Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko for helsen i arbeidslivet sju yrker i fokus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko for helsen i arbeidslivet sju yrker i fokus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko for helsen i arbeidslivet sju yrker i fokus
Bente E. Moen Seksjon for arbeidsmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Moen, UiB

2 Risikovurdering Risikovurdering er et uttrykk som brukes mye av forvaltningen for tiden.I følge Arbeidstilsynets forskrift, best. Nr 544; Internkontrollforskriften, skal det utføres en skriftlig risikovurdering av bedriften. Hensikten med risikovurdering er å avdekke muligheten for uønskete hendelser, hvilke følger det kan få og hvor det bør settes inn tiltak. Dette som et bidrag til til å forebygge ulykker med påfølgende helseskader. Vurderingen bygger på en risikoanalyse. Moen, UiB

3 Denne forelesningen vurderer sju yrker
Vurderingen –risikoanalysen - har fokus på risiko for arbeidsrelatert sykdom Hva skal leger vite om disse yrkene som har betydning for pasientens helse? Yrkene er valgt fordi de er viktige for norsk arbeidsliv Hensikten er å gi Råd for en god anamnese Gi bevissthet om mulig forekomst av arbeidsrelatert sykdom Moen, UiB

4 1. Bonden Det er ikke alltid like lett å være bonde i Norge. Nå tilbyr TV2 kjærlighetssubsidier til åtte unge, single bønder. Dette er bonden Nafstad Moen, UiB Guro Danielsen Tirsdag , 10:03 oppdatert 09:18 VORMSUND (Dagbladet): -  Det er to hovedgrunner til at jeg er med på dette: Det ene er at jeg kanskje finner ei jente. Det andre er at jeg vil vise fram bondeyrket og gi folk et lite innblikk i hva vi holder på med, sier Hans Ole Nafstad (33) etter å ha parkert motorsykkelen foran gården sin. Han er én av åtte bønder som får hjelp av TV2 i dokusåpa «Jakten på kjærlighten - Bonderomantikk». 27. august skal de presenteres på TV. Da er det om å gjøre å sjarmere seerne og få dem til å sende inn frierbrev. Hans Ole disker opp med hjemmelaget gourmetmat i sin presentasjon.

5 Jordbrukeren - bonden - risiko for:
En sammensatt bransje, avhengig av produksjon (korn, poteter, melk, storfe, kyllinger..), gir varierende risiko for: Lungesykdom og allergier (støv fra planteprodukter og dyr, støv og avgasser ved vedlikeholdsarbeid) Hudplager, eksem Nedsatt hørsel (maskiner, dyrestøy) Forgiftning av plantevernmidler-sjelden Kreft-sjelden, med unntak av hudkreft (sol-utendørs arbeid) Psykiske belastninger (presset av samfunnet, ensomt i arbeid og fritid) Moen, UiB

6 Til anamnesen: Husk særlig at bønder kan ha psykiske plager
Husk ellers å spørre om arbeidseksponeringer særlig ved luftveis- og hudplager Reagerer de på støv som de er i kontakt med? Kommer det reaksjoner om kvelden etter støvet arbeid eller etter arbeid med visse dyr? Moen, UiB

7 2. Baker Ramazzini skrev:
”Jeg må tilstå at jeg er ute av stand til å foreslå noen tiltak som kan beskytte bakere og møllearbeidere fra disse skadelige effekter. Deres vane med å dekke munnen med et stykke stoff er bra, men er ikke tilstrekkelig for å holde alt støvet ute. Følgende råd kan være av verdi for disse arbeidere. Vask ansiktet grundig med vann. Skyll ofte halen med eddik og vann. Ta laksermiddel for å rense kroppen. Mot tung pust er laksering bra. Jeg har sett døende som blir bedre av en lakseringskur.” Moen, UiB

8 Bakeren - risiko for: Bakerne har også noe variert risiko, knyttet mot spesialtyper av arbeid som f.eks. konditor. Lungesykdom/allergi (melstøv og annet organisk støv) Hudsykdom, eksem (håndtering av allergener, hyppig håndvask) Larmskader (støy fra maskiner i større produksjonsenheter) OBS. Nattarbeid Moen, UiB

9 Til anamnesen Ved utredning av luftveisallergi:
Spør om hvordan de håndterer melet Er det mekanisk ventilasjon i bakeriet? Har de punktavsug? Avsug over eltebollene? Lokk over eltebollene? Når kommer symptomene?Mandag? Kveld/morgen? Moen, UiB

10 3. Maskinist - sjømann “Jeg er maskinsjef på et ankerhåndteringsfartøy som var registrert på Bahamas inntil sist sommer. Her har vi i alle år vært 6 manns besetning i maskinen. (Chief, 1. mask., 2. mask., reparatør, elektriker og motormann.) Følgelig har jeg kunnet gå dagmann som en ”skikkelig” maskinsjef, og ta meg av alt det administrative, i tillegg til at jeg har fått engasjert meg mye mer i vedlikehold. Da vi nå flagget inn til NOR- registeret, mistet jeg alt. Jeg står nå igjen kun med meg selv og 1. maskinisten. Hvor ligger logikken??? “ Moen, UiB

11 Maskinisten - risiko for:
Hudsykdom, eksem (mekanisk arbeid, olje på hud) Hjertekarsykdom? (stigende stressnivå?) Kreft (damp fra oljer) Larmskader (støy fra maskinene) Utenriks: Obs. Infeksjoner (malaria, hepatitt HIV) Livsstil hos dem med lange opphold ute - familien? Moen, UiB

12 Til anamnesen Ved utredning av blærekreft, spør om
- år i arbeid i maskinrom, nøyaktige årstall og hvilke rederier/skip (husk latenstid for kreft) -bruk av verneutstyr; masker og hansker (var hendene svarte?) -ventilasjon? Opplevelse av mye oljedamp? Rederier kan spørres om fartstidsdetaljer, men sjømenn har egen hyrebok med dette Moen, UiB

13 4. Havbruksarbeider “In 1991, three cases of anaphylactoid reactions among vaccinators of farmed fish were registered in Norway. The reactions developed after repeated accidental self- injection of vaccine against salmon furunculosis.” Leira HL et al, 1993 Moen, UiB

14 Havbruk - fiskeoppdrett -risiko:
Allergier - hud og luftveier (antibiotika, formalin) Håndeksem (vann) Infeksjoner på hendene (håndtering av vann,fisk) Kreft ? (formalin) Muskelskjelettplager (ensidig arbeid i perioder) Stressreaksjoner? (sesongarbeid, store svingninger i arbeidsmengde, urolig bransje) Moen, UiB

15 Til anamnesen Ved allergiutredninger:
Spør om deltagelse i vaksinering/bruk av antibiotika og sprøytestikk Spør om bruk av spesielle kjemikalier på nøtene (formalin) Spør om reaksjoner på fiskeforet Spør om generell atopi tidligere og i familien Moen, UiB

16 5. Produksjonsarbeider offshore
”Det er generell enighet i næringen om at den løpende forbedringen på områdene helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten har stanset opp de senere årene. På enkelte områder har utviklingen vært negativ. ” Moen, UiB

17 Produksjonsarbeider offshore - risiko
Psykisk belastning (helikopterturen, omgivelsene) Kjemisk eksponering avhenger av arbeid som utføres (høyrisiko-arbeidstakere i shaker-rom, drillere) Kreft? Leukemi? (benzeneksponering)(asbest i eldre installasjoner) Hudreaksjoner (olje) Lungeplager ukjent (olje) Nedsatt hørsel (støy) Moen, UiB

18 Til anamnesen Dersom man utreder kjemisk relaterte plager, finn ut:
Yrkestittel Hva arbeidet består i Hvor lenge eksponeringen består Hvor ofte den finner sted Hvilke stoffer som er tilstede Bruk av verneutstyr Nærvær av ventilasjon Supplerende opplysninger kan innhentes (BHT) Moen, UiB

19 6. Bygningsarbeideren  ”Norske bygningsarbeidere frykter færre rettigheter og dårligere lønn når arbeidere fra land som blir EU-medlemmer neste år kan søke jobb i Norge. ” Moen, UiB

20 Bygningsarbeideren- risiko
Stadig endring i arbeidsforhold, høyt tempo, skiftarbeid og pendling – stress, turnover Skader – stillas, tak, håndverktøy Støy fra eget eller andres arbeid Temperatur og trekk, vanskelige arbeidsstillinger, fysisk tungt belastende; gir ryggplager og kne- og skulderplager Isolasjonsfibre – kreft Vibrasjon – hvite fingre Løsemidler og oljer; allergiske reaksjoner ved sprøyting Moen, UiB

21 Til anamnesen Husk å spørre om håndtering av asbest Når det var
Hvor det var Hvordan det skjedde Om verneutstyr ble brukt Om det var ”gammel isolasjon i gamle hus” Om det var eternittplater i tak eller vegger Moen, UiB

22 7. Hjelpepleieren Er dette Norges fysisk tyngste yrke i dag? Moen, UiB

23 Hjelpepleieren - risiko
Biologiske faktorer (urin, avføring, blod, svette, spytt) Kjemiske stoffer (rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler) Tunge løft, ofte vanskelige arbeidsstillinger Skiftarbeid, nattarbeid (alenearbeid!) Fysisk vold fra pasientene Moen, UiB

24 Til anamnesen Utredninger ved psykosomatiske plager må inneholde informasjon om: Arbeidstid Husk at mange hjelpepleiere arbeider deltid Har hjelpepleieren dobbeltarbeid? Trippelarbeid Arbeidssituasjon Avlastningsmuligheter Andre hjelpere Løftehjelpemidler mulig? Moen, UiB

25 Arbeidsglede!!! Arbeid Mening Livsinnhold Betydning Status Samhold
Lykke Moen, UiB


Laste ned ppt "Risiko for helsen i arbeidslivet sju yrker i fokus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google