Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Value Stream Mapping”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Value Stream Mapping”"— Utskrift av presentasjonen:

1 “Value Stream Mapping”
Verdistrømsanalyse “Value Stream Mapping” Verdistrømsanalyse kan hjelpe deg med å bestemme hvor du vil og hvilke mål du bør ha. Hvis ikke kan det bli som “Alice i underverdenen”, når Alice spør katten “kan du si meg hvilken vei jeg skal gå” og katten svarer; “det kommer an på hvor du vil komme”. “Jeg bryr ikke så mye om det”. “Da spiller det heller ingen rolle hvilken vei du går”.

2 Hva er Verdistrøm? En verdistrøm er alle hendelser (både verdiskapende og ikke verdiskapende) som behøves for å bringe et spesifikt produkt eller tjeneste fra utgangsmaterial til kunden. Så fort det finnes et produkt (eller tjeneste) for en kunde så finnes det en verdistrøm. Utfordringen er å se den. Det finnes tre hovedtyper verdistrømmer i en virksomhet: Fra råmateriale til kunde – tilvirkning Fra konsept til lansering – Utvikling Fra ordre til betaling – Administrasjon

3 Fokus på Prosess Produkt Prosess Produkt Produkt Operasjon

4 Hvorfor verdistrømsanalyse
Koplet til kundens behov Binder sammen materiale og informasjonsflyt Synliggjør sløsing Felles språk for prosessen Plan for forbedringer

5 Spesifiser verdi fra kundens synspunkt
Først Spesifiser verdi fra kundens synspunkt Hva er det kunden betaler for/vil ha Spesielt i administrative og serviceprosesser er dette nøkkelen til å lykkes med VSM

6 Arbeidsmodell Produktfamilie Kartlegg nåsituasjonen Framtidig flyt
Gjennomføring

7 Produktfamilier Operasjonssteg Produkter

8 Beskriv nåsituasjonen
Forstå hvordan verksomheten fungerer i dag Material- og informasjonsflyt Bruk symboler Start med utlevering Gå til prosessen og få virkelige data Tegn og skriv for hand Begynn med kunden, følg flyten bakover Gjennomføring Framtidig flyt Kartlegg nåsituasjonen Produktfamilie

9 Viktigste symboler for verdistrømsanalyse
Operatør Prosess Delt prosess Kunde Data ”Supermarket” Produksjonscelle Materialflyt inn/ut ”Push” ”Pull” Utjamnet belastning Elektronisk Dataoverføring Fifo PIA/Lager Sikkerhetslager Forbedringsmulighet Tidslinje Verdiskapende tid Kanbanboks Bestillings ,signal og produksjonskanban ERP Kilde:

10 Eksempel ”nåsituasjon”

11 Beskriv framtidig flyt
Gjennomføring Framtidig flyt Kartlegg nåsituasjonen Produktfamilie Skap en “slank” flyt(lean) Vær visuell En skisse for det framtide arbeidet Begynn med den eksisterende flyten Bruk kjente operasjoner i den første skissen, gå lenger i de etterfølgende skissene

12 Eksempel Framtidig flyt

13 Eksempel på før/etter verdistrømsanalyse

14 Eksempel VSM enkel produksjonsflyt
Flyten er 15/produkter/uke Pakking Inspeksjon sveis boring sveis drei OT=6 OT=6 OT=2 OT=3 OT=3 15 10 3 1 5 OMT=0 OMT=5 OMT=10 OMT=0 OMT=0 UT=100 UT=80 UT=80 UT=100 UT=100 OT= Operasjonstid i timer OMT= Omstillingstid i minutter UT= Operasjonens Uptime i % 3 Antall produkter i flyt

15 Gjennomløpstid Grafisk presentasjon Uke 1 Uke 2 Uke 3 ? 18/200 = 9%
Insp. Pakk. sveis drei boring sveis. ? 18/200 = 9% Uke 1 Uke 2 Uke 3

16 Transportavstand i produksjonen
boring drei pakking sveis sveis, Lastebil Lastebil 365 meter

17 ”Low hanging fruits” Forslag til strakstiltak utfra verdistrømmen
Problem Tiltak Stort lager mellom sveis og dreiing på grunn av venting på xxxx. Tross stort lager av xxxx, dvs ”feil” xxx i lager Lager mellom sveis og boring, ukjent årsak. System for utjamning produksjon/kapasitetsplanlegging finnes ikke. Se over rutiner for å bestille xxxx Undersøk årsak Innfør system for belastningsplanlegging

18 Langsiktige tanker for reduksjon av ledetid
Flytgruppering av produksjonen Identifiser produkter med ensartet operasjonsrekkefølge Organiser maskiner i en gruppe (Gjerne U-celle) som gjør alle operasjoner ferdig i en flyt. Eksempel Pakking sveis Takt: 1 stk/6 time Bemanning 4 personer boring Fleksibilitet på bemanning Takt 1/6 1/8 1/12 1/24 time Bemanning drei delmontasje xxx sveis Dette gir en ledetid 3 skift fra ferdig produkt

19 Flytting av maskiner

20 Eksempel på U-celle

21 Eksempel næringsmiddelproduksjon - Nåsituasjonen

22 Eksempel næringsmiddelproduksjon – framtidig situasjon

23 Eksempel Bank - Nåsituasjonen
Another example Lean Office Pocket Guide (XL) pages

24 Eksempel Bank – Framtidig situasjon

25 Verdistrøm mellom fabrikker
MATERIAL SUPPLIER Production Control MACHINE COMPANY Production Control ASSEMBLY COMPANY CUSTOMER FORGE MACH WHSE ASSY DIST

26 Utjamning og ”trekk” mellom fabrikker
MATERIAL SUPPLIER Production Control MACHINE COMPANY Produksjon Control ASSEMBLY COMPANY CUSTOMER OXOXOXO MACH FORGE WHSE ASSY

27 Samordning mellom fabrikker
MATERIAL SUPPLIER Production Control MACHINE COMPANY Production Control ASSEMBLY COMPANY ASSEMBLY CUSTOMER Same Site FORGE MACH Same Site

28 Integrering av fabrikker
MATERIAL SUPPLIER Production Control MACHINE COMPANY Production Control ASSEMBLY COMPANY FORGE MACH ASSY CUSTOMER Same Site

29 Del opp gjennomføring steg for steg
Produksjonsplan Leverandør- loop Loop Loop Loop Flyt Flyt Flyt

30 Oppsummering Som regel gjennomføres prosessforbedringer slik:
Utvikle en velfungerende kontinuerlig flyt basert på takttid Etabler ”trekk” - system for å styre produksjonen Innfør utjamning av produktmiks og volum Praktiser kaizen-aktiviteter – for kontinuerlig eliminering av sløsing, reduksjon av mellomlager og forbedring av flyt i prosessene


Laste ned ppt "“Value Stream Mapping”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google