Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ergonomi i dagligvarehandelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ergonomi i dagligvarehandelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ergonomi i dagligvarehandelen
Utarbeidet av Katarina S. Langaard

2 Hvilke ergonomiske utfordringer opplever vi i dagligvarebransjen ?
Denne pakken fokuserer på individuelle forhold i stor grad. Før man fordyper seg i dette er det viktig å bevisstgjøre og diskutere forhold som har betydning for arbeidsmiljøet på organisasjons, avdelings/gruppe nivå. Jeg henviser her til ”Grunnpakken” som omhandler dette. Det er altså viktig å ikke gå i den fellen at ansvaret for store arbeidsbelastninger legges over på den enkelte medarbeider alene.

3 Ergonomiske utfordringer
Er bl.a Ensidig/gjentatt belastning og tunge løft Vanskelige arbeidsstillinger Tilpasning av møbler og utstyr individuelt Arbeidstid Fastlåste stillinger Plassmangel Denne listen er ikke utfyllende. Prøv å få til en diskusjon/idedugnad i gruppa. Hva opplever vi som belastende hos oss?

4 Ergonomiske utfordringer, forts.
Ustøtt og/eller hardt underlag Mangel på hjelpemiddel/vedlikehold av dem Arbeidstøy og sko Kulde og trekk Stress Sikkerhet

5 Risiko for overbelastning
Arbeid over skulderhøyde Arbeid under knehøyde Løft > 10 kg fremfor kroppen Stående løft >25 kg, til sammen > 6000 kg pr. dag Sittende løft, til sammen > 3000 kg pr. dag Skyve og dra med en kraft >300 N Bøyde og vridde stillinger Plassmangel, låste stillinger eller låste synskrav Lite medvirkning og påvirkning på jobbsituasjonen Dette er hentet fra forskriften nr. 531. Bevisstgjøring rundt lovverket.

6 Gruppeoppgave: Hvilke tiltak og løsninger ser vi ?
Diskuter utfordringer ved arbeid I kassa I kjølerom I frukt- og grøntavdelingene I ferskvaredisk Med returpant På lager og varemottak Ved påfyll av varer Fokuser både 3 nivåer, overordne, avdeling og individ. Hvilke tiltak og løsninger ser vi ? Gruppen deles inn i mindre grupper som tar for seg en eller et par områder. Kan gjerne ha med sjekklisten for Dagligvarehandelen med ark for handlingsplan.Ev. annet materielle som f.eks forskrifter osv. Deretter kommer de tilbake med f.eks et flipoverark der de beskriver problemområder, forslag på løsninger og tiltak. Dette lager grunnlag for en diskusjon med de andre gruppene.Viktig å få med alle 3 nivåene.

7 Arbeid i kassa Forslag på individuelle tiltak
Still inn stolen og bruk fotstøtten Kjør varene frem til deg med hjelp av på båndet Bruk rullene på båndet ved scanning, løft ikke Varier arbeidstilling, sitt og stå, rydd rundt kassa Snakk litt rundt punktene i de følgende folilene. For eksempel: Hvorfor er det viktig å ta seg tid til å innstille stolen riktig? Hva har fotstøtten for funksjon? Hvorfor bør man så langt det er mulig bruke båndet? Prøv å få gruppen å tenke selv.

8 Arbeid i kassa Lær kundene hvordan de skal legge varene best for dere, kanskje dere kan sette opp et oppslag?! Jobb systematisk og rolig, ikke la deg stresse av køen! Hvil mellom kundene, se ut gjennom vinduet, gjør noen øvelser!

9 Arbeid i ferskvaredisk
Forslag på individuelle tiltak: Vedlikehold redskapene, f.eks slip knivene regelmessig Kompensere høyde med skammel/ illeggsplater Bruk maskiner isteden for håndkraft

10 Arbeid i ferskvaredisk
Plasser varene hensiktsmessig, f.eks.tunge varer og tilbudsvarer nære deg Bruk matte/og eller avlastende såler

11 Arbeid i kjølerom Forslag på individuelle tiltak:
Bruk varmt tøy ved langvarig jobbing Organiser lagring av varene Hold ryddig

12 Arbeid i kjølerom Bruk løfthjelpemiddel og traller
Vær obs på glatte gulv - unngå søl Bruk godt fottøy Bruk skammel eller trapp

13 Arbeid på lager og varemottak
Forslag på individuelle tiltak Unngå stabling over skulderhøyde Unngå jobbing under knehøyde Bruk løfteredskaper og traller Ta pauser og hvil inn i mellom

14 Arbeid på lager og i varemottak
Husk riktig løfteteknikk Bruk kniv ved åpning av emballasje Bruk gode sko med avlastende såler Hjelp hverandre

15 Arbeid i frukt og grønt Forslag på individuelle tiltak
Unngå løft og stabling langt fremfor kroppen Stå nær disken og jobb i hofthøyde Bruk traller og vogner Bruk kniv for å åpne emballasje

16 Påfyll av varer Forslag på individuelle tiltak Bruk traller og vogner
Varier mellom arbeide lavt og høyt. Bruk kniv ved åpning av emballasjer

17 Påfyll av varer Bruk noe å stå på når du arbeider over skulderhøyde og noe å sitte på når du jobber på lav nivå. Løft ikke for mye hver gang

18 Arbeid med returpant Forslag på individuelle tiltak
Påse at du har god plass til å jobbe Bruk kroker slik at du kan henge opp kassa som du fyller opp

19 Arbeid med returpant Husk å bruke hansker Unngå stabling i høyden
Unngå søl, det gjør gulvet glatt Når alle områdene er diskutert kan det være lurt å oppsummere forslag og tiltak i en sammenfattende handlingsplan som ligger vedlagt med sjekklisten. Denne bør følges opp videre av ledelse, verneombud.

20 Hva sier lovverket? Referanser: Arbeidsmiljøloven, Kap 4
Systematisk HMS-arbeid, (F. best.nr 544) Arbeid ved dataskjerm, (F. best. nr 528, V, nr. 540) Bruk av Arbeidsutstyr (F, best. nr. 555) Tungt og ensformig arbeid (F, best. nr. 531) Støy (F, best. nr. 198) Bruk av personlig verneutstyr (F, best. nr. 524) Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V, best. nr. 444) Førstehjelpsutstyr (V, best.nr.176 ) Organisering og tilrettelegging av arbeidet (V, best. nr. 327) Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel – og skjelettlidelser (V, best. nr. 538) Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen (B, best nr 514) (Forskrifter (F), veiledninger (V) og brosjyrer (B) fra Arbeidstilsynet) Kan være lurt å ha med noe av de viktigste forskriftene, veiledningene og brosjyrene til samlingen slik at deltakerne kan gjøre seg kjent med dem. Ev. kopiere opp materiell fra nettet,


Laste ned ppt "Ergonomi i dagligvarehandelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google