Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra forvaring til frihet Miljøterapi i en statlig finansiert bolig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra forvaring til frihet Miljøterapi i en statlig finansiert bolig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra forvaring til frihet Miljøterapi i en statlig finansiert bolig

2 Bakgrunn for prosjektet • ”Bolig på prøve” er et prosjekt i regi av Bergen kommune i tett samarbeid med Hordaland friomsorgskontor • Bergen Kommune fikk vinteren 2008 forespørsel fra Kriminalomsorgen om mulighetene for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt • Prosjektet var å ta imot en person som har sittet på forvaringsdom i lang tid, og skulle prøveløslates. • Avdeling Psykisk helse Fana vant anbudet • Fullfinansieres av staten, ved Kriminalomsorgen region Nord

3 Planleggingsfasen • På leit etter egnet bolig i et egnet bomiljø med høg grad av toleranse • Ombygging av bolig • Enhetsleder og Avdelingsleder reiste til Ila flere ganger for å bli kjent med bruker • Brukte god tid på å forberede bruker på framtiden. Sendte over bilder av boligen og tok han med i flytte og ombyggingsprosessen. • Førte til at bruker var svært motivert før flytting.

4 Rekrutteringsprosessen • Våren 2009. Utlysning og ansettelser. • Utlyste etter miljøterapauter innen helse og sosialfag med minimum 3 årig høyere utdanning. • Svært god søknadsmasse • Vi ønsket personer med variert bakgrunn som kunne utfylle hverandre faglig • Endte opp med en svært variert personalgruppe bestående av psykiatrisk sykepleier, sosionom, radiograf, kunstner, bankmann, medisinstudent.

5 Oppstart • Oppstart to uker før – innhold • Teambuilding • Mottak av beboer, en av to ansatte hadde møtt beboer i Oslo tidligere • Sikkerhetsinstruks på plass i god tid – info til bruker • Behandler og veileder på plass i god tid • Viktig å ha de økonomiske rammene for beboer på plass tidlig • Institusjon vs leieboer • Arbeid • Nettverk • Relasjoner

6 Tverrfaglig samarbeid og veiledning Tverrfaglig samarbeid og veiledning • Psykolog, Nav, Victoriasenteret, Kriminalomsorgen, Friomsorgen, BBB, DPS, Beredt, Grønn etat og Lege med spesialisering i aktuelt fagfelt. • Friomsorgen deltar på de fleste veiledninger og personalmøter • Viktigheten av en god og effektiv veiledning • Veiledning hjelper oss å få satt ord på og bearbeidet opplevelser • Det tok litt tid før vi lærte å bruke veiledningene skikkelig.

7 Bolig på prøve • Prosjektets form stiller spesielle krav til bemanning og turnusoppsett. –2 miljøterapeuter som går 13,5 timers vakter, fra 08.00 til 21.30. –1 våken nattevakt fra 21.15 til 08.15. • De lange vaktene gir stor fleksibilitet • Miljøterapi tar tid!

8 Miljøterapautisk tilnærming Strategi for startfasen • Hvilke målsetninger hadde vi for beboer? –Ikke å skape en A4 borger –Mulighet til å mestre dagliglivets utfordringer –Mulighet til å ha et verdig og godt liv

9 Strategi for startfasen fortsetter • Relasjonsbygging –Skape tilknytning gjennom positive aktiviteter –Være personlig men ikke privat –Tydeliggjøring av rolle –Bevisst kommunikasjon • Rammer og struktur –Sikkerhetsinstruks

10 Videre behandling –Behandlingsplan –Sysselsetting –Reetablering av familienettverk –Kontakt med instanser –Sosialt nettverk –Handling/matlaging –Timing

11 Evaluering –Samkjørt personalgruppe –Kunnskap og erfaring på arena –Evaluering av behandlingsplan –Evaluering av sikkerhetsinstruks –Nedtrapping av tilstedeværelse

12 Beboers opplevelse av Prosjektet –Føler at personal er der for å hjelpe –Ønsker mer tilrettelagt sikkerhetsinstruks –Strengere regler enn fengsel –Mini fengsel –Kan anbefale statlig finansiert bolig

13 Utfordringer –Regulering av kontakt –Tett innpå dysfunksjonell familie –Rollekonflikt hjelper/vokter –13,5 time tett innpå person med variabelt stemingsleie –13,5 timer med personal med variabelt stemingsleie ;)

14 Hva skjer videre? • Fra døgnbemannet bolig og 10 årsverk til ingenting? • Hvor er nedtrappingsplanen? Aldri brått seponere behandling. • Må det være enten eller? • Ansvar hos kommunen etter løslatelse? • Frivillighet


Laste ned ppt "Fra forvaring til frihet Miljøterapi i en statlig finansiert bolig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google