Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sentralmål og variasjonsbredde MÅL:  Kunne forklare hvorfor sentralmål kan være misvisende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sentralmål og variasjonsbredde MÅL:  Kunne forklare hvorfor sentralmål kan være misvisende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4

2 Dagens tema: Sentralmål og variasjonsbredde MÅL:  Kunne forklare hvorfor sentralmål kan være misvisende PLAN FOR TIMEN:  Felles gjennomgang  Oppgaver, utstyrssjekk og leksesjekk  Måloppsummering: Hva har vi lært?

3 Sentralmål og variasjonsbredde  Viser hvor hovedtyngden av målingene (dataene) ligger  Vi har tre ulike typer sentralmål:  Gjennomsnitt  Typetall  Median  Variasjonsbredde KAN VÆRE MISVISENDE!

4 GJENNOMSNITT: Vi finner gjennomsnittsverdien ved å summere alle observasjonene og dividere på antall observasjoner. Vi bruker også navnet middelverdi for gjennomsnitt. MEDIAN: Den midterste verdien når tallmaterialet er ordnet i stigende rekkefølge. Hvis det er to tall i midten, finner vi gjennomsnittet til disse to tallene. TYPETALL: Den eller de observasjonene som har den høyeste frekvensen. VARIASJONSBREDDE: Differansen mellom den største observasjonen og den minste observasjonen.

5 Å velge det beste sentralmålet

6 Lotte og Simen har undersøkt hvor mange timer elevene i deres klasse arbeider med lekser hver uke. Svarene fordelte seg slik: 3202285125917 25115741419516 a)Finn typetallet. b)Finn gjennomsnittsverdien. c)Finn medianen. d)Hvilket sentralmål ville DU valgt for å representere sentraltendensen ved dette tallmaterialet? Begrunn! Eks: Lekser

7 Eks: Lønn I firmaet F.U.S.K. er det 8 ansatte og 2 sjefer. Her ser du lønningene: 220 000 kr180 000 kr200 000 kr2 200 000 kr 200 000 kr 250 000 kr200 000 kr160 000 kr3 200 000 kr 150 000 kr Sjefene sier at gjennomsnittslønnen i F.U.S.K er på 696 000 kr, noe de mener er meget bra.  Gir gjennomsnittslønnen i F.U.S.K. et riktig bilde? Begrunn svaret ditt.  Finn medianen og typetallet til lønningene i F.U.S.K. Hvilket sentralmål ville DU valgt?

8 Eks: Karakterer I klasse 9G ga læreren disse karakterene på en matteprøve:  Finn typetallet.  Presenterer typetallet sentraltendensen i tallmaterialet? Begrunn!  Hvilket sentralmål ville du valgt? 34625562 62544262

9 TENK! I hvilke tilfeller kan sentralmål være misvisende?

10 De ulike sentralmålene kan gi et feil bilde…  hvis det er for få observasjoner  hvis resultatene er skjevt fordelt  hvis variasjonsbredden er for stor (Vær spesielt oppmerksom på typetallet!) Derfor er det viktig å vurdere hvilket sentralmål som er det beste å bruke i hver undersøkelse!

11 Prøv selv! Gjør oppgave 4.24 – 4.32 s. 144 i grunnboka LEKSESJEKK: 4.21 – 4.23 i GB UTSTYRSSJEKK: Grunnbok, skrivebok, regelbok, kalkulator, linjal

12 Oppsummering MÅL:  Kunne forklare hvorfor sentralmål kan være misvisende

13

14 Fra leksa: Lærer K.Ritt laget denne tabellen over karakterer i gruppe 9C. Gjennomsnittskarakteren er 3,5. Hvor mange av elevene til K.Ritt fikk karakteren 4? KarakterAntall elever 12 25 37 4 55 62 Summen av alle observasjonene Antall observasjoner

15 Løsning: Antall elever som fikk karakteren 4 : x Antall elever til sammen: 21 + x Antall poeng elevene fikk sammenlagt: 70 + 4x Gjennomsnittskarakter: 3,5

16 Fra leksa: Lærer S. Vamp lagde en tilsvarende tabell over sine elever. Medianen er 3 og typetallet 4. Hvor mange av elevene til S. Vamp fikk karakteren 4? KarakterAntall elever 13 24 37 4 54 61

17 Løsning 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 6 KarakterAntall elever 13 24 37 4 8 54 61 Kommentar: Det står oppgitt i oppgaven at typetallet er 4. Det er 7 treere, derfor må det være minst 8 firere for at 4 skal være et typetall. Setter vi opp alle karakterene i stigende rekkefølge, ser vi at medianen blir 3. 8 av elevene til lærer S.Vamp fikk altså karakteren 4.


Laste ned ppt "Statistikk og sannsynlighetsregning Kapittel 4. Dagens tema: Sentralmål og variasjonsbredde MÅL:  Kunne forklare hvorfor sentralmål kan være misvisende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google