Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gisle Henden Agenda Ekstern Analyse. 2 Gisle Henden Hvorfor gjør vi en strategisk analyse?  Den skal gi et realistisk bilde av nåsituasjonen.  Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gisle Henden Agenda Ekstern Analyse. 2 Gisle Henden Hvorfor gjør vi en strategisk analyse?  Den skal gi et realistisk bilde av nåsituasjonen.  Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gisle Henden Agenda Ekstern Analyse

2 2 Gisle Henden Hvorfor gjør vi en strategisk analyse?  Den skal gi et realistisk bilde av nåsituasjonen.  Den skal gi oss ny, oppdatert kunnskap og forståelse, om den helhet av eksterne og interne forhold, organisasjonen inngår i.  Den skal antyde fremtidig utvikling på bakgrunn av historiske fakta.  Den skal teste etablerte sannheter og utfordre selvpålagte bindinger.  Den skal vurdere kritiske suksess-faktorer.  Den skal legge grunnlaget for de strategiske valg en organisasjon tar.

3 3 Gisle Henden Viktige spørsmål knyttet til analysen:  Blir de kritiske suksess- faktorene identifisert?  Har vi nok informasjon til å velge de kritiske faktorene?  Avdekker analysen årsaksforhold, eller kun symptomer?  Kan vi formulere konklusjoner relatert til årsaksforholdene?  Er konklusjonene robuste over tid?

4 4 Gisle Henden Trinn i Eksternanalysen 1 Vurder omgivelsenes natur 2 Evaluer omgivelsenes påvirkning 3 Identifiser de viktigste konkurransekreftene 4 Identifiser konkurranse- messig posisjon 5 Identifiser hovedtrusler og muligheter Strategisk posisjon Bransjeforståelse PEST analyse Porters Analyse OT i SWOT analysen Porter + konkurrentanalyse markedsstrategi Kilde: Johnson & Scholes, s. 90

5 5 Gisle Henden PEST ANALYSEN Monopollovgivning Miljølovgivning Skattepolitikk Handelsreguleringer Arbeidsreguleringer Stabilitet hos myndigheter Monopollovgivning Miljølovgivning Skattepolitikk Handelsreguleringer Arbeidsreguleringer Stabilitet hos myndigheter Demografi Innetektsfordeling Sosial mobilitet Holdninger til arbeid Konsum Utdanningsnivå Demografi Innetektsfordeling Sosial mobilitet Holdninger til arbeid Konsum Utdanningsnivå Offentlig forskning Fokus på teknologi Nye oppfinnelser Teknologioverføring Andel mislykkede prosjekter Offentlig forskning Fokus på teknologi Nye oppfinnelser Teknologioverføring Andel mislykkede prosjekter Sykluser Trender i BNP Rente og inflasjon Disponibel inntekt Energitilgang og kostnad Sykluser Trender i BNP Rente og inflasjon Disponibel inntekt Energitilgang og kostnad P = Politisk og juridiske forhold E = Økonomiske forhold T = Teknologiske forhold S = Sosio-kulturelle forhold

6 6 Gisle Henden PEST ANALYSEN  Analyserer de faktorer virksomheten ikke kan påvirke.  Virksomheten må ofte tilpasse seg disse forhold.  De kan være:  Identifiserbare og forutsigbare  Identifiserbare men uforutsigbare  Skape store endringer  Være kostnadskrevende (MVA reformen)

7 7 Gisle Henden Informasjon til PEST Analysen:  SSB: www.ssb.no  Norges Bank: www.norges-bank.no/  Arbeidsmarkedsetaten: www.aetat.no./  Odin: www.odin.dep.no/  OECD: www.oecd.org/  CIA World Fact Book: www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html  BI biblioteket: www.bi.no/library  Mfl.

8 8 Gisle Henden PORTERS ANALYSE Dagens konkurrenter Dagens konkurrenter Substitutter Potensielle aktører i bransjen Potensielle aktører i bransjen Leverandører Kunder Trussel fra nye aktører som vil etablere seg i bransjen Kundens forhandlings- situasjon Leverandørers forhandlings- situasjon Trussel fra substitutter om å erstatte dagens produkter og tjenester Rivalisering blant eksisterende aktører

9 9 Gisle Henden Porters Analyse: 5 Konkurransekrefter KunderLeverandører Trusselen fra potensielle inntrengere Trusselen fra Substitutter Leverandørenes forhandlingsmakt Realtiv pris fra substituttene Byttekostnader Kjøpers tilbøyelighet til substitusjon Kundenes konsentrasjon vs. konkurrentenes konsentrasjon Kundenes volum Kundens bytteostnader relativt til konkurrentenes byttekostnader Kundens informasjonsgrad Evne til å integrere bakover Substitutter Pris/ innkjøpssamarbeid Produktdifferensiering Merkeidentitet Innvirkning av kvalitet/ ytelse Kundeprofil Beslutningstakerens motiver/ incentiv Differensiering av input Byttekostnader ved skifte av leverandør Finnes substituerende input? Konsentrasjon av leverandører Relativ volumandel for aktørene Innsatsfaktorenes innvirkning på pris og differensiering Tusselen av nedstrømsintegrasjon relativt til trusselen av oppstrømsintegrasjon fra bransjens aktører Bransjens vekst Fast kostnad / value added Produktdiff. Merkeidentitet Utgangsbarrierer Byttekostnader Konsentrasjon Diversifisering av konkurrenter Bedriftens innsats Strodriftsfordeler Merkekjennskap Byttekostnader Kapitalbehov Tilgang til distribusjonskanaler Absolutte kostnadsfordeler Rammevilkår Forventede sanksjoner Potensielle inntrengere Substitutter Eksisterende Konkurrenter Rivalisering blant dagens konkurrenter Kundenes forhandlingsmakt

10 10 Gisle Henden Noen kjøreregler…..  Definer bransjen og analysens omfang. Hvilket marked konkurrerer man egentlig innen?  Utfør en bred bransje-analyse. Hvordan fungerer bransjen? Er noe spesielt?  Identifiser strategiske grupperinger i bransjen. Hvilke grupperinger finnes i bransjen?  Identifiser bedriftens konkurransemessige posisjon. Hva kan vi som ikke konkurrentene kan?  Utvikle en strategi som skaper en konkurransemessig gunstig posisjon, i bransjen. Hvilke konklusjoner kan trekkes fra analysen?

11 11 Gisle Henden Porters modell har mange navn ….  Porter modellen  Five forces  Bransje-analyse  Analyse av bransjestruktur  Omgivelses-analyse  Konkurranse-analyse (ikke konkurrent-analyse)

12 12 Gisle Henden PORTERS ANALYSE Fordeler:  Teknikken kan benyttes på flere nivå:  På høyeste nivå kan teknikken benyttes til å utforme hypoteser, vedrørende de kritiske faktorene i bransjen og sannsynlige utviklingstrekk.  På neste nivå, kan teknikken benyttes til å strukturere datainnhenting, og utarbeide situasjonsanalyse for bedriften.

13 13 Gisle Henden PORTERS ANALYSE Begrensninger:  Analysen foretas på bransjenivå, og forskjellen mellom de enkelte aktørene fanges ikke så lett opp.  Analysen har få dynamiske elementer.  Porters modell krever, dersom den skal gjøres grundig, en mengde avanserte del-analyser som til slutt settes sammen til fem krefter modellen. Dette er tid og ressurs-krevende.

14 14 Gisle Henden Konkurrentene: Identifisering av konkurrentenes strategi Identifisering av konkurrentenes overordnede mål Identifisering av konkurrentenes muligheter, valg og planer Identifisering av konkurrentenes forutsetninger Identifisering av konkurrentenes oppførsel Case:

15 15 Gisle Henden Bransjens Livssyklus Salgsvolum Moden Vekst Introduksjon Avtakende

16 16 Gisle Henden Aktuell litteratur:  Porter, Michael E., 1990, ”The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April, s. 73-93  Porter, Michael (1980) Konkurranse Strategi, kapittel 1  Porter, Michael (1979) “The structural analysis of industries” Denne er en god oppsummering av 1980 boka (kap. 1) som finnes i Bob De Wit and Ron Meyer (1994 eller senere utgave) Strategy: Process, Content, Context, s. 162-168.  Jenster, Per and Peter Barkin (1994) “The noble art and practice of industry analysis”, Journal of Strategic Change, 3, s. 107-118.  Reve, Stokke og Lunnan “Retninslinjer for anvendt strategisk analyse”

17 17 Gisle Henden Oversikt: Strategisk Analyse Ekstern Analyse: muligheter/trusler PEST ANALYSE DIVERSE ANDRE ANALYSER Intern Analyse: styrker/svakheter VRIO ANALYSE VERDI - KJEDE ANALYSE DIVERSE ANDRE ANALYSER: Prosess Interne strukturer og systemer Lederskapet, medarbeidere Utforske versus utnytte DIVERSE ANDRE ANALYSER: Prosess Interne strukturer og systemer Lederskapet, medarbeidere Utforske versus utnytte SWOT Muligheter Trusler Styrker Svakheter SWOT Muligheter Trusler Styrker Svakheter PORTER ANALYSE

18 18 Gisle Henden Oversikt over Strategi-prosessen Strategisk analyse Strategiske valgStrategi-implementering Ekstern AnalyseVisjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Vekting av kriteriene Beslutningskriterer Evaluering av valgalternativene Lede endring Ressurs- allokering Utforske & utnytte

19 19 Gisle Henden Oppsummering & Spørsmål? Den eksterne og interne analysen gir oss som sagt den informasjon vi trenger for å utarbeide og evaluere våre strategiske mål og forstå de valg vi står ovenfor. Neste gang skal vi gå grundig igjennom valg av strategiske mål. Oppsummering & spørsmål?


Laste ned ppt "1 Gisle Henden Agenda Ekstern Analyse. 2 Gisle Henden Hvorfor gjør vi en strategisk analyse?  Den skal gi et realistisk bilde av nåsituasjonen.  Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google