Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 1 Optimal produkttilgjengelighet I  Kundeservicenivå (CSL eller fr)  Høy produkttilgjengelighet  Økt salg, større lager  Lav produkttilgjengelighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 1 Optimal produkttilgjengelighet I  Kundeservicenivå (CSL eller fr)  Høy produkttilgjengelighet  Økt salg, større lager  Lav produkttilgjengelighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 1 Optimal produkttilgjengelighet I  Kundeservicenivå (CSL eller fr)  Høy produkttilgjengelighet  Økt salg, større lager  Lav produkttilgjengelighet  Mindre salg, mindre kostnader  Hvordan finne riktig balanse?  Hvilken strategi har en?  Effisiens eller responsivitet

2 SCM 2 Optimal produkttilgjengelighet II  Kostnader ved overlagring: C o  Lagringskostnader  Kostnader ved dumping av sluttlager  Kostnader ved underlagring: C u  Redusert salg på kort og lang sikt  Aktuell etterspørsel er usikker  Prognoser for etterspørsel  Gjennomsnitt  Hele fordelingsfunksjonen (snitt, varians)

3 SCM 3 Over- og underlagringskostnader Salgspris: p Innkjøpspris: c Dumpingspris: s Overlagringskostnader: Underlagringskostnader: {kr/enhet}

4 SCM 4 Sesongetterspørsel - L.L.Bean Etterspørsel (hundre stk) 0,010,110,160,200,110,020,040,080,090,100,040,020,01 0,350,510,710,820,030,070,150,240,920,960,980,991,00 Sannsynlighet Kum. sanns.

5 SCM 5 Optimalt syklusservicenivå, én ordre I Forventet inntekt: Forventet kostnad: Optimalt syklusservicenivå når disse er like: CSL angir sannsynligheten for å få en etterspørsel som er mindre enn O*. Øker en ordren med en enhet utover dette, vil forventet inntekt og forventet kostnad for denne siste enheten være:  En bestilling før sesongen, overlager dumpes

6 SCM 6 Optimalt syklusservicenivå, én ordre II Optimalt ordrekvantum: Forventet overskudd: ( kanskje ikke nødvendig å pugge denne! )

7 SCM 7 Optimalt syklusservicenivå, én ordre III Forventet overlager: Forventet underlager:

8 SCM 8

9 9

10 10

11 SCM 11 Kontinuerlig bestilling med backlog  Kontinuerlige bestillinger, ved manko vil kundene vente og får et prisavslag  Optimalt syklusservicenivå blir en balansegang mellom lagringskostnader og nødvendig prisavslag når kundene må vente  Ingen tapt etterspørsel - kostnadsminimum gir derfor maksimalt overskudd Prisavslag ved venting: C U Optimalt syklusservicenivå:

12 SCM 12 Kontinuerlig bestilling uten backlog  Kontinuerlige bestillinger, ved manko vil kundene gå til andre leverandører Optimalt syklusservicenivå:

13 SCM 13 Styringstiltak  Øke realiseringsprisen på varer som dumpes  Salg av varer til lagersalgsbutikker  Overføre til andre markeder  Vil gjøre det lønnsomt å øke CSL  Reduser kostnaden ved lagermanko  Reserveleverandør  Kjøpe varer fra konkurrenter  Tilby prisavslag eller andre fordeler  Vil tillate lavere CSL uten at det skaper problemer

14 SCM 14 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet  Bedre prognoser  Bedret prognose medfører lavere kvantum overlager og underlager og høyere overskudd  Hurtig respons (Quick Response)  Reduksjon av ledetiden  Prognosene blir mer nøyaktig  Flere innkjøp per sesong  Kjøperen får fordeler med reduserte kostnader  Ulemper for leverandøren fordi ledetiden kortes ned og fordi det total leveransekvantumet reduseres

15 SCM 15 Prognosefeil og overskudd Prognosefeil Forventet overskudd og over/underlager —————— Overskudd Overlager Underlager

16 SCM 16 Quick Response, simulering Enkel ordre, hele bestilling før sesongen P = 14,  D = 15, L = 30 Todelt ordre, siste bestilling i sesongen P 1 = 7, P 2 = 7,  D = 15, L = ca.1 Todelt ordre, siste bestilling i sesongen P 1 = 7,  D1 = 15, P 2 = 7,  D2 = 3, L = ca.1 24 034 27 085 27 371 Overskudd CSL = 0,94 Ved gitt CSL vil oppsplitting av ordre medfører mindre totalt bestillingsvolum, mindre overlager ved sesongens slutt og høyere overskudd

17 SCM 17 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet II  Utsettelse av produktdifferensiering (postponement)  Aggregerte prognoser er mer nøyaktig  Bedre tilpasning mellom etterspørsel og tilbud  Produksjonskostnadene er ofte høyere, jfr. Benetton  Mest fordelaktig ved mange varianter, uavhengig etterspørsel mellom variantene og relativt lik fordeling mellom de ulike variantene  Tilpasset utsettelse - basiskvantum produseres på billigste måte, resten ved utsettelse

18 SCM 18 Reduksjon av etterspørselens usikkerhet III  Tilpassete kilder for leveranse  Stabil leveranse fra effisient leverandør  Variabel leveranse fra responsiv leverandør  Volumbasert - toppvolumet kommer fra responsiv leverandør. Bl.a. aktuelt ved hovedproduksjon i fjerne lavkostland  Produktbasert - Høyvolumsprodukter fra effisient leverandør, lavvolumsprodukter fra responsiv leverandør

19 SCM 19 Kap. 13.4 er ikke pensum

20 SCM 20 Optimal produkttilgjengelighet i praksis  Bruk de analytiske metodene til å øke overskuddet  Vær kritisk til etablerte verdier for produkt- tilgjengelighet  Tilnærmede kostnader kan brukes fordi de optimale løsningene er ganske robuste  Kostnader ved underlagring er vanskelig å anslå, gjør beregninger for ulike alternativer  Skreddersy din tilpasning til usikkerheten  Nivået for produkttilgjengeligheten må være tilpasset bedriftens strategi


Laste ned ppt "SCM 1 Optimal produkttilgjengelighet I  Kundeservicenivå (CSL eller fr)  Høy produkttilgjengelighet  Økt salg, større lager  Lav produkttilgjengelighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google