Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1

2 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted Voss, dekker 12 kommuner i indre Hordaland «Fysiske» tilsyn: små og store byggeplasser, anlegg, ulykker, landbruk, sosial dumping Faglig bakgrunn: landbruk

3 Arbeidstilsynet Noen HMS-begreper • Systematisk HMS-arbeid (IK) • Risikovurdering Risikoanalyse? • SJA: Sikker Jobb Analyse • Opplæring, øvelse og instruksjon • Lederes kompetanse • Skriftlig instruks ved særlig farlig arbeid • Alenearbeid • Arbeidstid • Personlig verneutstyr • Sosial dumping Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 3

4 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 4 Kort om regelverk -Arbeidsmiljølovens generelle krav: - egne arbeidstakere - andres arbeidstakere med oppdrag i din bedrift: § 2-1 om å samarbeide for fullt forsvarlig arbeidsmiljø -Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (IK-forskriften): - kartlegging, risikovurdering, tiltak

5 Arbeidstilsynet Aktuelle forskrifter… -Forskrift om utførelse av arbeid, om f.eks.: - kap. 27 om bergarbeid - kap. 26 om dykking - kap. 8 om avløp: sele v/ mulig vannføring -Forskrift om arbeidsplasser: om f.eks. rømning, redning, biologiske og kjemiske faktorer, m.m. • + Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (støv, støy, kjemi, bio) Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 5

6 Arbeidstilsynet Byggherreforskriften? • Byggherreforskriften gjelder for bygge- og anleggsarbeid, deriblant «istandsetting» og «vedlikehold» - eks. fjellrensk, bolting m.m. i et visst omfang - stille krav til entreprenørene om HMS-internkontroll - utarbeide SHA-plan - utpeke koordinator(er), m.m. • MEN: Byggherreforskriften gjelder ikke for ordinær drift og renhold/utspyling. Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 6

7 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 7 Egne ansatte eller entreprenør? Ved bruk av egne ansatte skal KF-et etterleve kravene til arbeidsgiver. Ved inntak av entreprenør skal KF-et etterleve aml § 2 + evt. byggherreforskriften (fjellrensk, bolting) (+ evt. interne krav for tildeling av oppdrag)

8 Arbeidstilsynet Er entreprenørens HMS-egenerklæring vatn verd? Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 8

9 Arbeidstilsynet Verifisér konkret HMS hos entreprenører og underentreprenører • Har entreprenøren fungerende HMS-internkontroll? • Har arbeidsgiveren gjennomgått HMS-opplæring? • Har de ansatte valgt verneombud? • Godkjent bedriftshelsetjeneste? (BHT-krav i visse bransjer) • Arbeidsavtaler? • Lovlig arbeidstid? • Språk/kommunikasjon/utenlandsk arbeidskraft? • Id-kort? (Kun for renholdsfirma og bygg-/anleggsfirma. Ikke for industriell rengjøring) Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 9

10 Arbeidstilsynet Maskinforskriften Kjøp maskiner som: • er CE-merket • har samsvarserklæring • har norsk bruksanvisning Gi opplæring for montering, bruk, vedlikehold Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 10

11 Arbeidstilsynet Skulle bare…. Mange ulykker skjer når ivrige og dyktige folk griper raskt inn for å korrigere ved teknisk svikt. Ha en plan B! Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 11

12 Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 12


Laste ned ppt "Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google