Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av. . Kirkens Sosialtjeneste er en selvstendig stiftelse med hovedkontor i Oslo. Vi driver 15 virksomheter rundt om i landet innefor barnevern,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av. . Kirkens Sosialtjeneste er en selvstendig stiftelse med hovedkontor i Oslo. Vi driver 15 virksomheter rundt om i landet innefor barnevern,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av

2 . Kirkens Sosialtjeneste er en selvstendig stiftelse med hovedkontor i Oslo. Vi driver 15 virksomheter rundt om i landet innefor barnevern, psykisk helsevern og psykisk utviklingshemmede. SKS har de siste årene utviklet en kompetanse innen oppfølging/ (ettervern).Vi har i dag en egen avd. ved SKS som har fokus på oppfølgingsarbeid i forhold til rus / soning.

3 . Jarlegården Oppfølgingssenter er et av syv sentre på landsbasis. De andre er lokalisert i Hamar, Bergen, Tromsø, Sandnes og Skien. Kirkens Sosialtjeneste jobber med ulike tiltak som skal kunne dekke behovet fra lavterskeltilbud og inn i en strukturert hverdag med fokus på livsmestring, arbeidstrening, bo-tiltak osv. Et helhetlig tiltak som gjøres i et tett samarbeid med den enkelte kommune. Arbeidet drives i tett samarbeid med det offentlige og frivillige

4 . Kirkens Sosialtjeneste har som visjon: Det finnes alltid muligheter

5 . Kirkens Sosialtjeneste bygger på verdiene RESPEKT - KOMPETANSE - DRISTIGHET – HÅP - en diakonal tankegang som innebærer at vi tror at det faglige og det menneskelige fungerer best sammen. De som kommer til oss blir møtt som hele mennesker

6 . Jarlegården ligger i Svein Jarlsgt 16, (vegg i vegg med Thoresen AS.) Gården er en tregård i 4 etg.

7 . Prosjekt Råloftet : Arbeids-tiltak Mål: Et kreativt loft i samarbeid med lokale aktører Grupperom, fritidsarena, mulighet for utleie 2. etg. Jarlegården Oppfølgingssenter Ettervern / oppfølging Åpent på dagtid. Rusfri arena for de som har valgt seg bort fra rus og kriminalitet 1.Etg Tverretatlig samarbeidsarena for Steinkjer Kommune / Jarlegården Underetg. 2 hybelleiligheter for personer under rehabilitering. Oppfølging av Jarlegården i samarbeid med Steinkjer kommune

8 . Jarlegården har to stillinger, daglig leder og nestleder i 100 % stilling. Daglig leder er Elsa Bjørkås som er utdannet vernepleier. Nestleder Jørn Holmen er tidligere fengselsbetjent og utdannet i det kognitive programmet > Ellers frivillige medarbeidere.

9 . Metode og ideologi Vi har fokus på å bli kjent med personen ”bak” problematikken. Med fokus på ressursen og det positive LØFT- løsningsfokusert tilnærming. Trygghet og ærlighet gjennom gjensidig respekt er en forutsetning for å kunne starte en prosess.

10 . Mål Den enkelte skal få vokse i sitt eget tempo, og bli en resurs gjennom deltakelse i ulike arbeids- og sosiale prosesser i Jarlegården

11 . Bolig •To rehabiliteringsboliger i Jarlegården med oppfølging •Oppfølging i ekstern bolig •Begge i samarbeid med Steinkjer kommune

12 . Arbeid Hvor den enkelte får hjelp til egenutvikling gjennom læring, mestring i trygge rammer Tett oppfølging / veiledning

13 . Prosjekt Loft Et arbeidsprosjekt under praktisk ledelse av snekker

14 . Prosjekt Bilcross Bygging av løpsbil og billøp……

15 . Praktisk arbeid i huset • Husvask • Matlaging • Innkjøp av mat • Renhold av akvariet • Stell av blomster • Utstyrslister • Enkle vaktmesteroppgaver. • m.m.

16 . Samtalegrupper og kognitive program •Brottsbrytet •Livsmestring •Ulike tema / undervisning Et verktøy for å gi personer egenvekst og kunnskap til å fungere i felleskap med andre og å gi kunnskap til å leve det praktiske liv

17 . Oppfølging inn mot offentlige etater •Individuelt •Ansvarsgrupper

18 . Besøk inn i fengsel / institusjon •Knytte kontakter for oppfølging etter soning •Holde kontakten med brukere av Jarlegården

19 . Nettverksbygging / aktiv fritid •Kontakt med ulike lag og foreninger Etablert kontakt med Steinkjer Jeger og Fisk, Sporbryter Trekkhundklubb, Steinkjer Fotballklubb og NMK Steinkjer •Kontakt med enkeltpersoner som bindeledd til aktiv fritid

20 . Jarlegården Oppfølgingssenter har fokus på å: fortsette utviklingen av Jarlegården som arena hvor det dannes nettverk på tvers av grenser. For brukere, pårørende, offentlige og frivillige,

21 . Jarlegården Svein Jarlsgt. 16 B 7713 Steinkjer 74 16 48 18 www.jarlegarden.no


Laste ned ppt "Presentasjon av. . Kirkens Sosialtjeneste er en selvstendig stiftelse med hovedkontor i Oslo. Vi driver 15 virksomheter rundt om i landet innefor barnevern,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google