Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSMEDISIN - definisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSMEDISIN - definisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSMEDISIN - definisjon
ARBEIDSMEDISIN ER FAGOMRÅDET SOM STUDERER FORHOLDET MELLOM ARBEID OG HELSE KARTLEGGER ÅRSAKENE TIL FOREBYGGER DIAGNOSTISERER BEHANDLER ARBEIDSRELATERTE HELSESKADER Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

2 Hvorfor lære arbeidsmedisin?
Sykdom og plager forårsaket av arbeid er et stort problem i Norge og resten av verden Sykdommene og plagene kan forebygges dersom det finnes kompetent helsepersonell som kan noe om dette; både av leger direkte innen fagfeltet og av alle andre leger Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

3 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Yrkesskader Verden Mer enn en millon mennesker omkommer i arbeidsulykker hvert år Det rapporteres 250 millioner arbeidsulykker hvert år ( pr. dag!) Tallene stiger Norge 60 personer omkommer hvert år i arbeidsulykker arbeidsulykker rapporteres hvert år Tallene er uendret siste 10 år Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

4 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Yrkessykdommer Ca 37 dør i verden av yrkessykdommer pr arbeidstakere pr. år I land med god registrering: nye tilfelle av yrkessykdom pr arbeidstakere pr. år (ikke-fatale) Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

5 Mest vanlige arbeidsrelaterte sykdommer
Norge Muskelskjelett-plager Stressrelaterte plager Støyskader Utviklingsland Lungesykdommer Forgiftninger Støyskader Hudsykdommer Muskelskjelett-plager Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

6 Arbeidsrelatert sykdom i Norge
Figur 2. Statistikk over arbeidsrelatert sykdom i Norgee gir bare et delvis riktig bilde av situasjonen. Innmeldingen er for liten, særlig for psykiske plager og muskelskjelettplager. Noe av årsaken til dette kan være at slike tilstander i liten grad blir godkjent som yrkessykdom med særrettigheter for pasienten. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

7 Ved avsluttet undervisning skal studentene
1. Kunne betydningen av arbeid som en faktor som har innvirkning på helsen, og forstå hvorfor man alltid må spørre om pasientens arbeid ved anamneseopptak. 2. Vite om sentrale sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse. 3.Ha kunnskap om grunnprinsipper for hvordan man kan forebygge helsefare forbundet med arbeidsmiljøet. 4. Ha kunnskap om grunnprinsipper for diagnostisering og oppfølging av arbeidsrelatert sykdom og skade. 5. Ha kunnskap om hvordan en bedriftslege arbeider i praksis. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

8 Arbeidsmedisin - historikk
Bergverk, Agricola ”Hva er ditt yrke” Bernardino Ramazzini 1625 Kongsberg sølvverk, kurativt Carl Schiøtz, Freia 1977 Arbeidsmiljøloven, forbyggende Bedriftsmedisin x allmennmedisin Yrkesmedisin 1992 Spesialitet i arbeidsmedisin Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

9 Spesialitet i arbeidsmedisin
Hovedutdanning år arbeidsmed. tjeneste( 1 år bht og 3 år institusjon eller omvendt) Sideutdanning, år allmennmed., samfunnsmed, klinisk avd. Veiledning år 300 kurstimer, hvorav kun 55 timer er valgfrie Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

10 Å gjenkjenne arbeidsrelatert sykdom - anamnesen!
Alle leger skal spørre: Hva er ditt yrke? Hva gjør du i ditt yrke? Tenk så etter; eksponeres denne personen for faktorer som har betydning for aktuelt sykdomsbilde? Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

11 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Å gjenkjenne arbeidsrelatert sykdom - detaljert anamnese nødvendig iblant! Systematisk gjennomgang av type arbeid år for år - oversikt Direkte spørsmål om kjennskap til eksponering/bruk av verneutstyr, ventilasjon etc. Direkte spørsmål om plager har relasjon til arbeidet de gjør Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

12 Mulige helsefarlige eksponeringer - Kjemiske og fysiske
Asbest Kvarts Organiske løsemidler Diesel Oljedamp Metaller Stråling Støy Vibrasjon Abnorme trykk Abnorm temperatur Arbeid i høyden Arbeid med farlige maskiner Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

13 Mulige helsefarlige eksponeringer - ergonomisk, psykososialt
Sittende arbeid Terminalarbeid Ugunstig lys Arbeid over skulderhøyde Manuell gjentagelse Tunge løft Overtid Ensformig arbeid Skiftarbeid Nattarbeid Alenearbeid Arbeid med mennesker.. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB


Laste ned ppt "ARBEIDSMEDISIN - definisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google