Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid til alle krever økt innsats … Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Fagkonferansen 10.februar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid til alle krever økt innsats … Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Fagkonferansen 10.februar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid til alle krever økt innsats … Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Fagkonferansen 10.februar 2012

2 Utvalgets mandat finne modeller som gjør at flere kan komme over i det ordinære arbeidslivet forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass

3 Det virkemiddelapparatet Norge har bygget opp de siste 20 år er bedre enn i de fleste land. robust kommunalt eierskap god geografisk spredning kvalitetsforbedring med EQASS faglig utvikling og samarbeid med høgskoler

4 Svakheter ved dagens system: savnet av progresjon og mulighetene for helhetlige løp lang ventetid uten innhold tett og tillitsfullt samarbeid med NAV

5 Utvalget anbefaler Videreføring av VTA Mer bruk av det ordinære arbeidslivet som attføringsarena Forenkling av tiltaksstrukturen og større individuell tilpasning Uenighet om modellvalg

6 HOVEDSPØRSMÅL Hvilken rolle skal arbeidsmarkedsbedriftene ha og hvilken rolle skal NAV ha? Gir større grad av konkurranseutsetting billigere tiltak og økt effektivitet for myndighetene – og er det bedre for brukerne?

7 ASVL støtter en modell som beholder kjernen i dagens system og tar opp i seg viktige forbedrings og utviklingsområder.  Tidlig inngripen  Helhetlige tiltak – fjerne ventetider i tiltaksforløpet  Endringsprosesser hos bruker  Endringsprosesser i arbeidslivet for å inkludere flere  Metodikk og kompetanse hos tiltaksarrangør  Nav må rendyrke sin rolle

8 Navs rolle Bør være: Avklaring Bestilling Oppfølging Kontroll Bør ikke være: Tiltakshaver Trekke midler og kompetanse fra tiltak/bedriftene til egen tiltaks- enhet

9 ASVL anbefaler  Avklaring i en ny modell skal ligge hos NAV som beslutter handlingsløp for den enkelte.  Samarbeidet reguleres i bestillinger og avtaler mellom NAV og tiltakshavere.  Arbeidsmarkedsbedrifte ne får hovedansvaret for arbeidsmarkedstiltakene inkludert attføring i det ordinære arbeidsliv.

10 Konkurranseutsetting Omfattende svensk utredning fra Studieforbundet Näringsliv och Samhälle viser at privatisering av velferden ikke har økt effektiviteten. EU-undersøkelse viser at Norge ligger på topp når det gjelder transaksjonskostnader. (18 - 29 % av kontraktenes verdi) Tiltaket ”Avklaring” i skjermet virksomhet, som betales med rammetilskudd, er rimeligere enn når samme tiltak har vært på anbud og betales pr. time.

11 ”Regjeringen bør operere på basis av kunnskap, ikke tro…” Ikke forsknings- messig grunnlag, verken for økonomiske innsparinger eller forbedret kvalitet ved konkurranse- utsetting av «myke» tjenester.

12 Tilrettelagt arbeid – et kinderegg Det er bedre for den enkelte Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt Stat og kommune sparer penger VTA Det lønner seg!

13 Best på arbeid Høy kompetanse på arbeidsrettede tiltak Faglig utvikling gjennom samarbeid med høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner Mange ulike tiltak i egne bedrifter og i samarbeid med ordinært arbeidsliv Tett samarbeid med NAV Kvalitetssikret:

14 Kompetansen avgjør resultatene Norgesmester i arbeidsinkludering På pallen i VM i arbeidsrettede tiltak

15 Vekstbedriftenes tilbud bygger på alles rett til arbeid og er en del av arbeidslinja og verdiskapningen i samfunnet.

16


Laste ned ppt "Arbeid til alle krever økt innsats … Anne-Lise Bakken nestleder i ASVL Fagkonferansen 10.februar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google