Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB ARBEIDSMEDISIN - definisjon l ARBEIDSMEDISIN ER FAGOMRÅDET SOM STUDERER FORHOLDET MELLOM ARBEID OG HELSE l KARTLEGGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB ARBEIDSMEDISIN - definisjon l ARBEIDSMEDISIN ER FAGOMRÅDET SOM STUDERER FORHOLDET MELLOM ARBEID OG HELSE l KARTLEGGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB ARBEIDSMEDISIN - definisjon l ARBEIDSMEDISIN ER FAGOMRÅDET SOM STUDERER FORHOLDET MELLOM ARBEID OG HELSE l KARTLEGGER ÅRSAKENE TIL l FOREBYGGER l DIAGNOSTISERER l BEHANDLER ARBEIDSRELATERTE HELSESKADER

2 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Hvorfor lære arbeidsmedisin? l Sykdom og plager forårsaket av arbeid er et stort problem i Norge og resten av verden l Sykdommene og plagene kan forebygges dersom det finnes kompetent helsepersonell som kan noe om dette; både av leger direkte innen fagfeltet og av alle andre leger

3 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Yrkesskader l Norge l 60 personer omkommer hvert år i arbeidsulykker l 25 000 arbeidsulykker rapporteres hvert år l Tallene er uendret siste 10 år l Verden l Mer enn en millon mennesker omkommer i arbeidsulykker hvert år l Det rapporteres 250 millioner arbeidsulykker hvert år (685 000 pr. dag!) l Tallene stiger

4 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Yrkessykdommer l Ca 37 dør i verden av yrkessykdommer pr. 100.000 arbeidstakere pr. år l I land med god registrering: l 400-1200 nye tilfelle av yrkessykdom pr. 100.000 arbeidstakere pr. år (ikke-fatale)

5 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Mest vanlige arbeidsrelaterte sykdommer l Norge l Muskelskjelett- plager l Stressrelaterte l plager l Støyskader l Utviklingsland l Lungesykdommer l Forgiftninger l Støyskader l Hudsykdommer l Muskelskjelett- plager

6 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Arbeidsrelatert sykdom i Norge l Figur 2. Statistikk over arbeidsrelatert sykdom i Norgee gir bare et delvis riktig bilde av situasjonen. Innmeldingen er for liten, særlig for psykiske plager og muskelskjelettplager. Noe av årsaken til dette kan være at slike tilstander i liten grad blir godkjent som yrkessykdom med særrettigheter for pasienten.

7 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Ved avsluttet undervisning skal studentene l 1. Kunne betydningen av arbeid som en faktor som har innvirkning på helsen, og forstå hvorfor man alltid må spørre om pasientens arbeid ved anamneseopptak. l 2. Vite om sentrale sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse. l 3.Ha kunnskap om grunnprinsipper for hvordan man kan forebygge helsefare forbundet med arbeidsmiljøet. l 4. Ha kunnskap om grunnprinsipper for diagnostisering og oppfølging av arbeidsrelatert sykdom og skade. l 5. Ha kunnskap om hvordan en bedriftslege arbeider i praksis.

8 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Arbeidsmedisin - historikk l 1495-1555 Bergverk, Agricola l 1633-1714 ”Hva er ditt yrke” Bernardino Ramazzini l 1625 Kongsberg sølvverk, kurativt l 1877-1938 Carl Schiøtz, Freia l 1977 Arbeidsmiljøloven, forbyggende l Bedriftsmedisin x allmennmedisin l 1949-1975 Yrkesmedisin l 1992 Spesialitet i arbeidsmedisin

9 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Spesialitet i arbeidsmedisin l Hovedutdanning 4 år arbeidsmed. tjeneste( 1 år bht og 3 år institusjon eller omvendt) l Sideutdanning, 1 år allmennmed., samfunnsmed, klinisk avd. l Veiledning 2 år l 300 kurstimer, hvorav kun 55 timer er valgfrie

10 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Å gjenkjenne arbeidsrelatert sykdom - anamnesen! l Alle leger skal spørre: l Hva er ditt yrke? l Hva gjør du i ditt yrke? l Tenk så etter; eksponeres denne personen for faktorer som har betydning for aktuelt sykdomsbilde?

11 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Å gjenkjenne arbeidsrelatert sykdom - detaljert anamnese nødvendig iblant! l Systematisk gjennomgang av type arbeid år for år - oversikt l Direkte spørsmål om kjennskap til eksponering/bruk av verneutstyr, ventilasjon etc. l Direkte spørsmål om plager har relasjon til arbeidet de gjør

12 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Mulige helsefarlige eksponeringer - Kjemiske og fysiske l Asbest l Kvarts l Organiske løsemidler l Diesel l Oljedamp l Metaller l Stråling l Støy l Vibrasjon l Abnorme trykk l Abnorm temperatur l Arbeid i høyden l Arbeid med farlige maskiner

13 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Mulige helsefarlige eksponeringer - ergonomisk, psykososialt l Sittende arbeid l Terminalarbeid l Ugunstig lys l Arbeid over skulderhøyde l Manuell gjentagelse l Tunge løft l Overtid l Ensformig arbeid l Skiftarbeid l Nattarbeid l Alenearbeid l Arbeid med mennesker..


Laste ned ppt "Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB ARBEIDSMEDISIN - definisjon l ARBEIDSMEDISIN ER FAGOMRÅDET SOM STUDERER FORHOLDET MELLOM ARBEID OG HELSE l KARTLEGGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google