Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for arbeidsmedisin Bedriftshelsetjeneste n = Verne- og helsepersonell…HMS-personell n HMS= Helse, miljø og sikkerhet n Organisering: Egenordning/fellesordning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for arbeidsmedisin Bedriftshelsetjeneste n = Verne- og helsepersonell…HMS-personell n HMS= Helse, miljø og sikkerhet n Organisering: Egenordning/fellesordning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for arbeidsmedisin Bedriftshelsetjeneste n = Verne- og helsepersonell…HMS-personell n HMS= Helse, miljø og sikkerhet n Organisering: Egenordning/fellesordning n En bedriftshelsetjeneste skal ha fokus på forebyggende arbeid

2 Seksjon for arbeidsmedisin Noen er fortsatt her!!!

3 Seksjon for arbeidsmedisin Bedriftshelsetjenesten skal.. n Bedriftshelsetjenesten skal med sin kompetanse bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. •Bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering, vedlikehold og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder og utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr. •Bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare. •Fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker. •Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging. •Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker. •Bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid. •Gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere.

4 Seksjon for arbeidsmedisin Hvem skal ha BHT? n Skogbruk n Bryting av kull, malm, bergverkdrift n Prod. av næringsmidler n Prod. av trevarer n Treforedling n Grafisk produksjon n Produksjon av kjemiske produkter n Produksjon av mineralske produkter n Produksjon av metaller n Produksjon av verkstedprodukter n Bygg- og anlegg n Hotell og restaurant n Landtransport n Lasting og lossing n Post og telekommunikasjoner n Kommuneadministrasjon n Statsadministrasjon n Renovasjon og rengjøring n Bilverksteder n Vaskeri- og renserivirksomhet

5 Seksjon for arbeidsmedisin Utfordringer i BHT n Tverrfaglighet, team n Små enheter n Taushetsplikt n Nye arenaer; utadventhet kreves n Risikokommunikasjon n Individrettet x grupperettet kontakt n Uventede konsekvenser av tiltak

6 Seksjon for arbeidsmedisin Utviklingen av bedriftshelsetjenesten i Norge n År1989*2000** n n ÅrsverkÅrsverk n n ___________________________________________ n Sykepleiere n Leger n Yrkes- n hygienikere0200 n Verneing n Fysioter n Psykologer 30 n Kontorpers n ___________________________________________ n Totalt n

7 Seksjon for arbeidsmedisin Hjelper det å ha BHT? n Ja, men vanskelig å måle dette! n MEN: Gode tradisjoner –Bedriftsleger kan finne ut om relasjon arbeid og helse (Falconbridge, Ni - –Norsk eternittfabrikk Asbest, Hydro, PVC) n Mange konkrete tiltak hjelper! –Løsemiddelskader er gått ned –MEN: Sykefravær kan gå opp - og ned...

8 Seksjon for arbeidsmedisin Legens rolle er svært viktig i en bedriftshelsetjeneste n Som faglig ansvarlig i bedriftshelsetjenesten n Som en som kan ivareta individet med problemer n Som en som ser “sykdom” i organisasjonen og kan og skal si fra om det n Samarbeidsevne og faglig kunnskap n Helsekontroller n Konsultasjoner n Kommunikasjon; bedriftsbesøk, vurdering av resultater, rapporter, møter


Laste ned ppt "Seksjon for arbeidsmedisin Bedriftshelsetjeneste n = Verne- og helsepersonell…HMS-personell n HMS= Helse, miljø og sikkerhet n Organisering: Egenordning/fellesordning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google