Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor lederne i helsetjenesten har de største lederutfordringene i årene fremover
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

2

3 Gjennomsnittlig levealder øker med 12 minutter pr time

4 1 av 3 i 2012-kullet blir over 100 år

5

6

7 Viktigste valgkampsak
SPØRSMÅL 1: Åpent spørsmål. Alternativene er IKKE lest opp til respondenten. 4 av 10 oppgir helse som viktigste valgkampsak. n=2000

8 Omgivelsene 166 brukerorganisasjoner
31 ulike fagforeninger i sykehusene 5 millioner nordmenn med krav om helsehjelp 8 -10 millioner medlemmer i ulike organisasjoner Det er 80% siom er med i organiasjoner, altså er med i organiasjoner, men halvparten av de igjen er med i to eller flere. To blir og hvis vi sier tar med eller flere blir

9

10

11

12 ”Blårussen har nådd helt frem til sykehussengen”

13 Lederrollen stadig mer krevende
Sykehusene ledes som om de skulle være private bedrifter Denne formen for ”blårusstenkning” går på bekostning av medisinsk faglige vurderinger

14

15 New Public Management….

16

17

18

19 Sikre Norge nok kvalifisert arbeidskraft!

20 1967 - 2013 1967 2013 Levealder Levealder 71,5 år nær 80 år
1967 Levealder 71,5 år Alderspensjon fra 70 år 2013 Levealder nær 80 år Avgangsalder fra 62 år

21 SSB om 2035 : Underskudd på (i årsverk): 28 000 sykepleiere
helsefagarbeidere

22 Ikke samsvar mellom utdanningsønsker og behov…
Hva mener ungdommen (17-19 år) er de viktigste yrkene? Sykepleier Lege Lærer Øvrig helsepersonell Så kommer håndverkere, industriarbeidere Kilde: Spekter/Perduco

23 Vil ungdommen jobbe med de viktigste yrkene?
NEI! 80% av guttene sier nei 55% av jentene sier nei Kilde: Spekter/Perduco

24 Arbeidstid Kvinner arbeider 30,8 timer pr uke (inkl overtid)
Menn arbeider 37,4 timer pr uke (inkl overtid) Kilde: SSB Tør du ta dette bildet, bratten?

25

26 Ca 50% av alle kvinner ville ha jobbet mer dersom:
de hadde en arbeidstidsordning tilpasset livssituasjonen de hadde kunnet påvirke mer når de kunne jobbe Kilde: Norstat på oppdrag fra Spekter 2010

27

28

29 Arbeidsgiveransvaret
Arbeidsgiver ansvarlig for ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø Arbeidstid er ett av virkemidlene for å ivareta ansvaret Tillitsvalgte har vetorett Arbeidsgiver har i praksis kun råderett over virkemidler for dagarbeidere

30 Omfang av forhandlingsarenaer
Grunnturnus Sommer Jul Påske Maidagene Trolig planer årlig i helseforetakene

31

32

33 Hvorfor lederne i helsetjenesten har de største lederutfordringene i årene fremover
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter


Laste ned ppt "Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google