Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:  Introdusere mandatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:  Introdusere mandatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:  Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner.  Identifisere medlemmenes status vedrørende bruk av ELS i egen organisasjon, eller planer om overgang til ELS i nær fremtid.  Skaffe oversikt over medlemmer med overordnede bistandsorganisasjoner som bruker ‘’Incident Command System’’ (ICS) eller tilsvarende.  Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter; o Formelt grunnlag for kurset o Kurs arrangør o Standardiserte formater iht ELS o Håndbøker og beskrivelser  Arbeidsgruppen skal i fremlegge sine tilrådninger senest 1. november 2013.

2 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ELS •Bygger på amerikansk ICS •Internasjonalt gjenkjennbart •Norsk modell innført av Kystverket og DSB •Mer rendyrkede oppgaver •Alle roller ivaretatt på alle nivå •Organisasjonen utvides ved behov •Hver funksjon kan settes opp som stab

3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ELS •Tilpasset alle operative staber •Lik stab på alle nivåer •Fase møtetider •Faste formater på Rapportene •Ikke tilpassede systemer i Norge •Tvinger frem pro-aktiv opptreden •Følger ikke ICS slavisk

4 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

5

6 ELS Hovedinndeling

7 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ELS Planlegging og Miljø

8 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Oppgaver Planlegging og Miljø •Planlegging og utvikling av innsatsplaner •Innhente informasjon om skadeobjekt •Innhente vær og strøminformasjon •Foreta drivbaneberegninger •Bygge situasjonsbilde •Sørge for at logg blir etablert og ført •Foreta miljøvurdering og prioritering •Etablere overvåkingsplan •Forurensningens egenskaper og skadevirkning •Utarbeide avfallsplan •Utarbeide plan for analyser og prøvetaking

9 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ELS Operasjon

10 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Operasjon Oppgaver •Organisere innsatsstyrkene, inndele i sektor og teig •Iverksette plan fra Miljø gjennom ordre •Formidle ordre til underlagte styrker • Vurdere utførte tiltaks effekt og iverksette nye tiltak •Gi innspill til fremtidig plan •Linjeleder for sikkerhetsarbeidet •Sørge for rapportering i linjen

11 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ELS Logistikk

12 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Logistikk oppgaver •Skal skaffe ressurser som avdekket av operasjon •Planlegge, iverksette, bestille og ha oversikt over ressursene •Følge opp økonomi •Dette gjelder for: –Materiell –Personell –Transport –Forlegning og forpleining –Samband –Avfallshåndtering

13 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Totalt med statlig aksjon

14 Fullskala Organisering AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø IL-Sjø IL-IUA SKL - Land Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

15 Operasjon AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

16 Logistikk AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

17 Miljø/plan AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

18 Kontakt ILS-IUA/SKL AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø IL-Sjø IL-IUA SKL - Land Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

19 Støtte AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø IL-Sjø IL-IUA SKL - Land Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

20 Aksjonsleder AKL O - KystO - Maritim Plan 1 dag Logistikk OPL Plan 7 dager Miljø IL-Sjø IL-IUA SKL - Land Økonomi Samband/IT Admin HMS Økonomi Samband/IT Admin HMS Myndigheter Media/samfunn 3dje part

21 Rapporteringsrutiner Kystverket Operatør Aksjonsplan Aksjonsordre NOFO Innsatsplan Innsatsordre IL-IUA Innsatsplan IL Ordre Gruppeleder IL Sjø SKL Plan Gruppeordre Overvåkings- Plan SKL - land Innsats Plan Lagsordre Innsatslag Overvåking Gruppeleder Samtlige enheter rapporterer tilbake til neste nivå

22 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Rapportformat •Forside •Status aksjon, situasjon og føring •Oppdrag •Oversikt ledelse, grovskisse •Miljømål og strategi •Organisasjonskart med kontaktinformasjon •Møtestruktur •Nøkkeltall for rapportering •Oppdragsbeskrivelse med kart •Værprognoser •Drivbaner •Oljedata •HMS •Ressursoversikt

23 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Samarbeid enhetlig ledelse •Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig •Felles tilnærming og brodokument for prosedyre for hvordan slik overtagelse skal foregå, og hvordan en skal samarbeide etter overtagelse. •TT i November med oppfølging i 2014

24 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Status ELS, operatørselskaper •Hvilke selskaper har innført, eller planlegger innføring av ELS? •Er dette kun for oljevern, eller alle DFU? •Hvilke selskaper har internasjonal bistand som bruker ELS?

25 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap AKL kurs •Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter; •Formelt grunnlag for kurset •Kurs arrangør •Målgruppe for kursene


Laste ned ppt "Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:  Introdusere mandatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google