Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pia Bjordal og Jennica Ehn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pia Bjordal og Jennica Ehn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pia Bjordal og Jennica Ehn

2 Drift, kapasitet og nøkkeltall
N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Eiet av N.K.S. Sør-Trøndelag Driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF v/Rusbehandling Midt-Norge HF Totalt 22 behandlingsplasser for unge voksne av begge kjønn, mellom år på søketidspunktet, som har eller er i ferd med å utvikle en rusmiddelavhengighet Langtids døgnbehandling ca. 10 mnd. + 8 mnd. Fundert på frivillighet og egen motivasjon Mulighet for soning etter Lov om gjennomføring av straff § 12 Økonomi: Driftsbudsjett på om lag 22 mill. (driftstilskudd i sin helhet)

3 Nøkkeltall 2009 Belegg 95,6% Fullførte behandlingsforløp 75%
Individuelle Planer 82,5% Epikriser ferdigstilte innen 7 dager 100% 3

4 Organisasjonsstruktur
Til Samarbeidsparter Til Målgruppe 4

5 Personalgruppas sammensetning og kompetanse
26 årsverk Tverrfaglig sammensatt av sosial-, pedagogisk og helsefaglig kompetanse 3 - årig helse- og sosialfaglig utdanning – flere med videreutdanning 2 psykologer i 100 % stilling Lege i ca. 20 % stilling 5

6 Primæravdelinger Avd. Kvamsgrindtunet 9 plasser
Lokalisert på Bjørkmyr i Trondheim Avd. Borkny 5 plasser 1 kriseplass/sikre sømløse løp overføring andre enheter Lokalisert på Ler i Melhus 6

7 Videreføringsavdeling
Avd. Kløverheimen 8 plasser 2 kriseplasser - sikre oppfølging/ettervern/ akuttilfeller utskrevne elever Lokalisert på Nidarvoll i Trondheim Videre

8 2 visjoner: Vi bygger meningsfulle liv!
Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler! Individer med ulike behov Helhetlig perspektiv

9 Fellesskapet som metode
Medleverskap – miljøterapeutene bor i tilknytning til kollektivet Nære relasjoner Miljøet gir unik mulighet for sosial læring og korrigering av uhensiktsmessig atferd Tid - Utfordre elevenes tanker, holdninger og handlinger – skape varig endring

10 Behandlingstilbud – primæravdeling.
Normalt 10 mnd. Rammer, struktur og planlegging Skjermings-/stabiliseringsperiode Arbeidstrening ved avdelingen – gradvis tilnærming til skole Stadig økende grad av frihet og ansvar

11 Behandlingstilbud – videreføringsavdeling.
Normalt 8 mnd. Selvstendighet i forhold til skole/arbeid (eksternt) økonomi nettverk Gradvis utflytting i egen bolig Tett oppfølging i utflyttingsfase og i poliklinikk etter utskriving fra heldøgns behandling

12 Innhold i behandlingen - individuell tilnærming
Individualsamtaler – ukentlig med særkontakt (behandler) Behandlingsplan – behandlingsmøte Ansvarsgruppe Individuell Plan Psykologsamtaler – individuelt tilpasset Kartlegging/diagnostisering – SCL 90, BAI, BDI, evt. SCID, M.I.N.I, m.fl. Vurderingsteam

13 Behandlingsinnhold - Gruppetilnærming
Gjennomføres med miljøterapeuter Ulike tema Nettverkskart Rusanalyse Målplakat Psykoedukativ tilnærming Allmøte Ukeevaluering Samling Gruppebehandling Gjennomføres med psykologer Prosessorientert

14 Kvamsgrindskolen Gradvis tilnærming til skole og utdanning
Individuell Opplæringsplan (IOP) Bistand til å søke praksis- eller lærlingeplass Innsøking i ordinært skolesystem Fysisk fostring – gym 2 ganger pr. uke Nettverksbygging

15 Pårørendearbeid Pårørendeseminar Barneansvarlig
Foreldregruppe (ved behov) 15

16 Oppfølging i ventetid og etter utskrivning
Behandlingsforberedende tiltak. Poliklinikk Forsamtale og ventegruppe Etablering av ansvarsgruppe før inntak Individuell plan på plass før inntak Ettervern Kriseplasser

17 Henvisning, vurdering, inntak
Hvem kan henvise? Sosialtjenesten (i eller utenfor NAV), barnevernet, fastleger/allmennpraktiserende leger, fengselsleger, privatpraktiserende legespesialister og andre spesialiser med henvisningsrett, leger og andre behandlere i spesialisthelsetjenesten med henvisningsrett. Hvor sendes henvisningen? 10 vurderingsinstanser – poliklinikk og døgn. Hva gjør vurderingsinstansen? Vurderer behovet for egnet rusbehandling (rett til helsehjelp) – type og evt. institusjon. Vurderes innen 10 virkedager for år. 30 dager fra fylte 23 år og oppover. Se for detaljer. 17

18 18

19 19

20 20

21


Laste ned ppt "Pia Bjordal og Jennica Ehn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google