Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3)
SCM 14: Transportation in a Supply Chain Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3) Konkurransestrategi Logistikkstrategi Effisiens Responsivitet Trans-port Informa-sjon Anlegg Lager Sourcing Prising Logistikkdrivere Tverrfunksjons-drivere BUS340 - SCM

2 SCM 14: Transportation in a Supply Chain
Flytting av varer mellom lokaliteter Kostnader: 10% av BNP i USA Trender E-handel medfører økt transport Forsyningskjedens suksess avhenger av hvordan den utnytter transport (lite lager, ofte etterfylling, aggregering (melkeruter), crossdocking, informasjonsaggregering, sentralisering av lager) Viktig link mellom aktører i forsyningskjeden BUS340 - SCM

3 Transportør (carrier)
Organisasjonen som utfører transporten Mål: Investere og drifte slik at overskuddet maksimeres Kostnader Kjøretøysrelaterte (investering eller leasing) Faste driftskostnader (terminaler, fast arbeid) Tur-relaterte (drivstoff, arbeid) Volum-relaterte (lasting/lossing, andel av drivstoff) Overhead (planlegging, styring, IKT) Viktige faktorer: Utnyttingsgrad, responsivitet, pris

4 Transportkjøper (shipper)
Organisasjonen som skal ha produkter flyttet Mål: Oppfylle kundeordre på billigste måte med gitt responsivitet Kostnader Transportkostnader (betaling til transportører) Lagerkostnader Anleggskostnader (lageranlegg og lignende) Prosesseringskostnader (lasting/lossing) Servicenivåkostnader (straffekostnader dersom en ikke fyller kundekravene) Viktig: Kostnader, responsivitet, marginer

5 Transportmetoder Fly Høye faste og tur-relaterte kostnader
Viktig med høy utnyttingsgrad og differensiert prising Hurtig og kostbar metode

6 Transportmetoder II Pakketransport (< 100 kg)
Bruker både fly, tog og bil Hurtig og sikker levering Tilleggstjenester (track & trace, dør-til-dør) Konsolidering i terminaler er nøkkelfaktor for å få høy utnyttingsgrad Bring+Posten, DHL, Tollpost Globe, Schenker, TNT

7 Transportmetoder III Lastebil, parti- og stykkgods (Less-than-truckload, LTL), (100 kg - 5 tonn) Fyller opp mindre enn en halv lastebil Sparer kostnader ved å dele lastebil med andre transportkjøpere Fordel med konsolidering, medfører fordeler for transportselskaper med stor markedsandel Lastebil, hellast (Truckload, TL), (> 5 tonn) Fyller opp hel lastebil Lave faste kostnader, stordriftsfordeler mht. avstand og kvantum

8 Transportmetoder IV Tog Sjø Rør Intermodal
Høye faste og tur-relaterte kostnader Store mengder over lange avstander Lite fleksibel og lange transporttider Sjø Billig transport for store mengder Rør Høye faste kostnader Betaling etter totalmengde og toppbelastning Intermodal Kombinasjon av flere metoder (tog/bil osv.)

9 Nettverk: Direktelevering
Leverandør Detaljist

10 Nettverk: Direktelevering med melkerute I
Leverandør Detaljist

11 Nettverk: Direktelevering med melkerute II
Leverandør Detaljist

12 Valg av nettverk I Direktedistribusjon
Eliminerer distribusjonslager, enkel å drive, korte transporttider Krever store detaljister for å få hellaster Direktedistribusjon med melkeruter Eliminerer distribusjonslager, konsoliderer sendinger Lokalisering og mengder avgjør om konsolideringen skal være på leverandør- eller detaljistsiden

13 Nettverk: Distribusjonssenter
Leverandør Detaljist DS

14 Nettverk: Distribusjonssenter m/melkerute
Leverandør Detaljist DS

15 Valg av nettverk II Sentralt distribusjonssenter
Fungerer som lager og overføringsenhet Stort lager ved store inntransportkostnader Crossdocking ved store, forutsigbare mengder der uttransporten tilsvarer inntransporten (reduserer lager og handtering, krever koordinering og synkronisering) Sentralt distribusjonslager med melkeruter Brukes når leveransene til detaljistene er små Tilpassete nettverk Velge alternativ i hvert enkelt tilfelle

16 Valg av transportdesign I
Kostnader ved koordinering Transportkostnader kontra lagerkostnader Valg av transportmetode har betydning for lagerkostnader (sykluslager og sikkerhetslager) Hurtig transport ved verdifulle produkter med lite volum Aggregering av lager reduserer lager-kostnadene, men øker transportkostnadene Aggregering er fordelaktig for produkter med høyt verdi/volumforhold, stor variasjon i etterspørsel eller store kundeordre

17 Valg av transportdesign II
Transportkostnader kontra responsivitet Tidsmessig aggregering - ordrer samles opp over tid før de effektueres Medfører lavere transportkostnader og mer stabil etterspørsel og dårligere responsivitet Rask nedgang i marginal effekt

18 Tilpasset transportdesign I
Kundetetthet og distanse Kunde- tetthet Distanse til kunder Liten Middels Stor Stor Egne biler, melkeruter Crossdock, melkeruter Crossdock, melkeruter Middels 3PL, melkeruter Partigods Parti- eller pakkegods Liten 3PL melke- ruter eller partigods Parti- eller pakkegods Pakkegods

19 Tilpasset transportdesign II
Kundestørrelse Store kunder: TL Små kunder: LTL eller melkeruter Mindre leveringsfrekvens for små kunder Produktetterspørsel og produktverdi Etter- spørsel Produktverdi Høy Lav Høy Distribuert sykluslager, aggregert sikkerhetslager Distribuerte lager Lav Aggregerte lager, hurtig transport Aggregert sikkerhetslager, billig transport

20 Transportbeslutninger i praksis
Samkjør transport- og konkurransestrategi Kostnader (transport, lager, total), responsivitet Vurdér egentransport og 3PL Ta hensyn til egen evne, strategisk viktighet og transportbehov Transportnettverket må kunne handtere e-handel Flere leveranser, mindre volumer, JIT Bruk teknologi til å forbedre transportytelsen Ruteplanlegging, kommunikasjon, GPS Lag et fleksibelt nettverk Usikkerheter mht etterspørsel, transporttilbud, osv.


Laste ned ppt "Strategier og drivkrefter (slide fra kap. 3)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google