Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 1 Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3) Konkurransestrategi Logistikkstrategi EffisiensResponsivitet Lager Trans- port Anlegg Informa- sjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 1 Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3) Konkurransestrategi Logistikkstrategi EffisiensResponsivitet Lager Trans- port Anlegg Informa- sjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 1 Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3) Konkurransestrategi Logistikkstrategi EffisiensResponsivitet Lager Trans- port Anlegg Informa- sjon SourcingPrising LogistikkdrivereTverrfunksjons-drivere

2 SCM 2 Transport  Flytting av varer mellom lokaliteter  Kostnader: 10% av BNP i USA  Trender  E-handel medfører økt transport  Forsyningskjedens suksess avhenger av hvordan den utnytter transport (lite lager, ofte etterfylling, aggregering (melkeruter), crossdocking, informasjonsaggregering, sentralisering av lager)  Viktig link mellom aktører i forsyningskjeden

3 SCM 3 Transportør (carrier)  Organisasjonen som utfører transporten  Mål: Investere og drifte slik at overskuddet maksimeres  Kostnader  Kjøretøysrelaterte (investering eller leasing)  Faste driftskostnader (terminaler, fast arbeid)  Tur-relaterte (drivstoff, arbeid)  Volum-relaterte (lasting/lossing, andel av drivstoff)  Overhead (planlegging, styring, IKT)  Viktige faktorer: Utnyttingsgrad, responsivitet, pris

4 SCM 4 Transportkjøper (shipper)  Organisasjonen som skal ha produkter flyttet  Mål: Oppfylle kundeordre på billigste måte med gitt responsivitet  Kostnader  Transportkostnader (betaling til transportører)  Lagerkostnader  Anleggskostnader (lageranlegg og lignende)  Prosesseringskostnader (lasting/lossing)  Servicenivåkostnader (straffekostnader dersom en ikke fyller kundekravene)  Viktig: Kostnader, responsivitet, marginer

5 SCM 5 Transportmetoder  Fly  Høye faste og tur-relaterte kostnader  Viktig med høy utnyttingsgrad og differensiert prising  Hurtig og kostbar metode

6 SCM 6 Transportmetoder II  Pakketransport (< 100 kg)  Bruker både fly, tog og bil  Hurtig og sikker levering  Tilleggstjenester (track & trace, dør-til-dør)  Konsolidering i terminaler er nøkkelfaktor for å få høy utnyttingsgrad Bring+Posten, DHL, Tollpost Globe, Schenker, TNT

7 SCM 7 Transportmetoder III  Lastebil, parti- og stykkgods (Less-than- truckload, LTL), (100 kg - 5 tonn)  Fyller opp mindre enn en halv lastebil  Sparer kostnader ved å dele lastebil med andre transportkjøpere  Fordel med konsolidering, medfører fordeler for transportselskaper med stor markedsandel  Lastebil, hellast (Truckload, TL), (> 5 tonn)  Fyller opp hel lastebil  Lave faste kostnader, stordriftsfordeler mht. avstand og kvantum

8 SCM 8 Transportmetoder IV  Tog  Høye faste og tur-relaterte kostnader  Store mengder over lange avstander  Lite fleksibel og lange transporttider  Sjø  Billig transport for store mengder  Rør  Høye faste kostnader  Betaling etter totalmengde og toppbelastning  Intermodal  Kombinasjon av flere metoder (tog/bil osv.)

9 SCM 9 Nettverk: Direktelevering LeverandørDetaljist

10 SCM 10 Nettverk: Direktelevering med melkerute I LeverandørDetaljist

11 SCM 11 Nettverk: Direktelevering med melkerute II LeverandørDetaljist

12 SCM 12 Valg av nettverk I  Direktedistribusjon  Eliminerer distribusjonslager, enkel å drive, korte transporttider  Krever store detaljister for å få hellaster  Direktedistribusjon med melkeruter  Eliminerer distribusjonslager, konsoliderer sendinger  Lokalisering og mengder avgjør om konsolideringen skal være på leverandør- eller detaljistsiden

13 SCM 13 Nettverk: Distribusjonssenter LeverandørDetaljist DS

14 SCM 14 Nettverk: Distribusjonssenter m/melkerute LeverandørDetaljist DS

15 SCM 15 Valg av nettverk II  Sentralt distribusjonssenter  Fungerer som lager og overføringsenhet  Stort lager ved store inntransportkostnader  Crossdocking ved store, forutsigbare mengder der uttransporten tilsvarer inntransporten (reduserer lager og handtering, krever koordinering og synkronisering)  Sentralt distribusjonslager med melkeruter  Brukes når leveransene til detaljistene er små  Tilpassete nettverk  Velge alternativ i hvert enkelt tilfelle

16 SCM 16 Valg av transportdesign I  Kostnader ved koordinering  Transportkostnader kontra lagerkostnader  Valg av transportmetode har betydning for lagerkostnader (sykluslager og sikkerhetslager)  Hurtig transport ved verdifulle produkter med lite volum  Aggregering av lager reduserer lager- kostnadene, men øker transportkostnadene  Aggregering er fordelaktig for produkter med høyt verdi/volumforhold, stor variasjon i etterspørsel eller store kundeordre

17 SCM 17 Valg av transportdesign II  Transportkostnader kontra responsivitet  Tidsmessig aggregering - ordrer samles opp over tid før de effektueres  Medfører lavere transportkostnader og mer stabil etterspørsel og dårligere responsivitet  Rask nedgang i marginal effekt

18 SCM 18 Tilpasset transportdesign I Egne biler, melkeruter Crossdock, melkeruter Crossdock, melkeruter 3PL, melkeruter Partigods Parti- eller pakkegods 3PL melke- ruter eller partigods Pakkegods Parti- eller pakkegods LitenMiddelsStor Distanse til kunder Stor Middels Liten Kunde- tetthet  Kundetetthet og distanse

19 SCM 19 Tilpasset transportdesign II  Kundestørrelse  Store kunder: TL  Små kunder: LTL eller melkeruter  Mindre leveringsfrekvens for små kunder  Produktetterspørsel og produktverdi Distribuert sykluslager, aggregert sikkerhetslager Distribuerte lager Aggregerte lager, hurtig transport Aggregert sikkerhetslager, billig transport HøyLav Produktverdi Høy Lav Etter- spørsel

20 SCM 20 Transportbeslutninger i praksis  Samkjør transport- og konkurransestrategi  Kostnader (transport, lager, total), responsivitet  Vurdér egentransport og 3PL  Ta hensyn til egen evne, strategisk viktighet og transportbehov  Transportnettverket må kunne handtere e-handel  Flere leveranser, mindre volumer, JIT  Bruk teknologi til å forbedre transportytelsen  Ruteplanlegging, kommunikasjon, GPS  Lag et fleksibelt nettverk  Usikkerheter mht etterspørsel, transporttilbud, osv.


Laste ned ppt "SCM 1 Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3) Konkurransestrategi Logistikkstrategi EffisiensResponsivitet Lager Trans- port Anlegg Informa- sjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google