Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stock Optimiser Beslutningsstøtteverktøy for optimalt reservedelslager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stock Optimiser Beslutningsstøtteverktøy for optimalt reservedelslager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stock Optimiser Beslutningsstøtteverktøy for optimalt reservedelslager
Stock Optimiser er et beslutningsstøtte verktøy for reservedelsoptimalisering. Stock Optimiser kan kobles direkte sammen med eksisterende vedlikeholdssystemer for å bruke historikk direkte. Stock Optimiser inneholder funksjoner for blant annet: Analyse for Korrektivt behov. Analyse for Planlagt forebyggende bytte. Kost/konsekvens vurdering. Sensitivitetsanalyse. Kostnad / konsekvens vurdering Stock Optimiser vil gjøre en kostnad / konsekvens vurdering på hver enkelt del for å se at det anbefalte delenivået tilfredsstiller de krav som er satt til tilgjengelighet og til økonomi. Modul for korrektivt vedlikehold Stock Optimiser vil dimensjonere reservedelslageret for korrektivt behov etter hvordan anlegget fungerer, og hvilken belastning anlegget vil ha. Stock Optimiser tar hensyn til om delene kan repareres ved bergningen av lagerstørrelsen. Stock Optimiser har 2 hovedfunksjoner Modul for planlagt vedlikehold Stock Optimiser vil beskrive kritiske perioder med stor belastning for deler. Stock Optimiser dimensjonerer delebehov på måned eller år og angir kostnaden for hver periode. Stock Optimiser tar hensyn til om delene skal repareres eller kastes ved planlagt vedlikehold. Kvalitetssikring av eksisterende lager En gjennomgang av eksisterende lager vil vise områder hvor lageret kan være feil dimensjonert og risikoen for utilgjengelighet på deler er feil definert. Dimensjonering av nye lagre eller deler Ved nytt lager vil man ta hensyn til de fleste kritiske hendelser på forhånd gjennom vedlikeholdsplan, RCM analyse eller andre vurderinger og legge denne informasjonen inn i grunnlaget for beregning av lager. Grafisk presentasjon av optimaliseringseffekt Ved bruk av Stock Optimiser vil man kunne optimalisere lagerstørrelsen til å dekke behovet uten at det går utover tilgjengeligheten til fartøyet 100 % 200 % Det er lagt opp til bruk av grafer for å visualisere potensiale for videre optimalisering og hvilken gevinst en optimalisering vil gi for tilgjengelighet og kostnad. Beregning av delenivå basert på kostnadsoptimalt behov Anleggets spesifikasjon og funksjoner defineres i Stock Optimiser. Stock Optimiser vurderer delebehov utfra hvordan anlegget vil operere. Stock Optimiser ser også på historiske verdier og balanserer disse resultatene opp mot et fremtidig behov. Transport/shipping Offshore Industri Markeder: Stock Optimiser dekker de fleste markeder som for eksempel:

2 Stock Optimiser Anleggsbeskrivelse Sensitivitetsanalyse
For å få et riktig bilde av behov for reservedeler er det viktig å beskrive hvordan et anlegg fungerer eller en prosess virker. Deretter beregnes behov fordeler som en konsekvens av hvordan anlegget eller prosessen virker. Stock Optimiser kan kobles direkte mot vedlikeholdssystemer og hente all nødvendig informasjon fra deres datatabeller, og er blant annet integrert med AMOS m&p og implementeres som en egen tilleggsmodul Til AMOS. Det er laget en tosidig integrasjon slik at man kan starte Stock Optimiser direkte fra AMOS, og hente data direkte fra AMOS databasen. Stock Optimiser bruker en system beskrivelse av anlegget som grunnlag for en analyse av delebehovet. Det gir en mulighet til å optimalisere delebehovet utfra hvilken belastning anlegget er utsatt for. Fordelen ved å bruke anleggets funksjonsbeskrivelse er at det gir en analyse utfra hvordan anlegget fungerer. Dette vil gi et lager som er balansert opp mot driftens behov. Stock Optimiser Revidert lager Sensitivitetsanalyse I sensitivitetsanalysen er det mulig å endre forutsetningene og få et visuelt bilde av hvordan endringen påvirker lagerhold i positiv eller negativ retning. Anleggsbeskrivelse Stock Optimiser beregner reservedeler basert på : Kritisk funksjon Pris Leveringstid Midlere tid til feil Systemoppbygging Økonomiske krav Stock Optimiser gir resultat utfra krav til: Leveringsdyktighet ut fra lager Total verdi på lager Kost / nytte verdi på hver komponent Stock Optimiser er tilpasset til: Xantic AMOS m&p RAST dos/win Optimalisering av delelager En optimalisering av delelageret vil medføre en forbedring av kapitalkostnadene sett opp mot en reduksjon av stopptid grunnet mangel på deler. Forbedring av servicegrad Systemkrav: Operativsystem Maskinkrav Win 95/98/XP Min 64 mb RAM Win Min 233 Mhz Prosessor Win NT 4.0 Min 30 mb harddisk Servicegrad er et av hovedparametrene som brukes ved beregning av den optimale lagerstørrelsen. Stock Optimiser vurderer delelager opp mot de krav som settes for å sikre produksjon. Forbedring av økonomi Kostnadseffektivisering er en funksjon i vurderingen av delelager. Stock Optimiser beskriver kostnadsbilde ved de vurderinger som gjøres.


Laste ned ppt "Stock Optimiser Beslutningsstøtteverktøy for optimalt reservedelslager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google