Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pia Bjordal og Jennica Ehn. Drift, kapasitet og nøkkeltall N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pia Bjordal og Jennica Ehn. Drift, kapasitet og nøkkeltall N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pia Bjordal og Jennica Ehn

2 Drift, kapasitet og nøkkeltall N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Eiet av N.K.S. Sør-Trøndelag Driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF v/Rusbehandling Midt-Norge HF Totalt 22 behandlingsplasser for unge voksne av begge kjønn, mellom 16 - 24 år på søketidspunktet, som har eller er i ferd med å utvikle en rusmiddelavhengighet Langtids døgnbehandling ca. 10 mnd. + 8 mnd. Fundert på frivillighet og egen motivasjon Mulighet for soning etter Lov om gjennomføring av straff § 12 Økonomi: Driftsbudsjett på om lag 22 mill. (driftstilskudd i sin helhet)

3 Nøkkeltall 2009 Belegg 95,6% Fullførte behandlingsforløp 75% Individuelle Planer 82,5% Epikriser ferdigstilte innen 7 dager 100%

4 Organisasjonsstruktur Daglig Leder Kvamsgrindtunet 8 stk. tilsatte Borkny 6 stk. tilsatte Videreføringen 5 stk. tilsatte Poliklinisk team Avdelingsledermøte (lederteam) Adm./fagstab 7 stk. tilsatte Til MålgruppeTil Samarbeidsparter

5 Personalgruppas sammensetning og kompetanse 26 årsverk Tverrfaglig sammensatt av sosial-, pedagogisk og helsefaglig kompetanse 3 - årig helse- og sosialfaglig utdanning – flere med videreutdanning 2 psykologer i 100 % stilling Lege i ca. 20 % stilling

6 Primæravdelinger Avd. Kvamsgrindtunet  9 plasser  Lokalisert på Bjørkmyr i Trondheim Avd. Borkny  5 plasser  1 kriseplass/sikre sømløse løp overføring andre enheter  Lokalisert på Ler i Melhus

7 Videreføringsavdeling Avd. Kløverheimen  8 plasser  2 kriseplasser - sikre oppfølging/ettervern/ akuttilfeller utskrevne elever  Lokalisert på Nidarvoll i Trondheim Videre

8 2 visjoner: Vi bygger meningsfulle liv! Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler!  Individer med ulike behov  Helhetlig perspektiv

9 Fellesskapet som metode Medleverskap – miljøterapeutene bor i tilknytning til kollektivet Nære relasjoner Miljøet gir unik mulighet for sosial læring og korrigering av uhensiktsmessig atferd Tid - Utfordre elevenes tanker, holdninger og handlinger – skape varig endring

10 Behandlingstilbud – primæravdeling. Normalt 10 mnd. Rammer, struktur og planlegging Skjermings-/stabiliseringsperiode Arbeidstrening ved avdelingen – gradvis tilnærming til skole Stadig økende grad av frihet og ansvar

11 Behandlingstilbud – videreføringsavdeling. Normalt 8 mnd. Selvstendighet i forhold til  skole/arbeid (eksternt)  økonomi  nettverk Gradvis utflytting i egen bolig Tett oppfølging i utflyttingsfase og i poliklinikk etter utskriving fra heldøgns behandling

12 Innhold i behandlingen - individuell tilnærming Individualsamtaler – ukentlig med særkontakt (behandler) Behandlingsplan – behandlingsmøte Ansvarsgruppe Individuell Plan Psykologsamtaler – individuelt tilpasset Kartlegging/diagnostisering – SCL 90, BAI, BDI, evt. SCID, M.I.N.I, m.fl. Vurderingsteam

13 Behandlingsinnhold - Gruppetilnærming Gruppe  Gjennomføres med miljøterapeuter  Ulike tema  Nettverkskart  Rusanalyse  Målplakat  Psykoedukativ tilnærming Allmøte Ukeevaluering Samling Gruppebehandling  Gjennomføres med psykologer  Prosessorientert

14 Kvamsgrindskolen Gradvis tilnærming til skole og utdanning Individuell Opplæringsplan (IOP) Bistand til å søke praksis- eller lærlingeplass Innsøking i ordinært skolesystem Fysisk fostring – gym 2 ganger pr. uke Nettverksbygging

15 Pårørendearbeid Pårørendeseminar Barneansvarlig Foreldregruppe (ved behov)

16 Oppfølging i ventetid og etter utskrivning Behandlingsforberedende tiltak.  Poliklinikk  Forsamtale og ventegruppe  Etablering av ansvarsgruppe før inntak  Individuell plan på plass før inntak Ettervern  Poliklinikk  Kriseplasser

17 Henvisning, vurdering, inntak Hvem kan henvise? Sosialtjenesten (i eller utenfor NAV), barnevernet, fastleger/allmennpraktiserende leger, fengselsleger, privatpraktiserende legespesialister og andre spesialiser med henvisningsrett, leger og andre behandlere i spesialisthelsetjenesten med henvisningsrett. Hvor sendes henvisningen? 10 vurderingsinstanser – poliklinikk og døgn. Hva gjør vurderingsinstansen? Vurderer behovet for egnet rusbehandling (rett til helsehjelp) – type og evt. institusjon. Vurderes innen 10 virkedager for 16-22 år. 30 dager fra fylte 23 år og oppover. Se www.rus-midt.no for detaljer.www.rus-midt.no

18

19

20

21


Laste ned ppt "Pia Bjordal og Jennica Ehn. Drift, kapasitet og nøkkeltall N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google