Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETROLEUMSTILSYNET Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat Hoved- ledelse (6+presse) TilsynFag Drift og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETROLEUMSTILSYNET Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat Hoved- ledelse (6+presse) TilsynFag Drift og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETROLEUMSTILSYNET Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat Hoved- ledelse (6+presse) TilsynFag Drift og utvikling Rammesetting

2 Hovedledelsen har ansvar for at Petroleumstilsynet ivaretar oppgavene som er nedfelt i Kronprinsregentens resolusjon, tildelingsbrevet og organisasjonens overordnete mål. Hoved- ledelsen (6 + presse) Direktør Magne Ognedal Overordnet resultatansvar. Tilsynsdirektør Anne Vatten Tilsynsdirektør Finn Carlsen Vatten og Carlsen deler resultatansvaret for tilsynsvirksomheten i lagene. Direktør rammesetting, Olaf Thuestad Resultatansvar for regelverksutvikling, herunder samarbeid med partene, og koordinerings- og samarbeidsavtaler med andre myndigheter. Fagdirektør Øyvind Tuntland Resultatansvar for seks fagområder og laget HMS kommunikasjons og Samfunnskontakt. Organisasjonsdirektør Gerd Randi Kaland Ansvar for resultat, personell og kompetanse- utvikling i området drift og utvikling. Pressetalskvinne, Inger Anda Pressetalskvinnen møter i hovedledelsen på vegne av laget Presse-media.

3 Tilsyn 1. Statoil (sokkelvirksomhet) 2. Shell, ExxonMobil, Eni, Marathon, GDF Suez 3. BP, ConocoPhillips, Talisman, Total, operatørselskaper som er kun i letefasen, øvrige rettighetshavere 4. Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova 5. Flyttbare innretninger og boreentreprenører 6. Øvrige entreprenører, Petoro - Det er 6 hovedgrupperinger innen tilsyn, organisert for å ivareta seks aktørgrupper. - Hver hovedgruppering har en kontaktperson som er kontaktpunkt for sine definerte aktører. - En tilsynskoordinator som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet, er tilknyttet hver hovedgruppering. Tilsyn

4 Fag 1.Boring og brønnteknologi Fagleder: Kjell Marius Auflem 2.Prosessintegritet Fagleder: Torleif Husebø 3.Konstruksjonssikkerhet Fagleder: Ole Jacob Næss 4.Logistikk og beredskap Fagleder: Svein Anders Eriksson 5.Arbeidsmiljø Fagleder: Sigvart Zachariassen 6.HMS-styring og juss Fagleder: Ingrid Årstad 7.HMS-kommunikasjon og Samfunnskontakt. Personalleder: Inger Anda - Petroleumstilsynet er inndelt i fagområder med egne ledere for hvert område. - Faglederne har ansvar for personell og kompetanseutvikling. Fag

5 Rammesetting 1.Oppfølging av rammebetingelser, herunder EU/EØS, standardisering og praktisering av EU-/EØS-regelverk, prinsipielle fortolkninger. Koordineringsansvarlig: Linda Halvorsen 2.Utvikle og vedlikeholde samarbeids- og koordineringsavtaler – nasjonalt og internasjonalt. Koordineringsansvarlig: Roar Andersen 3.Spesielle prosjekter herunder bistand til departementet ifm meldingsarbeid og utredninger. Koordineringsansvarlig: Paul Bang Rammesetting har et samlet ansvar for regelverk og avtaler. Dette omfatter strategier for utforming og utarbeidelse og prinsipper knyttet til håndheving mv. Rammesetting er for øvrig organisert i tre områder med særlig ansvar for: Rammesetting

6 Drift og utvikling Ansvar for intern drift og organisasjonsutvikling Følgende lag rapporterer til Organisasjonsdirektør: Gerd Randi Kaland - Personal, organisasjon og bedriftshelsetjeneste - Økonomi - Intern sikring Følgende lag rapporterer til områdeleder Jorunn Romsbotn - Nettinfo - Bibliotek - Dokumentsenter - Systemutvikling-Elsak - Kantine Drift og utvikling - Personalansvar og produktansvar - Utviklingsoppgaver følges opp av Utviklingsforum - Fellestjenester

7 Ressursallokering TilsynFag Produktansvar for resultatområdet tilsyn ligger i hovedgrupperingene som rapporterer til tilsynsdirektørene. Personalansvaret er underlagt fagledere, som rapporterer til fagdirektøren. Tilsynsoppgaver Prosjektlag Statoil (sokkelvirksomhet) Shell, ExxonMobil, Eni, Marathon, Gaz de France BP, ConocoPhillips, Talisman, Total, operatørselskaper som er kun i letefasen, øvrige rettighetshavere Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco Flyttbare innretninger og boreentreprenører Øvrige entreprenører, Petoro Boring og brønnteknologi Prosessintegritet Konstruksjonssikkerhet Logistikk og beredskap Arbeidsmiljø HMS-styring og juss HMS komm. og samf. kont. Lederne i fagområdet har personalansvar og rapporterer til fagdirektøren.


Laste ned ppt "PETROLEUMSTILSYNET Petroleumstilsynet skal være en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat Hoved- ledelse (6+presse) TilsynFag Drift og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google