Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mai 2014Bergen Vann

2 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted Voss, dekker 12 kommuner i indre Hordaland «Fysiske» tilsyn: små og store byggeplasser, anlegg, ulykker, landbruk, sosial dumping Faglig bakgrunn: landbruk

3 Arbeidstilsynet Noen HMS-begreper • Systematisk HMS-arbeid (IK) • Risikovurdering Risikoanalyse? • SJA: Sikker Jobb Analyse • Opplæring, øvelse og instruksjon • Lederes kompetanse • Skriftlig instruks ved særlig farlig arbeid • Alenearbeid • Arbeidstid • Personlig verneutstyr • Sosial dumping Mai 2014Bergen Vann

4 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann Kort om regelverk -Arbeidsmiljølovens generelle krav: - egne arbeidstakere - andres arbeidstakere med oppdrag i din bedrift: § 2-1 om å samarbeide for fullt forsvarlig arbeidsmiljø -Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (IK-forskriften): - kartlegging, risikovurdering, tiltak

5 Arbeidstilsynet Aktuelle forskrifter… -Forskrift om utførelse av arbeid, om f.eks.: - kap. 27 om bergarbeid - kap. 26 om dykking - kap. 8 om avløp: sele v/ mulig vannføring -Forskrift om arbeidsplasser: om f.eks. rømning, redning, biologiske og kjemiske faktorer, m.m. • + Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (støv, støy, kjemi, bio) Mai 2014Bergen Vann

6 Arbeidstilsynet Byggherreforskriften? • Byggherreforskriften gjelder for bygge- og anleggsarbeid, deriblant «istandsetting» og «vedlikehold» - eks. fjellrensk, bolting m.m. i et visst omfang - stille krav til entreprenørene om HMS-internkontroll - utarbeide SHA-plan - utpeke koordinator(er), m.m. • MEN: Byggherreforskriften gjelder ikke for ordinær drift og renhold/utspyling. Mai 2014Bergen Vann

7 ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann Egne ansatte eller entreprenør? Ved bruk av egne ansatte skal KF-et etterleve kravene til arbeidsgiver. Ved inntak av entreprenør skal KF-et etterleve aml § 2 + evt. byggherreforskriften (fjellrensk, bolting) (+ evt. interne krav for tildeling av oppdrag)

8 Arbeidstilsynet Er entreprenørens HMS-egenerklæring vatn verd? Mai 2014Bergen Vann

9 Arbeidstilsynet Verifisér konkret HMS hos entreprenører og underentreprenører • Har entreprenøren fungerende HMS-internkontroll? • Har arbeidsgiveren gjennomgått HMS-opplæring? • Har de ansatte valgt verneombud? • Godkjent bedriftshelsetjeneste? (BHT-krav i visse bransjer) • Arbeidsavtaler? • Lovlig arbeidstid? • Språk/kommunikasjon/utenlandsk arbeidskraft? • Id-kort? (Kun for renholdsfirma og bygg-/anleggsfirma. Ikke for industriell rengjøring) Mai 2014Bergen Vann

10 Arbeidstilsynet Maskinforskriften Kjøp maskiner som: • er CE-merket • har samsvarserklæring • har norsk bruksanvisning Gi opplæring for montering, bruk, vedlikehold Mai 2014Bergen Vann

11 Arbeidstilsynet Skulle bare…. Mange ulykker skjer når ivrige og dyktige folk griper raskt inn for å korrigere ved teknisk svikt. Ha en plan B! Mai 2014Bergen Vann

12 Mai 2014Bergen Vann


Laste ned ppt "Mai 2014Bergen Vann 14.5.2014 1. ArbeidstilsynetMai 2014Bergen Vann 14.5.2014 2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet Kontorsted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google