Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer til UH-sektoren: Hvordan finner vi tonen? Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer til UH-sektoren: Hvordan finner vi tonen? Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer til UH-sektoren: Hvordan finner vi tonen? Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. februar 2010

2 2 Kunnskapsdepartementet •Politikkutfordringene •Strukturutfordringene •Styringsutfordringene •Ledelsesutfordringene

3 3 Kunnskapsdepartementet Regjeringskonferanse på Maldivene Foto: Colourbox

4 4 Kunnskapsdepartementet Mål Bedre helse og helsetjenester Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser Internasjonalisering av forskningen Globale utfordringer Næringsrelevant forskning på stra- tegiske områder

5 5 Kunnskapsdepartementet Krever mangfold Bedre helse og helsetjenester Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser Internasjonalisering av forskningen Globale utfordringer Næringsrelevant forskning på stra- tegiske områder Universiteter og høgskoler Kunnskapsbasen Utdanning/kompetanse

6 6 Kunnskapsdepartementet

7 7 Ungdomsbølgen er løsningen

8 8 Kunnskapsdepartementet Samme og endret studietilbøyelighet 1.Samme studietilbøyelighet som i dag 2.Økt studietilbøyelighet med 10 prosent

9 9 Kunnskapsdepartementet Årlig vekst i antallet studenter 1988-2008 Kilde: SSB og DBH (for 2009)

10 10 Kunnskapsdepartementet St.meld.nr.44 (2008-2009) Utdanningslinja •Lagt fram 12. juni 2009, skal behandles av Stortinget i mars 2010 •Formål: være forberedt på framtidas kompetansebehov •Hele utdanningssystemet

11 11 Kunnskapsdepartementet Folk vil bruke oljepengene på forskning og utdanning Dagsavisen 2.januar 2010

12 12 Kunnskapsdepartementet Soria Moria II: Øke forskningssatsingene, Klimaforliket Økt kapasitet i høyere utdanning Styrket grunnforskning, vitenskaplig infrastruktur og rekruttering Styrke rammene for UH-sektor (basis)

13 13 Kunnskapsdepartementet Aftenposten 29. desember 2009

14 14 Kunnskapsdepartementet Styring og autonomi i UH sektoren •Per definisjon og fullmakter •Innen gitte grenser •I (styrings)dialog med myndighetene (=KD) •Målstruktur – ligger fast over tid •Forutsigbare rammer •Langsiktig planlegging St.prp. nr. 1 (overordnede mål) Tildelingsbrev (målstruktur) Rapport og planer Sektoranalyse (tilstandsrapport) Etatsstyringsmøter (37 UH-inst.) Risikovurdering (evaluering)

15 15 Kunnskapsdepartementet Styringsvalg innenfor handlingsrom •Oppbygging og organisering av fagmiljøer •Prioritering av budsjettmidler på fagområder •Prioritering av studietilbud, opptak av studenter og gradsnivå •Prioritering av personalets arbeidstid •Innhenting av eksterne ressurser •Oppretting av selskaper, og inntekter av IPR Vindmølleparken på Hitra Foto: Colourbox, Jan Solberg

16 16 Kunnskapsdepartementet Hvor stort er handlingsrommet? •Paradoks: økte bevilgninger og opplevd redusert handlingsrommet for egne prioriteringer blir redusert •Arbeidsgruppe oppnevnt i september for å se på handlingsrommet for UH- sektoren leverer innstilling 25. februar. •Består av 13 sentrale personer fra sektoren, ledet av Marianne Harg, Tekna

17 17 Kunnskapsdepartementet Universitetet i Oslo lider under "organisert anarki" - grunnforskning er en aktivitet som hverken kan ledes eller styres - Vi skrek til hverandre og var ferdige med det Dagens Næringsliv:

18 18 Kunnskapsdepartementet Ledelsesutfordringen •Hva er kunnskapsledelse? (Jfr. Colbjørnsen) •Hvordan håndterer vi forholdet mellom selvstendighet (akademisk frihet) og strategisk styring? •(ønsker vi det? Jfr. Graver) •Rekruttering, gjennomstrømming, phd

19 19 Kunnskapsdepartementet Foto: Margit Åsarmoen, NMH


Laste ned ppt "Utfordringer til UH-sektoren: Hvordan finner vi tonen? Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google