Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i Indre Østfold Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i Indre Østfold Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i Indre Østfold Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012

2  Manglende bredde i kompetanse  Manglende målrettet og tverrfaglig tilnærming  Åpen omsorg – manglende systematikk og prioritet  Institusjon – Korttidsplasser blir fylt opp av langtidspasienter  Koordinerende enhet – tilfeldig organisering  Funksjonsfordeling kommune, spesialisthelsetjeneste og et evt. interkommunalt forsterket nivå. Situasjonsbile IØ

3 Krav til kommunal kompetanse: Forebygging og rehabilitering Vurdering og behandling Bestilling og evaluering Primær forebygging Behandling Undersøkelse Tidlig intervensjon Rehabilitering Habilitering Lindring Etterbehandling Tertiær forebygging Sekundær forebygging Pasientforløp Sykehus

4 Etterbehandling og rehabilitering Miljørettet helsevern Helsebemannet kontaktsenter Sykehus FKT Pasient – tas i større grad hånd om Deltaker – tar i større grad aktivt del Eksisterende og nye interkommunale tjenester i det nye helsesystemet Forebygging og rehabilitering som bærende elementer MHV Læring og mestring HBK Legevakten Friskliv LV Ø-hjelp, døgn ØHD Dagrehabilitering samarbeid SØ – IØ?

5 Forsterket korttid Sengepost (Sykehus) Forsterket korttid (Kommune) Hjem Forløp med kortere tid i sykehus og forsterket oppfølging i kommunen : Akutt- behand- ling Sengepost (Sykehus) Akutt- behand- ling Ordinært forløp med korttid: Hjem Ordinær korttid (Kommune) Med forsterket korttid menes en intermediæravdeling som har økt grad av tverrfaglighet og legedekning, med vekt på rehabilitering. Illustrasjon: Svein Lyngroth, Agenda

6 Forebyggende tiltak Servicesenter Trygghetsalarm Ambulerende vaktmester Hjemmehjelp Dagsenter for eldre Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Rehabiliteringsplasser Sykehjem langtid, ordinær plass Sykehjem langtid, spesialplass BEON-prinsippet (Beste Effektive OmsorgsNivå) Omsorgstrappen Sykehusopphold Forsterket nivå

7 Kommune- helsetjenesten i IØ Kompetansetilførsel Interkommunale funksjoner Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Sykehus funksjoner RTG Lab Dialyse Sykehuset Østfold Ambulante tjenester Fastlegene

8 Legevakt Forsterket korttid Læring og mestring Observasjonssenger Akuttsenger EtterbehandlingRehabilitering Forebygging Uavklart tilstand Avklart tilstand Funksjon Deltakelse Tilsyn og overvåking Helsebemannet kontaktsenter Ordinær legevakt Palliativ enhet Lindring og omsorg MVHIØ Rådgivning og kontroll Profil: Mestring, grupper Profil: Medisinsk behandling, individuell Figur 1. Forsterket skjerming Demens Lokalmedisinsk kompetansesenter Samlet Satellitt Ambulante tjenester Friskliv


Laste ned ppt "Samhandling i Indre Østfold Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google