Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satsing på utbygging av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag Statssekretær Ellen B. Pedersen Bodø 14. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satsing på utbygging av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag Statssekretær Ellen B. Pedersen Bodø 14. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Satsing på utbygging av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag Statssekretær Ellen B. Pedersen Bodø 14. mai 2009

2 2 Dato St. meld. nr. 25 (2005-2006) ”Omsorgsmeldingen” 5 hovedutfordringer 5 hovedstrategier

3 3 Dato Demografi: Vi blir eldre og eldre Kilde: SSB 90 år og eldre 80-89 år 67-79 år

4 4 Dato Personellbehovet i omsorgssektoren Årsverk 2005: 110 000 2030: 165 000 2050: 230 000 årsverk

5 5 Dato Omsorgsplan 2015 Stort behov for kompetanse og personell Må i stor grad være selvforsynt (etisk rekruttering) Særskilte utfordringer knyttet til tilgangen av personell med videregående opplæring

6 6 Dato Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Gir personell med videregående utdanning et strukturert videreutdanningstilbud Utgjør en yrkesrettet og alternativ karrierevei Tilførere sektoren nødvendig spesialkompetanse innenfor sentrale fagområder

7 7 Dato Antall tilbud – Helse- og sosialfag

8 8 Dato Godkjente fagskoletilbud per fylke

9 9 Dato Ny tilskuddsordning Fagskoleutdanninger innen helse- og sosialfag Fra 2. halvår 2009 Helårsvirkning 2010: 75 mill. kroner 2009: Forvaltes av Helsedirektoratet Fra 2010: Forvaltes av fylkeskommunene Følger opp forliket på Stortinget Sikrer stabil og forutsigbar finansiering Bidrar til måloppnåelsen av Omsorgsplan 2015

10 10 Dato Spesialisthelsetjenesten Personellflyt mellom nivåene i helse- og omsorgssektoren gir mer samhandling og bedre kvalitet på tjenestene Stort kompetansebehov i helseforetakene, spesielt i forhold til spesialkompetanse Fagskoletilbyderne må ta utfordringen og vise hva dere kan tilby!

11 11 Dato Samhandlingsreformen Behov for systemendringer for å tilrettelegge for samhandling Mennesker med sammensatte lidelser særlig utsatt for svikt i samhandlingen mellom og innenfor nivåene Gode eksempler ”på tross av systemet”: –Stjørdal DMS –Sykestua Alta helsesenter Behov for en samhandlingsreform

12 12 Dato Bygge bro mellom store reformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998 Fastlegereformen 2001 Sykehusreformen 2002 Samhandlingsreformen 2009

13 13 Dato Samhandlingsprosjektet Tredelt prosjekt: –Prosjektgruppe HOD –Dialogprosjekt –Ekspertgruppe Ser nærmere på: –Finansieringssystemet –Lovverk –Organisering –Kommunikasjon –Elektronikk

14 14 Dato Samhandlingsprosjektet Består av tre faser: –September – desember: Problembeskrivelse –November – februar: Alternative tiltak –Februar – mars: Utforming av løsningsforslag En rekke notater er laget til ekspertgruppen og lagt ut på regjeringen.no: –Hva er problemet? –Helsesystemer i andre land –Samhandlingsprosjekt i Norge –Fastlegeordningen –Helsehus –Videre om problemforståelsen

15 15 Dato Avslutning Regjeringens fagskoletilskudd er et viktig bidrag i arbeidet med å bygge opp en solid og stabil fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag Alle aktører har et ansvar i videreutviklingen


Laste ned ppt "Satsing på utbygging av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag Statssekretær Ellen B. Pedersen Bodø 14. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google