Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiarbeid i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiarbeid i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiarbeid i praksis
Julia Holm, student ved Høgskolen i Hedmark, Master of Public Administration (MPA)

2 Bakgrunn og tema Stortingsmelding nr. 9, , Arbeid, Velferd og Inkludering: Arbeid er for alle. Vårt mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv : NAV varslet reduksjon i tiltaksplasser. Ny NOU 6:2012 om Arbeidsrettede tiltak: Mandat: Vurdere forhåndsgodkjente bedrifters rolle. Er tjenestene de leverer fleksible og godt tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv? Modell 2: forslag om å styrke arbeidsrettede tiltaksplasser på bekostning av skjermede plasser. Forslag til statsbudsjett 2013: øke med opptil 200 nye VTA- plasser. Arbeider Vekstbedrifter i henhold til bedriftens og bransjens målsettinger og strategi? Oppfyller de sitt ansvar som tiltaksarrangør?

3 Problemstilling: Hvordan kommer Vekstbedrifters strategi til praktisk uttrykk i arbeidshverdagen? Forskningsspørsmål: - Blir visjon, verdier og forretningsidé utøvet etter bedriftens intensjoner? - Bidrar samarbeid i bedriften til å forankre og utøve det strategiplanen tilsier? - Arbeides det målrettet med bedriftens, avdelingens og deltakernes målsettinger? - Hvilken posisjon har Vekstbedriftene i sin omverden?

4 Vekstbedriftene Forretningsidé Vekstbedrift Visjon Verdier 1)
Arbeidsglede og utvikling Raushet, Åpenhet, Respekt, Toleranse og Forståelse 2) Mestring skaper vekst Arbeidsglede, Likeverd og Framsnakk 3) Muligheter, trivsel og vekst Muligheter, Trivsel, Vekst, Raushet, Ansvarlighet Forretningsidé 1) Kvalifisering til deltakelse i samfunnets verdiskapningsprosess gjennom aktiv deltagelse i produksjon og tjenesteyting. Grunnlaget baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. 2) Skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede. Arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller vernet arbeid. Sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. 3) Gjennom produksjon, tjenesteyting og annen virksomhet, skape grunnlag for sysselsetting og kvalifisering av yrkeshemmede i henhold til Arbeidsdirektoratets retningslinjer .

5 Kravspesifikasjon VTA
Tilby arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne. Tilby arbeid innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/ kommune, som kan gi muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Bør ivareta deltakernes behov knyttet fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering.

6 Teori om strategi Mange bidrag, felles kjennetegn:
Ta i bruk grunnleggende forutsetninger for å tenke helhetlig og langsiktig, bruke ressursene riktig for å nå målene, plassere seg hensiktsmessig i omgivelsene. Å arbeide med strategi er ikke det samme som å arbeide strategisk.

7 Hvilken posisjon har Vekstbedriftene i sin omverden?
Empiri Hvordan kommer Vekstbedrifters strategi til praktisk uttrykk i arbeidshverdagen? Plattform Blir visjon, verdier og forretningsidé utøvet etter bedriftens intensjoner? Samarbeid Bidrar samarbeid i bedriften til å forankre og utøve det strategiplanen tilsier? Mål Arbeides det målrettet med bedriftens, avd. og deltakernes målsettinger? Omverden Hvilken posisjon har Vekstbedriftene i sin omverden?

8 Plattform Utøves visjon, verdier og forretningsidé etter bedriftens intensjoner? #1: Vekstbedriftene har, gjennom arbeidslederne, en sterk identitet basert på verdier. Arbeidsledere har grunnleggende holdninger som kan styrke strategiske prosesser og forankre bedriftenes strategiarbeid. #2: Arbeidslederne utøver forretningsideen i praksis, de legger primært vekt på det å tilby tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede, sekundært kommer produksjon av varer/tjenester for et privat marked. ”Har vi det bra på jobb alle sammen, så går produksjon opp”

9 Samarbeid Bidrar samarbeid i bedriften til å forankre og utøve det som strategiplanen tilsier? #3: Arbeidsledere er involvert i ulike strategiske nivå og kan følge strategiprosesser, det kan stimulere til samarbeid mellom avdelinger/ansatte. #4: Det varierer om arbeidsledere opplever avdelingsmøter som nyttige. Allikevel bidrar de til å øke forståelsen av kompleksitet, prosesser og helhet. #5: Det er et nært samarbeid mellom arbeidsledere og deltakere. Samarbeidet kan bidra til å utvikle ressurser hos deltaker.

10 Mål Arbeides det målrettet med bedriftens, avdelingens og deltakers målsettinger? #6: Å sette mål sammen med deltaker oppfattes som et nyttig verktøy for arbeidsledere og gir retning og innhold i det daglige arbeidet. #7: Flere arbeidsledere tar til ordet for at innføring og bruk av eQuass høyner kvalitet i tjenesten og øker forståelsen av målarbeid. #8: Arbeidsledere beskriver mål for bedriften på et generelt grunnlag.

11 Omverden Hvilken posisjon har Vekstbedriftene i sin omverden?
#9: Deltakere integreres i det lokale samfunnslivet via produksjonsområder. #10: Vekstbedriftene posisjonerer seg som samarbeidspartnere til det lokale næringslivet eller har produksjon/tjenester der hvor det ikke finnes fra før av og bidrar til en helhetlig samfunnsstruktur.

12 Oppsummering Hvordan kommer Vekstbedrifters strategi til
praktisk uttrykk i arbeidshverdagen? Arbeidsledere baserer valg og avgjørelser på bedriftens strategiske grunnlag. Planlegging kombinert med fleksibilitet er en styrke for Vekstbedriftene. Målsettinger for avdeling og bedrift kan forsterkes. Finn samarbeidsformer som forsterker fellesskapsfølelsen. Arbeidslederne er en gullgruve av fagkompetanse - Også i et strategisk perspektiv.


Laste ned ppt "Strategiarbeid i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google