Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTIL/PSA Implementering av ATIL`s nye forskriftsstruktur i petroleumsvirksomheten til havs og på land Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTIL/PSA Implementering av ATIL`s nye forskriftsstruktur i petroleumsvirksomheten til havs og på land Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTIL/PSA Implementering av ATIL`s nye forskriftsstruktur i petroleumsvirksomheten til havs og på land Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 1 Utarb. av: Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap

2 PTIL/PSA PTIL Hoved- ledelse TilsynFag Internt Drift og utvikling Regelverk Rammesetting

3 PTIL/PSA Tilsyn T-1: Statoil (sokkelvirksomhet) T-2: Shell, ExxonMobil, Eni, ConocoPhillips, GDF Suez, Lundin, Det Norske T-3: BP, Marathon, Talisman, Total, BG, Wintershall, operatørselskaper som er kun i letefasen, øvrige rettighetshavere T-L: Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova T-F: Flyttbare innretninger og boreentreprenører T-E: Petoro, AF-gruppen, Aker, Aibel, FMC, Baker, Beerenberg, Bilfinger, Halliburton, IKM, Kaefer, Norisol, NOV, Reinertsen, Rosenberg, Schlumberger, StS, Subsea 7, Technip, og øvrige entreprenører, Tilsynslagene har ansvar for å ivareta definerte aktørsammensetninger Hvert lag har en kontaktperson som er kontaktpunkt for sine definerte aktører og en tilsynskoordinator som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet Tilsyn

4 PTIL/PSA Fag 1.Boring og brønnteknologi 2.Prosessintegritet 3.Konstruksjonssikkerhet 4.Logistikk og beredskap 5.Arbeidsmiljø 6.HMS-styring 7.Samfunnskontakt - Petroleumstilsynet er inndelt i fagområder med egne ledere for hvert område. - Faglederne har ansvar for personell og kompetanseutvikling. Fag

5 PTIL/PSA Forskriftsstrukturen for PTIL Rammeforskriften Styringsforskriften Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften Teknisk og operasjonell forskrift HAV LAND 5 Utarb. av: Sigmund Andreassen Arbeidsmiljøloven Petroleumsloven

6 PTIL/PSA Funksjons forskrifter •Ptil`s HMS-forskrifter er risikobaserte, det vil si at forskriftene må tolkes som en funksjon av de spesifikke risikoer som gjelder i hver enkelt virksomhet. •Kravene i HMS-regelverket er i hovedsak utformet som såkalte funksjonskrav. Det betyr at de angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan. •Dermed må den enkelte aktør fastlegge hvordan virksomheten konkret skal møte myndighetskravene. 6 Utarb. av: Sigmund Andreassen

7 PTIL/PSA Paragrafer som brukes opp mot stillas • Aktivitetsforskriftene • § 21 – Kompetanse • § 23 - trening og øvelse • § 25 – Bruk av innretningen • § 29 – Planlegging • § 30 – Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter • § 31 – Overvåking og kontroll • § 33 – Tilrettelegging av arbeid • § 40 – Arbeide utendørs • § 45 – Vedlikehold • § 47 – Vedlikeholdsprogram • Teknisk og operasjonell forskrift • § 45 - Prosedyrer • § 50 - Kompetanse • § 51 - Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø • § 52 - Trening og øvelse • § 58 - Vedlikehold • Rammeforskriften • § 7 – Ansvar etter denne forskriftene (operatørens påse plikt) • §8 – Arbeidsgivers plikt overfor andre enn egne arbeidstakere • § 23 - Generelle krav til materiale og opplysninger • § 24- Bruk av anerkjente normer • Styringsforskriften • § 5 - Barrierer • § 8 - Interne krav • § 14 - Bemanning og kompetanse • Innretningsforskriften • § 10 – Anlegg, systemer og utstyr • § 13 - Materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakuering • (se veiledning til forskrift § 13) her er Stillas direkte omtalt og at bestemmelser om bruk av stillas med mer, og kan legges til grunn som anerkjent norm også i petroleumsvirksomheten) 7 Utarb. av: Sigmund Andreassen

8 PTIL/PSA Arbeidsdepartementet / ATIL nye forskrifter i petroleumsindustrien • Forskrift 1359 Produsentforskriften. Kapittel 2 krav til arbeidsutstyr (dette kapittelet gjelder i sin helhet hos PTIL) Kapittel 4 Stillas og Stiger Gjelder som anerkjent norm • Forskrift 1355 Organisering, ledelse og medvirkning. Kapittel 15 omhandler bruk av personlig verneutstyr (deriblant fallsikringsutstyr) Dette kapittelet gjelder i sin helhet for petroleumsvirksomhet. (Denne forskriftet erstatter best 524) • Forskrift 1357 Utførelse av arbeid. Kapittel 17 Arbeid i høyden. Samt veiledning til kapittel 17. (gjelder ikke direkte, men indirekte er dette dekket i vår Aktivitetsforskrift) 8 Utarb. av: Sigmund Andreassen Arbeidsmiljøforskriftene De nye arbeidsmiljøforskriftene gjelder i petroleumsvirksomheten direkte, med de presiseringene og begrensningene som framgår av forskriftene.

9 PTIL/PSA Stillas;- Standarder og Retningslinjer • Norsok Standarder • Norsok R-003 del 6.6 Hengestillas og klatrestillas • Norsok R-005 del 5.3 Hengestillas og klatrestillas • Europeiske Standarder • Norsk Olje og Gass • 105 - Anbefalte retningslinjer for Stillasbygging • 113 - Anbefalte retningslinjer for Fallsikring og redning 9 Utarb. av: Sigmund Andreassen

10 PTIL/PSA Rapporterte hendelser til PTIL innen for Stillas – Fallende gjenstander 10 Tallene for 2013 er for første halvår Rapporterte hendelser fallende gjenstander 201320122011 Stillas62218 Totalt66126136 Utarb. av: Sigmund Andreassen Kilde: PTIL hendelsesdatabase

11 PTIL/PSA Rapporterte hendelser til PTIL innen for Stillas - Personskader 11 Tallene for 2013 er for første halvår Rapporterte hendelser personskader 201320122011 Stillas 7119 Totalt 76138151 Utarb. av: Sigmund Andreassen Kilde: PTIL hendelsesdatabase

12 PTIL/PSA RNNP rapport – Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet 12 Utarb. av: Sigmund Andreassen Stillas arbeide antall registreringer n =103 fordelt på 2006 - 2012 Menneskelig aktivitet som introduserer latent fare utgjør 67% av de rapportert tilfellene og er den dominerende årsaken Kilde: RNNP rapport 2012 fig 157 side 172

13 PTIL/PSA PTIL gransking av Oseberg B ulykken 7.5.2009 •Det ble avdekket følgende avvik: -Mangelfull risikovurdering -Mangelfull planlegging -Mangelfull kompetanse -Mangelfull avklaring av ledelse og roller -Mangelfulle styrende dokumenter -Mangelfull ivaretakelse av påseplikt Utarb. av: Sigmund Andreassen 13

14 PTIL/PSA Statoil dybdestudie Grane ulykken 17.4.2012 •Det ble avdekket følgende årsaker: -Fysisk sikring/merking/skilting/varsling -Iverksatte ikke tilstrekkelig verne- og sikkerhetstiltak -Uønsket atferd -Krav/retningslinjer/instrukser -Mangelfull oppmerksomhet/aktsomhet -Arbeidsledelse og oppfølging -Arbeidspraksis og gjennomføring -Kommunikasjon -Organisering og planlegging av arbeidet •Er dette blitt bedre? •Hvor står vi i dag? Utarb. av: Sigmund Andreassen 14


Laste ned ppt "PTIL/PSA Implementering av ATIL`s nye forskriftsstruktur i petroleumsvirksomheten til havs og på land Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google