalitet Signaleffekt -1 •Kommunehelsetj. -Det allmenne -”frisk”, uselektert -Forløp, goddag….. -Kompleksitet og helhet -Pasient før diagnose •Spesialisthelsetj. -Det spesielle -”syk”, selektert -Korte kontakter (goddag-farvel) -Spesiale oppdelt -Diagnose før pasient

13 Ringerike kommune 23040913 Signal –2 Ima lok. SykehusKH signal Sykehus i tett relasjon ”nesten syk” Kommunehelsetjeneste ”nesten frisk” SamhandlingNær relasjon til sykehus, nært til spesialer og undersøkelser (skal ikke ha på sko og frakk). Avgrensning kan bli en utfordring. Nær til kommunehelsetjenesten, hjemmesituasjonen. ØkonomiDyrest ?Billigst ? Obs.Krever etablerte samhandlingsarenaer, ikke minst for kulturelle utfordringer i de 2 sektorer og i et interkommunalt samarbeide.

14 Ringerike kommune 23040914 Lokalitet Bør legge til rette for samhandling med fokus på gode pasient forløp, kapasitets og kompetanseutnyttelse. •HF : tun på Ringerike Sykehus (HSS) •KH, Ringerike Kommune -Ny bygg Ü …… -Eksisterende bygningsmasse, fx. Sykehjem -Austjord Felles probl: Plass – dørstokk mil.

15 Ringerike kommune 23040915 Organisasjonsmodell Vilkår: samhandling (HF-KH – IK) Momenter med pluss ! - RS har erfaring : HSS -RS og kommunene har erfaring : Legevakt Momenter med obs ! -ny modell for org.av IMA -Stor kultur utfordring på mange plan ! -Kommunikasjon !

16 Ringerike kommune 23040916 Tanker •HSS – ren HF •”Austjord” – ren KH. Dele modell •50/50% finansiering, men organisering i ene tjenesten (KH): •Legevaktsmodell ? •Stykkpris finansiert ?

17 Ringerike kommune 23040917 Plan for prosjekt •Prosjektgruppe: Trond Bjørge, Magnus Niholm og Karin Møller •Rapport ferdig 300409 •SWOT fra dere– i dag! •Tidsperspektiv videre, inkl.oppstart og implementering ? Haster. •Rehabilitering plan: gruppe i Modum


Laste ned ppt "R I N G E R I K E K O M M U N E INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) samhandling Prosjektgruppens framlegg Status forut for rapport Karin Møller Magnus Nilholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google