Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Drift og utvikling Rammesetting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Drift og utvikling Rammesetting"— Utskrift av presentasjonen:

1 PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Drift og utvikling Rammesetting
Hoved- ledelse (6+presse) Drift og utvikling Rammesetting Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat

2 Hoved- ledelsen (6 + presse)
Hovedledelsen har ansvar for at Petroleumstilsynet ivaretar oppgavene som er nedfelt i Kronprinsregentens resolusjon, tildelingsbrevet og organisasjonens overordnete mål. Direktør Magne Ognedal Overordnet resultatansvar. Tilsynsdirektør Anne Vatten Tilsynsdirektør Finn Carlsen Vatten og Carlsen deler resultatansvaret for tilsynsvirksomheten i lagene. Direktør rammesetting, Olaf Thuestad Resultatansvar for regelverksutvikling, herunder samarbeid med partene, og koordinerings- og samarbeidsavtaler med andre myndigheter. Fagdirektør Øyvind Tuntland Resultatansvar for seks fagområder og laget HMS kommunikasjons og Samfunnskontakt. Organisasjonsdirektør Gerd Randi Kaland Ansvar for resultat, personell og kompetanse-utvikling i området drift og utvikling. Pressetalskvinne, Inger Anda Pressetalskvinnen møter i hovedledelsen på vegne av laget Presse-media.

3 Tilsyn - Det er 6 hovedgrupperinger innen tilsyn, organisert for å ivareta seks aktørgrupper. - Hver hovedgruppering har en kontaktperson som er kontaktpunkt for sine definerte aktører. - En tilsynskoordinator som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet, er tilknyttet hver hovedgruppering. 1. Statoil (sokkelvirksomhet) 2. Shell, ExxonMobil, Eni, Marathon, GDF Suez 3. BP, ConocoPhillips, Talisman, Total, operatørselskaper som er kun i letefasen, øvrige rettighetshavere 4. Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova 5. Flyttbare innretninger og boreentreprenører 6. Øvrige entreprenører, Petoro Tilsyn

4 Faglederne har ansvar for personell og kompetanseutvikling.
Petroleumstilsynet er inndelt i fagområder med egne ledere for hvert område. Faglederne har ansvar for personell og kompetanseutvikling. 1. Boring og brønnteknologi Fagleder: Kjell Marius Auflem 2. Prosessintegritet Fagleder: Torleif Husebø 3. Konstruksjonssikkerhet Fagleder: Ole Jacob Næss 4. Logistikk og beredskap Fagleder: Svein Anders Eriksson 5. Arbeidsmiljø Fagleder: Sigvart Zachariassen HMS-styring og juss Fagleder: Ingrid Årstad HMS-kommunikasjon og Samfunnskontakt Personalleder: Inger Anda Fag

5 Rammesetting Rammesetting
Rammesetting har et samlet ansvar for regelverk og avtaler. Dette omfatter strategier for utforming og utarbeidelse og prinsipper knyttet til håndheving mv. Rammesetting er for øvrig organisert i tre områder med særlig ansvar for: Rammesetting Oppfølging av rammebetingelser, herunder EU/EØS, standardisering og praktisering av EU-/EØS-regelverk, prinsipielle fortolkninger. Koordineringsansvarlig: Linda Halvorsen Utvikle og vedlikeholde samarbeids- og koordineringsavtaler – nasjonalt og internasjonalt. Koordineringsansvarlig: Roar Andersen Spesielle prosjekter herunder bistand til departementet ifm meldingsarbeid og utredninger. Koordineringsansvarlig: Paul Bang

6 Ansvar for intern drift og organisasjonsutvikling
Drift og utvikling Ansvar for intern drift og organisasjonsutvikling - Personalansvar og produktansvar - Utviklingsoppgaver følges opp av Utviklingsforum - Fellestjenester Drift og utvikling Følgende lag rapporterer til Organisasjonsdirektør: Gerd Randi Kaland - Personal, organisasjon og bedriftshelsetjeneste - Økonomi - Intern sikring Følgende lag rapporterer til områdeleder Jorunn Romsbotn - Nettinfo - Bibliotek - Dokumentsenter - Systemutvikling-Elsak - Kantine

7 Ressursallokering Tilsyn Fag Tilsynsoppgaver Prosjektlag
Arbeidsmiljø Tilsynsoppgaver Statoil (sokkelvirksomhet) Boring og brønnteknologi Shell, ExxonMobil, Eni, Marathon, Gaz de France Prosessintegritet BP, ConocoPhillips, Talisman, Total, operatørselskaper som er kun i letefasen, øvrige rettighetshavere Konstruksjonssikkerhet Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco Logistikk og beredskap Flyttbare innretninger og boreentreprenører HMS-styring og juss Øvrige entreprenører, Petoro Prosjektlag HMS komm. og samf. kont. Produktansvar for resultatområdet tilsyn ligger i hovedgrupperingene som rapporterer til tilsynsdirektørene. Personalansvaret er underlagt fagledere, som rapporterer til fagdirektøren. Lederne i fagområdet har personalansvar og rapporterer til fagdirektøren.


Laste ned ppt "PETROLEUMSTILSYNET Tilsyn Fag Drift og utvikling Rammesetting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google