Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging, strategi og markedsovervåkning Kapittel 2, 4 og 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging, strategi og markedsovervåkning Kapittel 2, 4 og 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging, strategi og markedsovervåkning Kapittel 2, 4 og 11

2 Dagens tekst: • Strategi på overordnet nivå • Strategi på forretningsenhetsnivå • Ekstern- og internanalyse • Produktporteføljebeslutninger • Ulike generiske strategier • Markedsundersøkelsesprosessen

3 En standard planprosess (figur 2.4)

4 Planlegging på overordnet (strategisk/hovedkvarter) nivå  Definer ”mission”  Etablere SBUs (Forretningsenhet)  Tildeler ressurser til hver SBU  Bestem vekstmuligheter

5 Bedriftens ”mission” • Skal gi svar på: • Hvilken bransje/industri/marked man er i (Hva...) • Hva er det egentlig vi selger eller skaper? • Hvem som utgjør kundene (Hvem...) • Hvorfor man egentlig driver ”business” (Hvorfor...) • Hva slags type ”business” vi skal bedrive (Hvordan...) • Kostnadsledere, differensierte kvalitetsprodusenter, markedsleder... • Definerer egentlig bedriftens eksistensberettigelse

6 Eksempel fra en strategi (bedriftsnivå)

7 Eksempel strategi foretningsenhetsnivå

8 eBay “We help people trade anything on earth. We will continue to enhance the online trading experiences of all – collectors, dealers, small businesses, unique item seekers, bargain hunters, opportunity sellers, and browsers.”

9 Figur 2.5 The Strategic Planning Gap

10 Figur 2.6 Ansoffs Product-Market Expansion Grid

11 Porteføljebeslutninger • Hva gjør vi framover? • Vokse med eksisterende produkter i eksisterende marked • Øke eksisterende markedsandel • Kostbar strategi dersom vi må ”kjøpe” kunder (mobilpraksis) • Vokse med eksisterende produkter i nye markeder • Selge flere steder, skape nye markeder/bruksområder • Vokse med nye produkter i eksisterende markeder • Nye produktvarianter, ”linjeutvidelse” • Rema Bensin utenfor Rema-butikker • Vokse med nye produkter i nye markeder • Ta med merket i nye markeder (merkeutvidelser / diversifikasjon) • Caterpilar • Statoil bilutleie • Virgin

12 Figur 2.7 Planleggingsprosessen på forretningsenhetsnivå

13 Eksempel mission (forretningsidé) på foretningsenhetsnivå

14 Analysefase • Strategisk revisjon/kartlegging • Eksternt: • Marked, konkurrenter, substitutter, leverandører, kunder, inntrengere, generelle omgivelsesfaktorer • Internt: • Evaluering av bedriftens samlede verdikjede • Økonomisk vurdering av helhet og deler av virksomhet • Avvik budsjett – regnskap • Kompetanse og kultur • Etc. • Vil ofte innebære et behov for å hente inn nye data/informasjon • SWOT • Utdrag av essensen i den strategiske revisjon • Få fram hva som er viktigst av: • Eksterne muligheter og trusler • Interne styrker og svakheter • Prioritering og kvantifisering • ”Strategic fit” • Hva som er en styrke/svakhet, mulighet/trussel er avhengig av samspillet; gjensidig tilpasning og påvirkning mellom bedriften og dens omgivelser

15 Eksternanalysen: Porter’s Five Forces Fem krefter som avgjør attraktiviteten til et segment Figur 11.1

16 Internanalysen, del 1: Vår verdikjede Figur 2.2

17 SWOT Når disse analyser sammenstilles, danner det innholdet i SWOT’en

18 Porter’s Generiske strategier Kostnadslederskap Differensiering Fokus

19 Share of market Share of mind Share of heart Analysere konkurrenter

20 • Markedsleder • Man setter alt inn på å ha så høy markedsandel som mulig. Innebærer ofte mange produktvarianter for å dekke et totalmarked Figur 11.6 Markedsleders seks forsvarsstrategier

21 Figur 11.7 Optimal markedsandel

22 Andre strategier • Markedsutfordrer • En som setter seg som mål å konkurrere med de store, kapre andeler fra disse, gjerne gjennom aggressiv prising • Markedsfølger • Hold status-quo, ikke lag for mye turbulens, man er tilfreds med dagens situasjon. Kanskje særlig fokusert mot pleie av eksisterende kundegrupper • Nisjestrategi • En som velger å tilfredsstille noen få utvalgte nisjer som den har spesielle forutsetninger for å betjene, eller betjene segment som er for små til å være lønnsom for de store bedriftene

23 Markedsutfordrer: Generelle angrepstrategier Frontalangrep InnsirklingsangrepBypassangrep Flankeangrep Geriljakrigføring

24 • Prisreduksjon • Lavere prisede produkter • Verdiprisede produkter • Prestisjeprodukter • Produktformering • Produktinnovasjon • Forbedret service • Distribusjonsinnovasjon • Redusere produksjonskostnader • Intensiv markedskommunikasjon Markedsutfordrer: Spesifikke angrepstrategier

25 Markedsanalyseprosessen Definer problemet Utvikle plan Samle informasjon Analysere informasjon Presenter funnene Ta en beslutning

26 Eksempler på stegene • Steg 1: Hvordan kan vi få forbrukerne til å betale mer for vårt produkt en for markedslederens produkt? • Steg 2: Fokusgruppe og survey i to ulike grupper: forbrukere av markedslederens produkt og målgruppen ”inntekt 800.000+” • Steg 3: Invitere forbrukere fra de to gruppene samt gjennomføre en survey pr telefon vedrørende betalingsvillighet i begge gruppene • Steg 4: Sammenligne hva som ble sagt i de to fokusgruppene + sammenligne betalingsvillighetstallene for de to surveygruppene • Steg 5: Lage grafer og kurver for de to gruppene • Steg 6: F.eks utvikle designet på vårt produkt slik at folk med inntekt + 800.000 finner dette attraktivt!

27 En fokusgruppe i aksjon

28 • Til neste gang: Forbered presentasjon av case 2


Laste ned ppt "Planlegging, strategi og markedsovervåkning Kapittel 2, 4 og 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google