Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Styring ved uavhengig etterspørsel Kunder Virkelig kundeetterspørsel er uklar Bestilling og produksjon i store partier pga faste ordre-/partikostnader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Styring ved uavhengig etterspørsel Kunder Virkelig kundeetterspørsel er uklar Bestilling og produksjon i store partier pga faste ordre-/partikostnader."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Styring ved uavhengig etterspørsel Kunder Virkelig kundeetterspørsel er uklar Bestilling og produksjon i store partier pga faste ordre-/partikostnader - fører til store sykluslager Alle aktørene må har store sikkerhetslager

2 BUS2402 MRP-styring Kunder MRP Sentralt system bestemmer tidspunkt og mengde som skal produseres i de ulike stasjonene

3 BUS2403 Erfaringer med MRP Basert på faste ledetider og uendelig belastning på arbeidsstasjonene Ledetidene settes høyt for å være sikker Stasjoner fortsetter å produsere selv om stasjoner nedstrøms stopper opp eller har kapasitetsproblemer (trykk/push) Erfaring: Varer i arbeid (Work in Process, WIP) går opp etter innføring av MRP Mye lager medfører ekstra arbeid og kostnader

4 BUS2404 Produksjon med MRP – vårt eksempel 30 1000 5360 1010 3315 1020 3360 1012 50 1013 766 10 1021 18560 26060 1011 75 1014 3329712817919445013590135 Totalt 132456789 Uke Del 1 1 2 1 2 3 1 2 L (Røde tall: Produksjon med Ledetid > 1 er fordelt på flere uker)

5 BUS2405 Utvikling av bilproduksjon i Japan 50-tallet: Produserer 30.000 biler per år, tilsvarende ½ dags produksjon i USA Det er stordriftsfordeler i bilindustrien Hvordan produsere billig i små volumer ? Toyota ledet utviklingen av nye måter å organisere produksjonen på Vestlige eksperter studerte produksjons- metoden og kalte den bl.a. Just-in-Time I dag brukes ofte begrepet Lean Production, Lean Operations eller Lean Synchronization

6 BUS240 Womack, Jones, Roos (1990): The Machine that Changed the World 6

7 BUS2407

8 8

9 9 Just-In-Time (JIT) JIT er en samling av praktiske metoder for å få en mer effektiv produksjon JIT er også en produksjonsfilosofi Enkel definisjon på JIT: JIT har som mål å møte etterspørselen øyeblikkelig, med perfekt kvalitet og uten sløsing.

10 BUS24010 Eliminer sløsing (japansk: muda) Sløsing (tap) i produksjonen  Vente på maskin som bearbeider  Vente på deler  Telle deler  Overproduksjon  Transport over lengre distanse  Lagring  Lete etter verktøy  Maskinhavari  Bearbeide feilvarer om igjen

11 BUS24011

12 BUS24012 JIT-tiltak: Fleksible ressurser Arbeidere som kan passe flere typer av maskiner samtidig - jobbutøking Organisere produktbaserte celler i L-form eller U-form Bruk av generelle maskiner Utstyr for rask innspenning av deler og automatisk maskinstopp Eksempel på at én arbeider kan passe opptil 17 maskiner

13 BUS24013 JIT-tiltak: Celle-layout og pull Celle-layout  Celle med produktflyt  En arbeider passer flere maskiner  Kapasiteten kan endres ved å endre antall arbeidere i cellen - gruppebasert Sug (pull)  Push: Komplekse produkter gjør produksjons- koordineringen vanskelig, en bruker derfor store buffer som sikkerhet (eller varer hoper seg opp)  Pull: Kunden henter varene, når lageret blir for lite etterfylles produkter (jfr. supermarked)

14 BUS24014 Tradisjonell flyt og JIT-flyt ABC ABC Ordre Levering Trykk - MRP Sug - JIT

15 BUS24015 JIT-tiltak: Kanban-styring Standardisert ordre til (intern) leverandør Når en stasjon mottar et kanban-kort blir ordren produsert og kortet festet til varene. Når varene brukes av (den interne) kunden, blir kortet sendt til leverandøren Antall kort bestemmer hvor store lager en har Produksjons-kanban - ordre om igangsetting av produksjon Transport-kanban - ordre om flytting av vareparti til kunde

16 BUS240 Flyt av kanban-kort 16 Flytt Stasjon 1 Bruk Flytt Stasjon 2

17 BUS24017 JIT-tiltak: Små partier og lager Medfører mindre plassbehov, mer komprimert produksjonsanlegg, forenklet transport og redusert kapitalbinding Feil oppdages raskere Arbeidere blir mer ansvarsbevisste Mindre sykluslager gjør prosessene mer avhengige av hverandre - krever bedre kvalitet, større fleksibilitet og kortere ledetider Bufferlager kan skjule årsaker til produksjons- problemer

18 BUS24018 JIT-tiltak: Reduserte omstillingstider Omstillingstid er en fast partikostnad som vil bestemme optimal partistørrelse Shigeo Shingo - reduserte omstillingstid på karosseriplatepresse fra 6 timer til 3 minutter  Skill mellom indre og ytre omstilling  Single-Minute Exchange of Dies (SMED) Eksempelet medførte at partistørrelsen kunne reduseres fra 1 mnd behov til 1 dags behov

19 BUS24019

20 BUS24020 JIT-tiltak: Jamn og blandet produksjon Toyota: Produksjonen en gitt måned bestemmes første gang to måneder på forhånd. Revideres deretter 1 måned og 10 dager før produksjonsstart Aktuell produksjon fordeles jamnt på alle dager i måneden Ulike varianter som skal produseres en dag fordeles spredt utover dagen - en blander ulike modelltyper Medfører jamn etterspørsel etter komponenter og jamn belastning på stasjoner/leverandører

21 BUS24021 Ordinær partiproduksjon A C BA A B B C Tid (dager) 123456789101112 100 Ledig kapasitet 50 % 30 % 20 %

22 BUS24022 Jamn produksjon A C B Tid (dager) 123456789101112 100 Ledig kapasitet

23 BUS24023 Blandet produksjon Tid (dager) 123456789101112 100 A-B-A-C-A-B-A-B-A-C

24 BUS24024 JIT-tiltak: Kvalitet ved kilden Små bufferlager krever høy kvalitet – ”null feil” Samtidig skaper systemet i seg selv god kvalitet (oppdager feil tidlig) Arbeiderne har ansvaret for kvaliteten - kan stoppe produksjonen (bemyndigelse) Bruk hele mennesket (”hode og kropp”) - jobberiking Visuell kontroll - raske tilbakemeldinger om produksjon og kvalitet Kontinuerlig forbedring - Kaizen

25 BUS24025

26 BUS24026 5 S – tiltak på hver enkelt arbeidsplass Sortere – fjern unødvendig utstyr Systematisere – plasser utstyret for enkel bruk Skinne – rydd og gjør rent Standardisere – standardiser arbeids- metodene Sikre – gjør dette til en vane

27 BUS24027 JIT-tiltak: Total Productive Maintenance Forebyggende vedlikehold for å hindre maskinhavari, et havari skjer ofte på ugunstige tidspunkt TPM kombinerer forebyggende vedlikehold med:  Involvering av de ansatte operatørene  Beslutninger basert på erfaringsdata  Null feil  Strategisk fokus (design, maskinvalg, osv.)

28 BUS24028 JIT-tiltak: Forsyningsnettverk Nært samarbeid med noen få leverandører Leveranser flere ganger per dag, eventuelt direkte til monteringslinjen Bestilling ved forsynings-kanban Legge opp produksjonsplaner som gjør det enklere for leverandørene Vestlig mistolking av JIT: Kunden fjerner eget lager uten å tenke på leverandørene. Leverandørene må da holde tilsvarende lager selv

29 BUS24029 Value Stream Mapping Se filen ValueStreamMapping.pdf

30 BUS24030 Sug Produksjon i forhold til aktuelt behov Enkelt signalsystem Desentralisert Rate-basert plan Ressursfleksibilitet Minimerer ledetider Minus: Planlegging Trykk Produksjon i forhold til plan over framtidig behov Sentralisert Krever nøyaktige data Faste ledetider og produksjonsomgivelser Lange oppdateringstider Minus: Styring Pluss: Komplekse planleggingssituasjoner JITMRP

31 BUS24031 Krav for å innføre JIT Kvalitet  Bedrer gjennomstrømning, intern leveringspålitelighet og reduserer lager Hastighet  Etterspørsel må dekkes direkte fra produksjonen Leveringspålitelighet  Forutsetning for rask gjennomstrømning Fleksibilitet  Medfører mindre partistørrelser, raskere gjennomstrømning og kortere ledetider Konsekvenser: Lavere kostnader

32 BUS24032 Bruk av JIT og MRP Kompleks Enkel Flyt Produkt JIT JIT / MRP MRP PERT / CPM

33 BUS24033 Theory of Constraints (TOC) Basert på boken Målet av E. Goldratt Dataprogram for planleggingen: Optimized Production Technology (OPT) Fokus på flaskehalser i produksjonen Bufferlager før flaskehals Sug før flaskehalsen, trykk etter flaskehalsen Produksjonsparti  transportparti Variabel partistørrelse

34 BUS24034 Styring med tromme, lager og tau 11,5211 Lageret (buffer) er plassert før flaskehalsen Trommen (drum) i flaskehalsen setter produksjonstakten Tauet (rope) kommuniserer og styrer foregående aktiviteter Theory of Constraints (TOC) Optimized Production Technology (OPT)

35 BUS24035 Theory of Constraints (TOC) - 1 Balanser flyt, ikke kapasitet Utnyttingsgraden av ikke-flaskehalser avhenger av andre begrensninger Utnyttingsgrad og aktivisering er ikke det samme En time tapt ved en flaskehals er en time tapt for hele systemet En time spart ved en ikke-flaskehals er et luftslott

36 BUS24036 Theory of Constraints (TOC) - 2 Flaskehalser styrer både produksjonshastighet og lager i systemet Transportpartiet trenger ikke og bør kanskje heller ikke være lik prosesspartiet Prosesspartistørrelsen bør være variabel, ikke fast Ledetider er en konsekvens av terminplanen, og kan ikke fastsettes på forhånd Terminplaner bør etableres ved å se på alle begrensninger samtidig


Laste ned ppt "BUS2401 Styring ved uavhengig etterspørsel Kunder Virkelig kundeetterspørsel er uklar Bestilling og produksjon i store partier pga faste ordre-/partikostnader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google