Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stoffkartotek-veileder •Hvorfor stoffkartotek? •Forankring i virksomheten •Planlegging og organisering •Kartlegging •Mål og prioritering •Bruk og vedlikehold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stoffkartotek-veileder •Hvorfor stoffkartotek? •Forankring i virksomheten •Planlegging og organisering •Kartlegging •Mål og prioritering •Bruk og vedlikehold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Stoffkartotek-veileder •Hvorfor stoffkartotek? •Forankring i virksomheten •Planlegging og organisering •Kartlegging •Mål og prioritering •Bruk og vedlikehold av stoffkartoteket

3 Hva er et stoffkartotek? •Et sentralt kartotek •Opplysninger om kjemiske stoffer og produkter som brukes i virksomheten •Råstoffer,mellomprodukter, egenproduserte og innkjøpte kjemiske stoffer og produkter

4 1 •Økonomi •Helse •Miljø •Sikkerhet •Trivsel Hvorfor stoffkartotek? Stoffkartotek gir bedre:

5 Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet •I Norge er det pr. 2004 ca. 100 000 kjemiske produkter på markedet som inneholder ca 10 000 forskjellige stoffer. Dette forårsaker årlig bl.a: –3200 akutte skader –100 hjerneskader pga. løsemidler •200 000 personer har daglig kontakt med kjemikalier

6 2 •Beslutningen om å etablere stoffkartotek må fattes av ledelsen •Utpeke prosjektansvarlig for etablering av stoffkartotek •Definere AMU/verneombudets rolle Forankring i virksomheten

7 3 Planlegging og organisering •Skaffe oversikt over eksisterende rutiner •Etablere kjemikalieutvalg •Etablere rutiner for sanering og ivaretakelse av historiske data •Etablere rutiner for innkjøp i kartleggingsfasen •Velge kartoteksystem •Utpeke driftsansvarlig

8 Sanering og historikk •Alternativ 1: –Kartlegge alt. Deretter vurdere om produkter som er på lager i små kvanta og produkter som ikke er i bruk kan overføres til andre enheter/avdelinger eller saneres/fjernes. •Alternativ 2: –Kartlegge og sanere fortløpende. Sanering og historikk

9 •Alternativ 1: –Etablere rutiner for innsamling av informasjon om nye kjemiske stoffer og produkter, som kan legges inn i stoffkartoteket mens kartleggingen pågår. •Alternativ 2: –Innføre innkjøpsstopp overfor nye produkter. Innkjøp i kartleggingsfasen

10 4 •Etablere rutiner for kartlegging •Innhente HMS-datablader til kartoteket •Sjekke kvaliteten på HMS-databladene •Plassere HMS-databladene i kartoteket Kartlegging

11 Eksempler på produkter: •aceton •bensin •rustløser på sprayboks •rengjøringsmidler •maling •sement •tynnere •laboratoriekjemikalier Hva skal kartlegges?

12 Forenklet skal følgende kartlegges: •alt i flytende form •all pasta •alt pulver •all gass Man bør også kartlegge stoffer og produkter som forandrer egenskaper eller forbrukes ved bruk, f.eks sveiseelektroder som avgir gasser ved bruk Hva skal kartlegges?

13 •Bruk verneutstyr! Klær briller, hansker, åndedrettsvern •Bruk registreringsskjema •Merk det som skal saneres / foreslås sanert/TRILLEBÅR •Vurder om kjemikaliene er forsvarlig lagret Til den som skal kartlegge

14 Kartleggingen må omfatte: •Handelsnavn •Leverandør •Om virksomheten har oppdatert HMS-datablad for produktet •Faresymbol •YL gruppe •Mengde •Hvilket språk merkeetiketten er på •Produkter som har gammel merking Hvordan kartlegge?

15 •HMS-datablad på norsk med alle de 16 pkt. •Riktig format (papir, excel, database) •Oppdatert HMS-datablad innen en gitt dato •HMS-datablad også på produkter som ikke er merkepliktige •Gi en tidsfrist for når du vil ha HMS-datablad Krav mht HMS-datablad

16 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning 3. Viktige faremomenter 4. Førstehjelpstiltak 5. Tiltak ved brannslukking 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 7. Håndtering og oppbevaring 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Opplysninger i et HMS-datablad 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 10. Stabilitet og reaktivitet 11. Opplysninger om helsefare 12. Opplysninger om miljøfare 13. Fjerning av kjemikalieavfall 14. Opplysninger om transport 15. Opplysninger om lover og forskrifter 16. Andre opplysninger av betydning for brukerens helse og sikkerhet

17 5 Mål og prioritering •Lage status over virksomhetens kjemikalier •Sammenstille opplysningene i stoffkartoteket med virksomhetens egne HMS-mål •Prioritere tiltak for forbedringer •Rydde opp i kjemikalielageret

18 Prioritering av tiltak •Ansattes sikkerhet •Redusert miljøbelastning •Kostnadsreduksjon •Raske resultater •Samvirke med andre planlagte tiltak •Opplæringseffekt i organisasjonen •Intern motivasjonseffekt overfor ansatte •Markedsgevinster •Profil utad •Attraktiv arbeidsplass

19 5 Tiltak med økonomisk betydning •Reduksjon av antall kjemikalier og leverandører kombinert med bedre innkjøpsavtaler •Redusert lagerbeholdning •Redusert yrkesskadepremie •Redusert yrkesskade- og brannpremie som følge av god kjemikaliekontroll

20 6 •Oversikt over lover og forskrifter •Mål for kjemikaliearbeidet •Organisering og ansvarsfordeling •Vedlikehold •Opplæring •Distribusjon av databladene •Verneutstyr og vernetiltak •Krav til underleverandør •Kontroll og revisjon •Avviksbehandling •Dokumentasjon Bruk og vedlikehold


Laste ned ppt "Stoffkartotek-veileder •Hvorfor stoffkartotek? •Forankring i virksomheten •Planlegging og organisering •Kartlegging •Mål og prioritering •Bruk og vedlikehold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google