Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling og fremtiden Innlegg Lederne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling og fremtiden Innlegg Lederne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling og fremtiden Innlegg Lederne 11.11.10
Johan-Martin Leikvoll Direktør i bransjeforeningen Attføringsbedriftene

2 Fire påstander Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne må bli en rettighet Attførings, og vekstbedriftene er samfunnsbedrifter som skal gjøre en forskjell for hvert enkelt individ og skal være bidragsytere i Nav sitt samfunnsoppdrag. Hovedmålet er jobb i ordinært arbeidsliv, men utvikling av tilrettelagte tilbud er også viktig. Bransjen skal være omstillingsdyktige for eksempel slik at mer av attføringen foregår i ordinært arbeidsliv.

3 Arbeidsmarkedstiltak rettighet
Tidligere inngripen ( 900 dager) Over utenfor Bare 2 % av Bjurstrøms budsjett brukes på attføring ”Bare” flere kommer i jobb og beholder jobben i fem år, gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 10 milliarder kroner Attføring er en investering som man får igjen i senere budsjettår og på andre poster som for eksempel færre uføretrygdede og reduserte helseutgifter

4 Statistikk personer m/neds. arbeidsevne:

5 Fra Navs hjemmesider: Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter nå alle som har gjennomført en arbeidsevnevurdering som konkluderer med et betydelig behov for innsats for at personen skal komme i jobb.  Dette inkluderer i motsetning til tidligere et stort antall brukere som i hovedsak har behov for helsemessig rehabilitering før de har nytte av arbeidsrettede tiltak. Tall for personer med nedsatt arbeidsevne fra og med mars 2010 er derfor ikke sammenliknbare med tidligere tall. (Fra Nav sine hjemmesider)

6 Ingen løsning før:……… Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne blir en rettighet og gjennomføres som en overslagsbevilgning på statsbudsjettet Nav får styringssignaler som rekker lengre enn teknisk å treffe antall i tiltak og at folk får pengene tide. Hensikten med Nav-reformen var at flere med sammensatte behov skulle i arbeid og aktivitet, og da må alle måles på dette (pes oss på fag og resultat) Her ønsker vi samhandling og en opinion

7 Samfunnsbedrifter Lov om offentlige anskaffelser med anbud eller relasjonskontrakter Relasjonskontrakter for kvalitetssikrede samfunnsleverandører som følges opp på fag og resultat i alle stadier av prosessen Forutsigbarhet for bygging av kompetansemiljøer i hybridbedrifter som bidrar som Nav s forlengede arm der det private næringslivet ikke umiddelbart ser inntjening ved ansettelse.

8 Bransjens glød Erna Solberg:
”Jeg har besøkt et uttall av attføringsbedrifter hvor det er en glød og entusiasme som jeg ikke finner i de tradisjonelle bunnlinjebedrifter”

9 Attføringttttttttttdriftene
Fremtidsbilde???? TULT VTA FORMIDLING – PØS UT Attføringttttttttttdriftene

10 ”Det nytter ikke om vi blir aldri så flinke til å bringe folk frem til arbeidslivets porter, - om ikke porten også åpnes innenfra. Det nytter ikke om vi blir aldri så gode til å rehabilitere og kvalifisere, - om ikke kvalifikasjonene oppdages og settes i virksomhet! ” Statsråd Hanne Bjurstrøm 21. september 2010 på FFOs 60 års markering

11 OMSTILLINGSDYKTIGHET FAGLIG
Tilrettelagte tilbud Opprustingsstrategien Integrering som krever mer ressurser, systematikk og faglighet av et kyndig attføringsapparat

12 Mer om Opprustning og Integrering
Mer eksternt i bransjen fordi: Større kontaktflater og forpliktende samarbeid med næringslivet Økt jobbfokus ved integrert tilnærming, særlig for psykisk sjuke Øke næringslivets forståelse av gevinsten ved god tilrettelegging Tilleggseffekt for bransjen: Spille større rolle i å motvirke utstøting fra arbeidslivet, sykefraværsoppfølging m.m Men holde på egne arenaer også fordi: Grunnleggende avklaring av arbeidsevne og behov i et skjermet miljø, men kanskje i kortere periode enn i dag Sikre at deltaker har grunnleggende ferdigheter. Næringslivet vil ikke ha personer som kommer for sent på jobb Helhetstankegang og parallellitet i tiltak enklere internt, f.eks lese- og skriveopplæring, helse og kosthold m.m koblet med arbeidstrening, men hvordan utvikle dette i næringslivet?????

13 Opprustning og Integrering
Noen vil pøse folk ut i næringslivet med mindre ressurser som vil føre til nye nederlag for brukeren og at næringslivet i neste omgang vil betakke seg for å delta i dette løftet. Vi vil ha mer integrerende tiltak fordi det bidrar til at flere får og beholder jobb forutsatt god, målrettet og systematisk oppfølging av tiltaksdeltakeren, men i enda større grad av næringslivet. Vi må også ”sette næringslivet på attføring” Dette vil snarere koste mer enn mindre enn i dag!

14 Bransjens selvforståelse
Attføringsbedriftene er heterogene samfunnsbedrifter som skal arbeide i spennet der Nav ikke har kapasitet og kompetanse og der næringslivet ikke umiddelbart ser egeninteressen og ”inntjeningsmuligheter”

15 Muligheter 2 Fokus på aktør og samfunnsnytte
Trekanten attføringsbedrift – tiltaksdeltaker og næringsliv – mer systematikk Ledelse av ”idealister” – oppsider og nedsider Omstilling – kontinuerlig Slåss for det vi tror på, men evne til å tilpasse oss

16 Attføringsbedriftenes verktøykasse
Vi har gjennom de siste 10 år utviklet ulike verktøy som i dag benyttes fordi brukerne trenger med bistand enn bare hjelp til å finne en jobb – det holistiske perspektiv!

17 Arbeidsnorsk -bransjespesifikk språkopplæring og kulturforståelse:
- Barnehagenorsk - Kantinenorsk Salg &service + 10 andre

18 Personlig økonomi Smart™ har ikke som fokus å gi deg investeringsråd når du har overskudd i økonomien. Smart™ dreier seg derimot om hvordan du kan skape balanse i økonomien (og i tilværelsen), ved å gi deg økonomisk oversikt og innsikt, som grunnlag for å gjøre bedre valg.

19 Karriereveiledning Å velge riktig er viktig for å trives på jobb
I dag gjør mange feil valg og dropper gjerne ut av jobben Vi har profesjonalisert vår veiledning gjennom vårt konsept for Karriereveiledning

20

21 Læringsnettverket - Læringsnettverkets idé baserer seg på å samle små opplæringsmiljøer som sammen utgjør en betydelig kompetanseplattform. Med spisskompetanse innenfor de forskjellige grener av tilpasset læring er vi sammen i stand til å gi et bredt og faglig kompetent tilbud over store deler av Norge, sier Rune Kvarme

22 Vi utdanner våre ansatte (og andre interesserte) i:
Karriereveiledning (kurs og 10 stp) Motiverende Intervju (kurs og 10 stp) AB og Oppfølging (10 stp) ADHD, Asberger og Tourettes syndrom (kurs og 10 stp) Basiskurs attføring (kurs og 15 stp) Jobpics (kurs)

23 Fagutvikling gjennom bransje-standard og Fagkonsept bl.a.:

24 Equass Assurance - Som politiker er det en trygghet å vite at attføringsbedriftene nå tar i bruk dette kvalitetssystemet, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Han mener EQUASS vil bidra til å skape en felles forståelse mellom NAV og tiltaksarrangør på hva som ligger i begrepet god attføring. Nav setter krav til at alle tiltaksarrangører av skjermede tiltak + AB må være sertifisert før 2012 Prosjektleder Andreas Tømmerbakke


Laste ned ppt "Samhandling og fremtiden Innlegg Lederne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google