Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INKLUDERENDE ARBEIDSLIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN NAV BISTÅR.. ved Sissel Røynstrand Rådgiver NAV Arbeidslivssenteret Rogaland

2 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide.

3 Roller i det inkluderende arbeidsliv
Arbeidstaker Arbeidsgiver Hovedaktører NAV trygd Legene BHT m.fl. arbeid Støttespillere

4 Tidsaksen Oppfølgings- Nytt Dialogmøte plan dialogmøte Aktivitets-
6 uker 8 12 6 måneder 1 år Vurdere det åpne arbeidsmarked, yrkesrettet attføring eller rehabilitering Aktivitets- plikt Ny vurdering Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak

5 Inkluderende arbeidsliv
Tilrettelegging Krav

6 Utfordringer knyttet til Inkluderende arbeidsliv offshore
Krav til helsesertifikat Tungt arbeid Skiftarbeid både for leder og ansatt Aldring i arbeidsstokk 24 timers samspill Spredd bosetning, avdelingskontor Lange friperioder kan minske tilknytning til jobb Alternativt arbeid på land, har vanligvis lavere lønn og mindre friperioder For lav kompetanse om bransjens særtrekk hos støtteapparatet, (NAV, primærlege)

7 Hvordan bistår Arbeidslivsentrene offshorevirksomheter
Hjelp og bistand i arbeidet med utarbeiding av strategi og handlingsplan Lederopplæring Informasjon til ansatte Kompetanseoverføring mellom virksomheter og til NAV Utløser av virkemidler. Koordinator mellom det lokale Nav og virksomhet Veiledning i ”vanskelige” enkeltsaker, NAVs bistand tilpasses den enkelte virksomhet sine behov

8 Eksempler fra virksomheter
Tett oppfølging av ansatte, Informasjonsskriv til ansatte Informasjonsmøter på plattform Informasjonsskriv til legen Oppfølgingsmøter mellom ledere og administrasjon etter hver tur Tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og bedriftslege

9 Erfaringer med noen aktuelle virkemidler
Gradert sykemelding Aktiv sykemelding Tilretteleggingstilskudd (IA-bedrifter) Funksjonsvurdering i attføringsbedrift (IA-bedrifter) Dialogmøter

10 Det kan du selv trenge en dag ……
Nav forventer ikke alltid det optimale, men at alle blir gitt en individuell vurdering og mulighet ut fra sin funksjonsevne. Det kan du selv trenge en dag ……


Laste ned ppt "INKLUDERENDE ARBEIDSLIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google