Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  Presentasjon for Sikkerhetsforum 1.9.2004 i Kristiansund  Utfordring og Mål  Status antall Hydrokarbonlekkasjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  Presentasjon for Sikkerhetsforum 1.9.2004 i Kristiansund  Utfordring og Mål  Status antall Hydrokarbonlekkasjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  Presentasjon for Sikkerhetsforum 1.9.2004 i Kristiansund  Utfordring og Mål  Status antall Hydrokarbonlekkasjer pr august 2004  Årsaker til Gasslekkasjer  OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  Plan - status  Anbefalinger til Operatørene

2 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  I juni 2003 presenterte OD til Operatørene resultatene fra deres prosjektet “Risiko Nivå Norsk Sokkel”:  Skuffende trend av større gasslekkasjer (>0,1 kg/s)  Utfordret Operatørene til :  Å identifisere tiltak for forbedringer i olje industrien  Etablere mål for reduksjon av gasslekkasjer  Operatørene støttet OD sitt syn og etablerte OLF GaLeRe Prosjekt

3 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Hydrokarbon Lekkasjer > 0,1 kg/s, Norsk Sokkel Kilde: RNNS Målet er å gi lederskap, koordinering og fokus til en industri satsing for å redusere Hydrokarbon lekkasjer større enn 0,1 kg/s permanent med 50 % til under 20 lekkasjer i året før utgangen av 2005 Antall Gass Lekkasjer

4 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Hydrokarbon Lekkasjer > 0,1 kg/s, Norsk Sokkel pr 1.8.04

5 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Hovedårsaker 24% Teknisk 31 % Prosedyrer 45% Operasjonelt

6 OLF Gas Leak Reduction Project Sammenlikning UK and Norsk Sektor •OD mente vi kunne lære av brittene •UK Gas leak reduction project •Økende antall gasslekkasjer 90-98 •Klart mål etablert (50% reduksjon i større lekkasjer ( >0,1kg/s) from 99/00 to 03/04) •Alle parter i industrien deltok • En mengde “beste praksis” etablert •Gass Lekkasje video laget •Målet nesten nådd 10/03

7 OLF Gas Leak Reduction Project OLF GaLeRe Prosjekt Styringsgruppe  Øyvind HalleHydroLeder  Astrid JørgenvågStatoil  Even RønesShell  Ivar DæhliBP  Richard TocherConocoPhillips  Rune FauskangerExxonMobil  Steinar KjærraTotal  Stein FinesPertra  Richard Heyerdahl Talisman  Carsten BowitzOLF  Mona HaugstøylPSA  Svein Brekke ExxonMobil KHVO  Geir Aanon GjertsenStatoilHVO

8 OLF Gas Leak Reduction Project Arbeidsgrupper  Operatørene har ledet hver sin arbeidsgruppe og har nominert personell til disse tematiske arbeidsgruppene:  Adferd og TreningHydro  ProsedyrerStatoil  Process SikkerhetTotal  Flanges, piping, valves and fittingsShell  Korrosjon, vibrasjon, utmattingConocoPhillips  Rapportering og StatestikkExxonMobil  Anbefalinger fra arbeidsgruppene er gitt i rapporter som er lagt ut på OLF sin internettside i juli 2004

9 OLF Gas Leak Reduction Project Prosjekt Plan  Fase 1 Data innsamling, analyseUtført  Fase 2 Etablere årsaker og hoved fokus områderUtført  Fase 3 Anbefalinger fra Arbeids Grupper Utført  Fase 4 Implementere AnbefalingenePågår  Individuelle planer for alle Operatørene  Månedlig Måling  Rapport hvert kvartal  Fase 5 Evaluere resultatene og vidre aksjoner

10 OLF Gas Leak Reduction Project Aksjoner Januar 2004  Etablere intern ledelses visjon og strategi for å redusere gass lekkasjer  Etablere mål for 2004, 2005 and 2006  Etablere interne arbeidsgrupper for å:  Lede interne aksjoner for å redusere gasslekkasjer  Støtte OLF sitt prosjekt  Måle og ha fokus på gasslekkasjene

11 OLF Gas Leak Reduction Project Anbefalinger Juni 2004 Styringskomiteen anbefaler at hver Operatør etablerer intern(e) arbeidsgruppe(r) som innen utgangen av 2004 skal ha implementert følgende tiltak :  Innføre OLF sin nye definisjon av hydrokarbonlekkasje  Etablere et program for systematisk lekkasje kontroll inkludert jakt på små / diffuse lekkasjer  Gjennomføre arbeidsmøter for gjennomgang av OLF GaLeRe Prosjektet sitt presentasjonsmateriell ( CD Rom) i egen organisasjon på plattformene  Utarbeide mål og tiltak for hver enkelt produksjons innretning basert på en dokumentert vurdering av anbefalingene i delrapportene  Sikre ledelsens fokus, forpliktelse og engasjement på hydrokarbonlekkasje tiltak.

12 Backup - slides

13 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Hydrokarbon Lekkasjer > 0,1 kg/s, Norsk Sokkel pr 1.8.04

14 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Detaljert oversikt av Årsaker UtstyrsårsakOperasjonell årsakProsedyre årsak

15 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Lekkasjer relatert til arbeidsprosesser

16 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Utstyrsfeil

17 OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt Sammenlikning UK og Norsk Sektor

18 OLF Gas Leak Reduction Project CD Rom for arbeidsmøte offshore Innhold - Introduksjon - Hvorfor er gasslekkasjer farlig - Resultatet i 2003 - Hva gjør OLF - Hva anbefaler OLF GaLeRe Prosjekt - Hva mener værneapparatet om utviklingen i gasslekkasjer - Hva mener lederen for plattformene i ditt selskap - Viktigheten av riktig adferd - Oppgaver – hva gjør vi når vi er gode? - Eksempel historier - OLF GaLeRe Prosjekt rapporter/ anbefalinger

19 Reduksjon av Hydrokarbonlekkasjer Utfordring med gjennomføring offshore


Laste ned ppt "OLF Gass Lekkasje Reduksjon Prosjekt  Presentasjon for Sikkerhetsforum 1.9.2004 i Kristiansund  Utfordring og Mål  Status antall Hydrokarbonlekkasjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google