Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN NAV BISTÅR.. ved Sissel Røynstrand Rådgiver NAV Arbeidslivssenteret Rogaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN NAV BISTÅR.. ved Sissel Røynstrand Rådgiver NAV Arbeidslivssenteret Rogaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN NAV BISTÅR.. ved Sissel Røynstrand Rådgiver NAV Arbeidslivssenteret Rogaland

2 NAV, 13.07.2014Side 2 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide.

3 NAV, 13.07.2014Side 3 Roller i det inkluderende arbeidsliv ArbeidstakerArbeidsgiver Hovedaktører NAV trygd LegeneBHT m.fl. NAV arbeid Støttespillere

4 NAV, 13.07.2014Side 4 Tidsaksen Aktivitets- plikt 6 uker8126 måneder1 år Vurdere det åpne arbeidsmarked, yrkesrettet attføring eller rehabilitering Ny vurdering Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak Oppfølgings- plan Dialogmøte Nytt dialogmøte

5 NAV, 13.07.2014Side 5 Inkluderende arbeidsliv Tilrettelegging Krav

6 NAV, 13.07.2014Side 6 Utfordringer knyttet til Inkluderende arbeidsliv offshore  Krav til helsesertifikat  Tungt arbeid  Skiftarbeid både for leder og ansatt  Aldring i arbeidsstokk  24 timers samspill  Spredd bosetning, avdelingskontor  Lange friperioder kan minske tilknytning til jobb  Alternativt arbeid på land, har vanligvis lavere lønn og mindre friperioder  For lav kompetanse om bransjens særtrekk hos støtteapparatet, (NAV, primærlege)

7 NAV, 13.07.2014Side 7 Hvordan bistår Arbeidslivsentrene offshorevirksomheter  Hjelp og bistand i arbeidet med utarbeiding av strategi og handlingsplan  Lederopplæring  Informasjon til ansatte  Kompetanseoverføring mellom virksomheter og til NAV  Utløser av virkemidler.  Koordinator mellom det lokale Nav og virksomhet  Veiledning i ”vanskelige” enkeltsaker,  NAVs bistand tilpasses den enkelte virksomhet sine behov

8 NAV, 13.07.2014Side 8 Eksempler fra virksomheter  Tett oppfølging av ansatte,  Informasjonsskriv til ansatte  Informasjonsmøter på plattform  Informasjonsskriv til legen  Oppfølgingsmøter mellom ledere og administrasjon etter hver tur  Tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og bedriftslege

9 NAV, 13.07.2014Side 9 Erfaringer med noen aktuelle virkemidler  Gradert sykemelding  Aktiv sykemelding  Tilretteleggingstilskudd (IA-bedrifter)  Funksjonsvurdering i attføringsbedrift (IA-bedrifter)  Dialogmøter

10 NAV, 13.07.2014Side 10 Nav forventer ikke alltid det optimale, men at alle blir gitt en individuell vurdering og mulighet ut fra sin funksjonsevne. Det kan du selv trenge en dag ……


Laste ned ppt "HVORDAN NAV BISTÅR.. ved Sissel Røynstrand Rådgiver NAV Arbeidslivssenteret Rogaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google