Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 04: Designing Distribution Networks

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 04: Designing Distribution Networks"— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 04: Designing Distribution Networks
Distribusjon Transportere, handtere og lagre produkter mellom forsyningsledd og kunde Gjelder alle stadier fra råvarer til sluttprodukt Påvirker kostnader og kundens opplevelse av produktet USA: 10,5 % av BNP Effisiens eller responsivitet? Dell, HP, Gateway, Apple Procter & Gamble (bl.a.: Ariel, Braun, Duracell, Gillette, Pampers, Pringles, Wella) Grainger BUS340 - SCM

2 Krav til distribusjonen
Kundebehov Responstid - hastighet Antall produktvarianter Produkttilgjengelighet Kundeopplevelse (enkelhet, service) Lanseringstid (Time to Market) Ordrevisibilitet (tracking) Returnering Kostnad

3 Ønsket responstid og antall anlegg
Mange Antall anlegg Kort Lang Ønsket responstid

4 Antall anlegg og responstid (speilvendt)
Lang Responstid Kort Antall anlegg

5 Lagerkostnader, LK Sentrale lager har større lageromsetningshastighet
Antall anlegg Sentrale lager har større lageromsetningshastighet

6 Transportkostnader, TK
Antall anlegg Ofte mindre partistørrelser på utgående transport Flere anlegg øker inngående TK og reduserer utgående TK Flere anlegg vil redusere totale TK inntil inngående partier blir for små

7 Anleggskostnader, AK Investering (faste kostnader)
Antall anlegg Investering (faste kostnader) Drift (variable kostnader)

8 Totale logistikkostnader
Responstid Kostnad Antall anlegg Totale logistikkostnader Består av lager-, transport- og anleggskostnader Antall anlegg skal minst tilsvare antallet ved kostnadsminimum pga. bedre responstid ved flere anlegg

9 Nettverk: Direktelevering fra produsent (drop-shipping)
Forhandler Varer Info Kunde

10 Nettverk: Direktelevering fra produsent II
Anlegg og handtering Aggregering, levering fra produksjonslinje? Lager Aggregering, postponement er mulig Transport Små kvantum, større distanse Informasjon Integrere forhandler og produsent Responstid Dårlig Produktutvalg Meget stort Produkttilgjengelighet God Kundeopplevelse Levering bra, men flere delpartier per ordre Ordrevisibilitet Viktig, men vanskelig Returnering Dyrt og vanskelig

11 Nettverk: Fra produsent, samling underveis
Transportør foretar samling av delordrer Forhandler Kunde

12 Nettverk: Direkte, samling underveis II
Anlegg og handtering Mer hos transportør, mindre hos kunde Lager Aggregering, postponement er mulig Transport Færre leveranser enn med direktelevering Informasjon Ekstra ledd må integreres Responstid Kanskje dårligere enn direktelevering Produktutvalg Meget stort Produkttilgjengelighet God Kundeopplevelse Hele ordre leveres Ordrevisibilitet Viktig, men vanskelig Returnering Dyrt og vanskelig

13 Nettverk: Distribusjonslager og innleid pakketransport
Produsent Distributør/forhandler Innleid pakke-transport Kunde

14 Nettverk: Distribusjonslager og innleid pakketransport II
Anlegg og handtering Noe høyere kostnader Lager Høyere, spesielt ved lave volumer Transport Lavere transportkostnader Informasjon Enkel infrastruktur og koordinasjon Responstid Hurtig Produktutvalg Middels Produkttilgjengelighet God tilgjengelig medfører høye kostnader Kundeopplevelse Positiv, kort avstand til kunde Ordrevisibilitet Enklere Returnering Enklere

15 Nettverk: Distribusjonslager og kort egentransport til kundene
Produsent Distributør/ forhandler Egen-transport (melkerute) Kunde

16 Nettverk: Distribusjonslager og kort egentransport til kundene II
Anlegg og handtering Høyere kostnader Lager Høyere Transport Svært høye transportkostnader Informasjon Enkel infrastruktur og koordinasjon Responstid Svært hurtig Produktutvalg Under middels Produkttilgjengelighet God tilgjengelig blir svært dyrt Kundeopplevelse Svært god, spesielt for uhandterlig gods Ordrevisibilitet Svært enkelt Returnering Enkel

17 Nettverk: Lager (produsent eller distributør), kunden henter på utleveringssteder
Crossdocking eller distribusjonslager Forhandler Utleverings- steder Kunde

18 Nettverk: Lager (produsent eller distributør), kunden henter på utleveringssteder II
Anlegg og handtering Kan ha høye kostnader Lager Lite Transport Lave transportkostnader Informasjon Stort behov Responstid Hurtig Produktutvalg Meget godt Produkttilgjengelighet God Kundeopplevelse Dårlig, varer må hentes Ordrevisibilitet Vanskelig, men svært viktig Returnering Enkel hvis utleveringsstedene tar imot retur

19 Nettverk: Forhandlerlager, kunder henter
Produsent Forhandler Kunde

20 Nettverk: Forhandlerlager, kunder henter II
Anlegg og handtering Høyest Lager Høyest Transport Lavest Informasjon Behov for noe investering Responstid Øyeblikkelig Produktutvalg Lavt Produkttilgjengelighet Koster mye å opprettholde Kundeopplevelse Varierende, avhengig av kundetype Ordrevisibilitet Ikke behov. Vanskelig, men viktig for ordrer Returnering Enkel hvis forhandler tar imot retur

21 Valg av distribusjonsnettverk
Vektleggingen av de ulike kostnads- og servicefaktorene bestemmer valg av nettverk Ofte vil parallelle nettverk (kombinasjoner) passe best Produkt (volum, antall produsenter, produktverdi) Strategisk posisjon (responstid, variantantall, krav til kundene) Eksempel W.W.Grainger, Amazon, Gateway, Apple

22 E-business Påvirkning på kundeservise Responstid - hastighet
Antall produktvarianter Produkttilgjengelighet Kundeopplevelse (enkelhet, service) Lanseringstid (Time to Market) Ordrevisibilitet (tracking) Returnering Direktesalg - kundekontakt Prising og kampanjer

23 E-business II Påvirkning på kostnader Eksempler Lager Anlegg Transport
Informasjon Eksempler Dell - PCer Amazon - bøker Peapod - dagligvarer Netflix - filmleie

24 Distribusjonsnettverk i praksis
Eierskapsstrukturen er viktig Egen eller uavhengige distribusjon Valg av nettverk har langsiktige konsekvenser Distributører og forhandlere får makt Bilindustrien i USA – uavhengige forhandlere PC-produsenter – forhandlere eller direktesalg Velg nettverk som kan endres Hva foretrekker kundene? Produktpris, standardprodukter, kritiske produkter Integrer Internett


Laste ned ppt "SCM 04: Designing Distribution Networks"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google