Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Skadestatistikk - Bakgrunn Møte i referansegruppen 17. september 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Skadestatistikk - Bakgrunn Møte i referansegruppen 17. september 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Skadestatistikk - Bakgrunn Møte i referansegruppen 17. september 2004

2 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 2 Noen fakta om ulykker • 400 000-450 000 ulykker krever legebehandling hvert år • Ca. 53 000 av disse krever sykehusinnleggelse • I 2002 døde 1715 av ulykker hvorav 687 var under 65 år

3 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 3 Ulykker koster • 10 % av sykehussengene er til enhver tid opptatt av pasienter med ulykkesskader • Ulykkesskadene er beregnet å koste oss om lag 25 milliarder kroner årlig (behandling, produksjonstap og materielle kostnader) • Medisinske behandlingskostnader inntil et år etter skaden er beregnet til 1,55 milliarder kroner årlig

4 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 4 Forebygging i fokus I St.meld. nr. 37 (1992-93) ”Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid” var forebygging av ulykker ett av fire nasjonale satsingsområder. Handlingsplanen 1997-2002 ”Forebygging av ulykker i hjem, skole og fritid” hadde som overordnet mål å redusere antall skader som fører til dødsfall, sykehusinnleggelser og legebehandling på grunn av ulykker.

5 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 5 Stortingsmelding nr. 16- (2002 – 2003) "Resept for et sunnere Norge" • Meldingen dokumenterer at skader og ulykker fortsatt er en vesentlig årsak til lidelse og død, uførhet og sykefravær, samt allmenn funksjonsnedsettelse. • Regjeringen ønsker derfor å videreføre arbeidet med en handlingsplan for ulykkesforebygging • Sosial- og helsedirektoratet bes om å utvikle en ny strategi for dette arbeidet. • En landsdekkende registrering av skader og ulykker innenfor et personentydig register etterlyses.

6 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 6 Må ha kunnskap for å forebygge • For lokalt forebyggende arbeid har god lokal statistikk vist seg å være en av de viktigste suksessfaktorene for skadeforebyggende program, samtidig som det har vist seg å være vanskelig å få gode systemer som opprettholdes over tid. • Utvikling av riktige og gode registrerings- og analysemetoder er en sentral faktor for å kunne lykkes i det skadeforebyggende arbeid. • Skaderegistreringen har hittil ikke vært landsdekkende og ikke basert seg på samme datasett.

7 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 7 Mange aktører • Forebygging av ulykker og skaderegistrering er et omfattende område med mange aktører. • Sosial- og helsedirektoratet har fått et særskilt ansvar for å følge opp ny strategi for det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet • SHdir satte skadestatistikk på dagsorden på en konferanse på Gardermoen 6. mai 2003 og fikk positiv tilslutning til å styrke arbeidet med nasjonal skadestatistikk.

8 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 8 Prosjektet • SHdir initierte høsten 2003 et forprosjekt for å planlegge og forberede hovedprosjekt. KITH fikk i oppdrag å lede forprosjektet. • Rapport fra forprosjektet ble avgitt 15. januar 2004. • I tråd med anbefalingene fra forprosjektet, etablerte SHdir et hovedprosjekt med oppstart 1.4.2004. KITH har også fått i oppdrag å lede dette.

9 17.09.2004| Skadestatistikk - referansegruppen | 9 Forslag til nye områder? • Arbeidsulykker (under planlegging) • Rus (ses i sammenheng med annen russtatistikk) • Brannskader på øverste nivå • Vold


Laste ned ppt "Prosjekt Skadestatistikk - Bakgrunn Møte i referansegruppen 17. september 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google