Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 LAMU-seminar 20.11.2009: Hvordan kan LAMU bidra til å nå HMS målene ved UiO? Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 LAMU-seminar 20.11.2009: Hvordan kan LAMU bidra til å nå HMS målene ved UiO? Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 LAMU-seminar 20.11.2009: Hvordan kan LAMU bidra til å nå HMS målene ved UiO? Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt

2 AML: Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 2

3 Lynkurs i SWOT-analyse Hva er SWOT-analyse ? Hvordan utføres SWOT-analyse ? Hvorfor utføres SWOT-analyse ? Når utføres SWOT-analyse ? Konsekvensene av SWOT-analyse ? 3

4 4 Hva er SWOT-analyse SWOT-analyse er en systematisk fremgangsmåte, en metode, for å samle inn kunnskap om et tema, saksforhold, eller hendelse gjennom samtale med ansatte, brukere, o.a. eksempelvis om: arbeids- og læringsmiljøet ledelse samarbeidsforholdene kommunikasjonen

5 5 Strategimodell for kartlegging Forskning utført ved MIT, Harward University og Stanford University fra 1944 inkluderte to perspektiver: 1.Arbeidstakerne må utvikle refleksjon 2.Organisasjonen må være proaktiv fremfor reaktiv Perspektivene ble grunnlaget for SWOT-modellen

6 Bakgrunn for SWOT-modellen Refleksjon - hva fungerer godt (Strength) - hva fungerer dårlig (Weakness) (forbedringspotensiale) Proaktivitet (forebygging) - hva er mulighetene i fremtiden (Opportunities) - hva er hindringene, trusselbildet, i fremtiden (Threats) 6

7 7 SWOT- analysemodell Tidsdimensjon Her og nåFremtid Vur- dering PositiveHva fungerer bra – styrker Strengths Hva er mulighetene Opportunities NegativeHva kan forbedres – svakhet Weakness Hva er hindringene Threats

8 8 Hvordan utføres SWOT-analyse ? 1.Trening i systematisk intervjuteknikk med bruk av åpne spørsmål, aktiv lytting og perspektivtaking 2.Lydopptak av intervjuene 3.Transkripsjon av intervjuene 4.Innholdsanalyse av intervjuene 5.Tilbakemelding til oppdragsgiver/ involverte 6.Iverksetting av tiltak

9 9 Hvorfor utføres SWOT-analyse ? AML § 3-1 krever at arbeidsgiver skal foreta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som innebærer at han skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

10 10 Når utføres SWOT-analyse ? Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal (AML § 3-1): g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

11 11 Konsekvensene av SWOT-analyse Faglig forsvarlig bruk av kartleggingsmetode, enten denne er passiv, aktiv, statisk eller dynamisk, forutsetter: Opplæring Ressurstilgang Evaluering –(eksempler på analyser av 3 arbeidsplasser)

12 12 IGLO-modell for organisasjonsanalyse Informasjonen som kommer gjennom intervjuene kan fordeles på ulike ”nivåer”: Individ Gruppe Ledelse Organisasjon (Duncan, 1978)

13 13 Eksempler på informasjon i IGLO Individ: ”Jeg trenger mer opplæring” Gruppe: ”Vi jobber mye for å gjøre hverandre gode” Ledelse: ”Lederen bruker mye tid på å gå omkring i virksomheten og snakke med oss” Organisasjon:”Alle på arbeidsplassen bør bruke mer tid på å drøfte hvilke verdier som er viktige” ”Det er uvisst hva som skjer med arbeidsplassen fremover”

14 14 Innholdsanalyse av SWOT intervju SWOT∑ Individ Gruppe Leder Org. ∑

15 15 Innholdsanalyse bedrift A SWOT∑ Individ1310014 Gruppe00000 Leder01001 Org.00000 ∑1320015

16 16 Innholdsanalyse bedrift B SWOT∑ Individ71109 Gruppe10102 Leder073010 Org.02103 ∑8106125

17 17 Innholdsanalyse bedrift C SWOT∑ Individ32229 Gruppe746421 Leder22228 Org.343212 ∑1512131050

18 18 SWOT-analyse bedrift A, B og C. BedriftSWOT∑ A1320015 B8106125 C1512131050 X Snitt1286,33,730

19 19 Konsekvensene av SWOT-analyse Hvilke områder av arbeids- og læringsmiljøet fungerer tilfredsstillende? Hvor må det settes inn flere ressurser? SWOT-analyse i arbeids- og læringsmiljøet hever den faglige standard i HMS-arbeidet.


Laste ned ppt "1 LAMU-seminar 20.11.2009: Hvordan kan LAMU bidra til å nå HMS målene ved UiO? Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google