Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbedriftene og samhandlingsreformen Oslo, 31 okt 2011 Muligheter Målgrupper Seniorrådgiver Øivind Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbedriftene og samhandlingsreformen Oslo, 31 okt 2011 Muligheter Målgrupper Seniorrådgiver Øivind Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Attføringsbedriftene og samhandlingsreformen Oslo, 31 okt 2011 Muligheter Målgrupper Seniorrådgiver Øivind Andersen

2 Side 2 Vi går i vante spor…. 

3 Side 3 Fafos undersøkelse - hovedpunkter  Lite (effektiv) kommunikasjon mellom legen og arbeidsgiver  Legen forventes å initiere dette samarbeidet  Informasjon fra legen kommer for sent  Dokumentasjon til NAV anses som utilstrekkelig  Stort behov for opplæring – leger, arbeidsgivere og NAV ansatte.

4 Side 4 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs oppfølging av sykmeldte - hovedpunkter  Aktivitetskravet – 8 uker – ikke godt nok fulgt opp av NAV. I de fleste tilfeller godtar NAV unntaket fra arbeidsrelatert aktivitet uten tilstrekkelig dokumentasjon av medisinske årsaker til dette  NAV har lite eller ingen informasjon om tilrettelegging på arbeidsplassen for majoriteten av sykmeldte innen de 3 første mnd av sykmeldingsforløpet  Spørsmålstegn ved effekten av dialogmøter etter 26 uker  Oppfølgingen svikter for personer uten arbeidsgiver eller personer som mister arbeidsgiver i løpet av sykmeldingsperioden

5 Side 5 Å tro at disse 3 systemene kan produsere smidige forløp uten videre er som å tro på…… Arbeidsliv Helsevesen NAV

6 Side 6 Nær fremtid…

7 Side 7 Arbeidsliv Helsevesen NAV Samhandlende enhet i kommunen……..

8 Side 8 Forutsetninger for samhandling…  Helseforetak – tyngde på spesialisert medisin – liten eller ingen erfaring innenfor arbeidsdimensjonen. ( Noen hederlige unntak innenfor Psykiatri og RT tiltak, jfr også tverrfaglig poliklinisk utvikling )  Kommunen - m/ sine fagtyngdepunkt innenfor helse- og sosial eller pleie- og omsorg – lite i samarbeid NAV og arbeidsgiverne. Passivt eierskap NAV ktr. Ikke realistiske forventninger til KE og denne brukergruppen.  NAV – mulig tyngdepunkt i samarbeidet, men i alle fall foreløpig kapasitets- og kompetanseunderskudd.  Attføringsbedriftene – God erfaring med samarbeid innenfor arbeidsdimensjon, forutsetninger for å bære større ansvar for målgruppen. Helsedimensjonen undervurdert.

9 Side 9 Nye målgrupper for attføringsbedriftene  Pasienter – ikke ”bare” brukere” med: – Lettere psykiske lidelser – Sammensatte lidelser – Lokal oppfølging etter spesifikk sykd behandling hvor aktivitets- og arbeidstilknytning er kritisk  Hele forløp – Ansvar ikke bare for siste del av behandling/rehabilitering – Samtidighet -helse- og arbeidsdimensjonen. – Robusthet og tilstedeværelse – også fysisk – Avklaring/utredning i samarbeid med fastlege / 2.linje – Attføringsbedriftene med koordinator- og henvisningsansvar – Attføringsbedriftene som kommunens redskap i utbygging av sin primærhelsetjeneste – Satsingen på et helseintegrert innhold forsterkes

10 Side 10 Forutsetninger for samhandling – Attføringsbedriftene  Utbygd 2.linje overfor sammensattgruppa vil sette forventninger til 1.linjes utvikling  Gode erfaringer med integrert helsekompetanse Grep/Durapart  Det behøves overordnede strategier for å ”selge inn” attføringsbedriftene i et nytt forretningsområde  Vil være med å understreke attf bedriftenes satsing mot det ordinære arbeidsliv  Forestillingen om Attf bedriften som en aktør i kommunens/sykehusets helsetilbud ikke forankret blant aktører på helseaksen.  Klargjøre målgruppa for satsingen overfor kommunen sammen med NAV.

11 Side 11

12 Side 12 Sykdomsbegrepet..  Kjennetegn/Symptom: en subjektiv følelse som kun pasienten opplever – jfr ICPC 1-29  Sykdom: definert fysisk/psykisk tilstand, medfødt, påført eller oppstått. – jfr ICPC 70-99  Mye i dagens sykdomspanorama lar seg ikke objektivisere  Grensegangen mot livshendelser, arbeidsforhold, trivsel ute og hjemme, arbeidsmiljø, familieforhold …… er vanskelig – spesielt for legen!  Ca 60% av sykefraværet i Norge skyldes diagnoser basert på pasientens subjektive opplevelse av funksjonssvikt  Tidligere skjebnevarianter har blitt sykdommer – jfr barnløshet og homofili

13 Side 13 Legemeldt sykefravær, 2001- 2. kv 2011

14 Side 14 Risikovurdering sykmeldte Telemark /Landet – Over 40000/1 mill sykefraværstilfeller årlig – 500 / 12500 sykmeldinger daglig – 3000 nye sykmeldte daglig – 30-35% sykmeldt over 8 uker – økende tendens – Gruppen med sammensatt sykd bilde etter 8 uker med risiko for et kronifisert fraværsløp – anslag på 7 / 200 nye pasienter daglig

15 Side 15 Risikovurdering sykmeldte Telemark – Diagnosestyrt sykmelding gjemmer bort vektlegging av funksjon – Arbeidsplassen har ikke anledning til å forholde seg til diagnose – Faglige råd fra sykmeldere – ikke avgjørende vedtak – NAV som portvokter og megler mellom arbeidsplass og sykmelder – Tiltak på og fravær fra arbeidsplassen trenger for en stor del ingen faglige medisinske råd. – Langvarige og gjentatte fravær kan ofte følges opp uten diagnose – Sykdomsbegrepet er utvidet – fastlegen er fremdeles hovedaktøren – Fokus på funksjon gir nye muligheter/nye ”behandlere”

16 Side 16

17 Side 17 Omfattende smøring må til…..


Laste ned ppt "Attføringsbedriftene og samhandlingsreformen Oslo, 31 okt 2011 Muligheter Målgrupper Seniorrådgiver Øivind Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google